Snævert byrådsflertal vil droppe udlejning af jord til populær økofarm – ejer ”vildt overrasket”

Lejre Kommune ønsker at plante skov på den jord, som Johanne Schimming forpagter af dem. Selvom beslutningen kommer uventet, nægter hun at kaste håndklædet i ringen.

I fem år har Johanne Schimming forpagtet cirka 22 hektar jord på markerne omkring sin gård Hegnsholt, der ligger lidt uden for den midtsjællandske by Lejre.

Her har hun dyrket et økologisk landbrug med produktion af æg og kød fra lam og grise. Men forpagtningsaftalen mellem hende og kommunen står til at udløbe til september, og det ser ikke ud til, at hun får samme råderet og over jorden, som hun har haft hidtil, skriver hun i et facebookopslag.

Et snævert flertal i Lejres kommunalbestyrelse har besluttet kun at udbyde en 13 hektar af området til forpagtning, da de ønsker at anvende den resterende del på ni hektar til andet formål. Det fremgår af beslutningen fra mødet i kommunalbestyrelsen 25. april.

Og det er en beslutning, der får store konsekvenser, fortæller en "vildt overrasket" Johanne Schimming, til TV 2 Lorry:

- Vi havde forventet at have råderet over det her areal i 10 år, og nu får vi så af vide med kort varsel, at det kan vi ikke. Det er en uventet situation, vi står i, siger hun og uddyber:

- Alt andet lige betyder det, at de aktiviteter, der har været ovre på marken, de skal lukkes ned, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg så kan bruge mine medarbejdere til.

Spildt investering

I den forpagtningsaftale, der står til at udløbe, er det skrevet ind, at Hegnsholt ville have fortrinsret til at genforpagte arealet i yderligere fem år, såfremt kommunen ønskede at bortforpagte området igen.

Men et flertal bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ønsker at udlægge en del af området til skov, og det rammer Johanne Schimming.

Ifølge hende har hun brugt de første to år med på at omlægge jorden til økologi. Derefter er der investeret cirka en million kroner i indhegninger, vand, strøm, hønsehuse og etablering af dyrehold.

- Havde jeg vidst, at de ville opsige aftalen efter fem år, så ville jeg jo ikke have budt ind på forpagtningen og lave de investeringer, jeg har lavet, forklarer hun og fortsætter:

- Vi skulle til at tjene penge nu, efter at har investeret i at etablere stedet. Men nu står vi til at miste omsætningen på vores grise og får, og så er der en masse udstyr, jeg pludselig står tilbage med, som jeg ikke kan bruge mere. Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke går konkurs.

Stor uenighed i byrådet

TV 2 Lorry har været i kontakt med Lejres borgmester Tina Mandrup (V), der stemte for beslutningen.

Hun henviser til et opslag i facebook-gruppen "Lejre By og Omegn - OPSLAGSTAVLEN", hvor hun forholder sig til beslutningen.

Her forklarer hun, hvorfor Lejre Kommune kun vil tilbyde Johanne Schimming og Hegnsholt at genforpagte de 13 hektar, der ligger indenfor åbeskyttelseslinjen.

Fakta om åbeskyttelseslinjen

- Arealet udenfor åbeskyttelseslinjen ønsker Lejre Kommune selv at gøre brug af. Dette er sagligt begrundet i Lejre Kommunes Klimaplan, der har det overordnede mål, at kommunen er klimaneutral i og klimarobust senest i 2050 (...) Et effektivt greb til at binde og lagre CO2 er skov, skriver borgmesteren.

Ifølge borgmesteren er der meget få kommunale arealer til skovrejsning, og hvert areal er meget småt. Arealet på Lavringe Jord, hvor Hegnsholt holder til, er det største, og derfor er valget faldet på netop dette område.

Den udlægning er tidligere borgmester og nuværende medlem af byrådet Carsten Rasmussen (A) dog ikke enig i. 

- Når jeg kigger rundt i kommunen, så er der masser af andre steder, man kunne gøre det (lave skovrejsning, red.). Jeg kan sagtens finde et andet areal, hvor der kan laves skovrejsning, siger han til TV 2 Lorry.

Lokalsamfundet støtter Hegnsholt og Johanne

Socialdemokratiet stemte sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten for, at Hengsholt kunne få lov at fortsætte forpagtningen under de forudsætninger, der hele tiden har været. Derfor ærgrer Carsten Rasmussen sig over udfaldet.

- Det er en virksomhed i vækst, og de passer ind i fortællingen om Lejre, der dyrker naturen. Og her er det en økologisk virksomhed, der leverer varer til førende restauranter i København. 

- Jeg synes ikke, vi skal begrænse vores virksomheder. Jeg synes, vi skal støtte op om dem, så de kan fortsætte med at vækste på det grundlag, der er, uddyber han.

Johanne Schimmings facebookopslag har vakt røre i lokalsamfundet, hvor der både er oprettet underskriftsindsamlinger og facebookgrupper til fordel for hendes økologiske landbrug. Derudover har hendes opslag på få dage fået mere end 200 kommentarer og over 600 tilkendegivelser.

Borgmester inviterer til dialog

Hun fortæller til TV 2 Lorry, at hun er inviteret til dialog hos borgmester Tina Mandrup. 

Og selvom det er opløftende, så er Johanne Schimming tøvende  over for at indgå en ny forpagtningsaftale med kommunen oven på den seneste uges forløb.

- Selvom der er lagt op til, at vi kan få en anden aftale, så mister vi stadig halvdelen af vores råderum, og vi kender slet ikke til forholdene i en kommende aftale. Og med det her forløb in mente, så har jeg en dårlig mavefornemmelse. Så er det heller ikke rart, at min fremtid ligger i hænderne hos politikerne, forklarer hun.

Allerede nu følger Johanne sig derfor nødsaget til at agere "med rettidig omhu", hvis Lejre Kommunes beslutning om kun at bortforpagte en del af området står ved magt.

- Derfor har vi i dag (fredag, red.) varslet fyringer over for vores medarbejdere og lavet plan for aflivning og slagtning af alle grise, uldgrise, får og lam på Lavringe Jord, skriver Johanne Schimming i facebookopslaget.

Hun understreger dog over for TV 2 Lorry, at hun ikke har planer om at lukke sin virksomhed.

- Jeg lægger mig ikke ned, og vi kommer ikke til at lukke Hegnsholt. Men det bliver et andet sted, end vi var vant til. Vi er ved at åbne en café, og det er det, jeg kommer til at fokusere på. Men den animalske produktion bliver væsentlig reduceret, siger hun.