Politikere kommer populær økofarm i møde: Alligevel er begejstringen begrænset

Økonomiudvalget i Lejre Kommune har mandag besluttet at imødekomme to ønsker fra ejeren af Hegnsholt, der forpagter jorden omkring Lavringe Jord.

Det er ikke med hænderne oppe over hovedet, at Johanne Schimming læser referatet fra mandagens møde i økonomiudvalget i Lejre Kommune.

Her kom et flertal ellers frem til, at der i den kommende forpagtningsaftale om Lavringe Jord indgår, at det nuværende areal med nyttehaver får lov at fortsætte, ligesom forpagters høns kan gå på areal, hvor der rejses skov.

Det burde umiddelbart være sød musik i ørene på Johanne Schimming, der blandt andet bruger jorden til at have dyrehold fra sin gård Hegnsholt gående. 

Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål.

- Jeg føler mig stadig ret uafklaret. Det er ret sikkert, at skoven kommer, og det er ret sikkert, at nyttehaverne ikke bliver udlagt til skov. Og det er positivt, siger hun til TV 2 Lorry og uddyber:

- Men jeg havde håbet, at der lå et udbudsmateriale klart, og jeg havde håbet, at den forpagtningsaftale, der ligger i dag, og det formål, der står i den, bliver videreført. Men det er jeg stadig usikker på, om det bliver.

Forstå sagen om Lavringe Jord og Hegnsholt

Indstiller kamp for tidligere aftale

Johanne Schimming har forpagtet cirka 22 hektar på Lavringe Jord mellem Osted og Lejre siden 2017. 

Dengang var det et enigt byråd i Lejre, der gav hende fem års råderet med fortrinsret på fem år yderligere.

Den 30. september udløber forpagtningsaftalen og små fem måneder inden, har et flertal på ét mandat i byrådet besluttet, at på ni af de 22 hektar, hun forpagter, skal der rejes skov. 

Det er en beslutning, der kan få store konsekvenser for den måde, Johanne driver Hegnsholt i dag.

Usikkerheden omkring den kommende forpagtningsaftale har tvunget hende til allerede nu at begynde slagtningen af sine uldgrise og får, fordi der ikke vil være samme plads som tidligere. 

Samtidig kan hun ikke forberede sig på næste sæson, da dyrene skal indkøbes et år i forvejen.

I sidste uge var Johanne inviteret til kaffemøde hos Lejres borgmester Tina Mandrup (V). Her fik hun lov at fremsætte nogle af de ønsker, hun havde. Men det var med armen vredet om på ryggen, føler Johanne Schimming:

- I den ideelle verden ville jeg kæmpe for, at beslutningen om at beholde de oprindelige forpagtningsbetingelsers. Men jeg har brug for noget afklaring, og derfor er jeg gået med i en kompromisløsning.

Lejres borgmester forstår ikke kritik 

I referatet fra økonomiudvalget fremgår det yderligere, at det tidligst er muligt at rejse skov i efteråret 2023. 

Men selv med den note in mente, så er der endnu for meget usikkerhed omkring den fremtidige forpagtningsaftale, mener hun.

- Det er en formildende omstændighed, men selvom der er et år ekstra, hvor jeg kan have dyr, skal jeg stadig afhænde dem bagefter. Jeg føler en lille smule mere ro, men de initiativer, vi har sat i gang (slagtning af dyr, red.), er vi nødt til at fortsætte, slår hun fast over for TV 2 Lorry.

På borgmesterkontoret i Lejre er Tina Mandrup (V) uforstående. 

Hun påpeger, at Johanne Schimming er underlagt samme regler som alle andre, der forpagter jord af Lejre Kommune.

- Det er et vilkår, man deler med andre, der driver erhverv på forpagtet jord. Der står i hendes aftale, at hun har en femårig aftale med fortrinsret for en ny femårig periode. Den består alene i, at hun har fortrinsret til at leje jorden til markedsprisen. Hvis der kommer nogle andre og byder over, så ændrer markedsprisen sig, siger borgmesteren til TV 2 Lorry.

Ifølge borgmesteren vil der formentlig ligge et udbudsmateriale klar i løbet af juni måned, men hun afviser, at der skulle være nølet med proceduren.

- Sådan noget kører efter nogle fastlagte procedure. Vi har netop behandlet forpagtningsaftalen i økonomiudvalget, hvor vi drøftede indholdet, og nu skal det behandles i kommunalbestyrelsen på mandag. Først når vi har en beslutning her, kan vi gå videre og lave et udbud, der også skal behandles.

Leder efter ny jord

Johanne Schimming har undervejs i forløbet modtaget stor opbakning fra blandt andet lokale borgere og den kendte kok Christian F. Puglisi, der driver Bæst og Mirabelle.

Og en underskriftsindsamling, der skal få Lejre Kommune til at ændre beslutningen, har i skrivende stund opbakning fra knap 1.300 borgere.

- Det varmer rigtig meget, når andre udtaler sig og støtter mig, og jeg håber politikerne lytter og forstår, at der er mange, der er uenige i den beslutning, de har taget. Men jeg tror ikke, de kommer til at ombestemme sig. Jeg ville ønske, at beslutningen om skov blev rullet tilbage, og vi tog en dialog om, hvordan vi kan lave en klimaskov, der tilgodeser alle parter på Lavringe Jord, siger Johanne Schimming.

Nu ser hun sig om efter andre muligheder:

- Jeg arbejder på højtryk med at finde noget andet jord, jeg kan købe. Hvis der er nogen i vores område, der ønsker at sælge jord, så skal de være velkommen til at kontakte os, lyder opfordringen.