Glyptoteket tilbyder at aflevere fyrstegraven

Når Ny Carlsberg Glyptoteks direktør skal beskrive betydningen af fyrstegraven i museets etruskiske samling, lyder det: »Den er det flotteste, vi har«.

Nu har Italien fået tilbudt indholdet af
det 2.500 år gamle gravfund, som består af en stridsvogn, en
paradevogn, i alt ca. 150 genstande, skriver Politiken Søndag.
Det er sket under et møde på Glyptoteket mellem museets ledelse
og en italiensk delegation, som bestod af højtstående embedsmænd
fra det italienske kulturministerium, hvor målet var at
skrinlægge den årelange konflikt om et antal genstande i det
danske museums samling. Med sig havde delegationen et brev fra
den italienske kulturminister, Sandro Bondi, der gav udtryk for
ønsket om »en kulturel udvekslingsaftale, der gavner begge
parter«. Tilbuddet om at tilbagelevere fyrstegraven blev ifølge
Glyptotekets ledelse givet »efter moden overvejelse« og skulle
forstås som »en gestus og bevis for den gode vilje«, samtidig
med at museet understregede, at den daværende ledelse ikke havde
forbrudt sig mod loven, da den anskaffede gravfundet i
begyndelsen af 1970'erne, skriver Politiken.Men efter to dages
møde står parterne stadig meget langt fra hinanden, og det
eneste, de kunne blive enige om, var reelt, at de var uenige.
Det danske museum siger, at det fik den opfattelse, at leder af
den italienske delegation og chef for det italienske
kulturministeriums juridiske kontor Mario Torsello var mødt op
med en skjult dagsorden, som trods ordlyden af den italienske
kulturministers brev handlede om restitution - altså en ensidig
tilbagelevering.Omvendt udtrykte deltagerne i den italienske
delegation forbavselse over, at det danske museum kunne afslå
deres tilbud, som de mente gav museet mulighed for at låne og
udstille genstande, der var »meget rigere« end dem, museet blev
bedt om at tilbagelevere. Til Politiken forklarer den italienske
delegationsleder, Mario Torsello: »På trods af de gode
intentioner og den store ihærdighed de to delegationer har lagt
for dagen, er det desværre endnu ikke lykkedes at indgå en
aftale, som, efter vores mening, navnlig er fordelagtig for
museet«, siger Mario Torsello til Politiken.