Klapjagt på Roskilde Bank-top

Roskilde Banks tidligere direktør, Niels Valentin Hansen, og hans daværende kolleger i bankens direktion og bestyrelse samt revisionsfirmaet Ernst & Young kan se frem til et massivt erstatningskrav for deres rolle i forbindelse med bankens dramatiske kollaps for et år siden. Det skriver dagbladet Børsen.

Bestyrelsen i den nye Roskilde Bank, som nu er ejet af
Danmarks Nationalbank og bankernes private afviklingsselskab,
har besluttet at slæbe bankens tidligere ledelse i retten, efter
en advokatundersøgelse af de forhold, der ledte frem til bankens
sammenbrud.Advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik
Stenbjerre vurderer i rapporten, at både den tidligere
direktion, bestyrelse samt den interne og eksterne revision i en
række tilfælde har handlet kritisabelt og
ansvarspådragende.Årsagerne til bankens nedtur skyldes ifølge
advokaterne især den høje risikoprofil og mangelfuld håndtering
af kreditsager, kombineret med en dårlig kreditkultur. Og selv
om Niels Valentin Hansen selv i flere interviews har afvist, at
han bærer en del af skylden for bankens katastrofale udvikling,
er han hovedskurken, fastslår undersøgelsen.»Det er advokaternes
vurdering, at Niels Valentin Hansen bærer hovedansvaret for
bankens sammenbrud, og at han i perioden indtil sin fratræden
30. april 2007 groft har tilsidesat sine pligter som
administrerende direktør i Roskilde Bank,« hedder det i
rapporten. Advokaterne mener dermed, at Valentin har overtrådt
aktieselskabsloven og lov om finansiel virksomhed, og at der er
et klart ansvarsgrundlag over for banken.»Det er en meget
alvorlig kritik, der rejses i rapporten mod den tidligere
ledelse og revisionen,« siger professor i økonomisk
kriminalitet, Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik