Byrådsflertal vil erstatte økofarm med skov - men det må de ikke ifølge egne regler

Johanne Schimming forpagter i dag omkring 22 hektar på Lavringe Jord i Lejre Kommune. Her driver hun det økologiske landbrug Hegnsholt med høns, lam og grise. Nu vil kommunen forringe hendes aftale, og det vækker heftig debat.

Ligesom Johanne Schimming skulle til at tjene ind på sin millioninvestering i sit landbrug, må hun sadle om og lave en plan for aflivning og slagtning af alle sine grise, uldgrise, får og lam.

Sidste mandag vedtog det snævrest mulige flertal i Lejres kommunalbestyrelse, at de vil bruge ni af 22 hektar af det areal, som økofarmen Hegnsholt forpagter til at rejse skov.

En beslutning, der ikke kun vækker undren hos hende selv, men også i oppositionen, da kommunen selv har kategoriseret området som uønsket til skovrejsning.

- Der ligger en kommuneplan, der ikke tillader skovrejsning på det areal, forklarer tidligere borgmester og nuværende medlem af byrådet Carsten Rasmussen (A) til TV 2 Lorry.

Artiklen fortsætter under billedet

Det røde omrids midt på billedet viser det areal, som Hegnsholt forpagter. Den brune farve viser det område, hvor skovrejsning er uønsket. De grønne farver viser, hvor der er skovrejsningsområder.
Det røde omrids midt på billedet viser det areal, som Hegnsholt forpagter. Den brune farve viser det område, hvor skovrejsning er uønsket. De grønne farver viser, hvor der er skovrejsningsområder.
Foto: Lejre Kommune

Det står også i kommuneplanen, der sidst er revideret i 2017. Heri fremgår retningslinjerne for uønskede skovområder:

"I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov. I særlige tilfælde kan Lejre Kommune give dispensation."

- Det vil sige, at kommunen skal give sig selv dispensation til at udlægge arealet til skovrejsning, konstaterer Carsten Rasmussen, der stod for at forhandle seneste kommuneplan, og som alle partier stod bag.

(Artiklen fortsætter under boksen)

Hvordan fungerer en kommuneplan?

Uvist hvorfor området er uønsket til skovrejsning

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen er områder, hvor skovtilplantning er uønsket, arealer, der skal bruges til andre formål end skov.

Det kan være områder, der rummer landskabelige, geologiske, kulturhistoriske eller naturmæssige hensyn, der vil forringes ved skovrejsning. Eksempelvis vil en kirkes højdemæssige placering i landskabet spille ind ved en vurdering af, om kirkens omgivelse påvirkes negativt ved skovrejsning.

Men tilsyneladende er det endnu ikke undersøgt, om det er tilfældet ved Lavringe Jord i Lejre.

Hvorfor området i første omgang er udlagt som uønsket for skovrejsning, står derfor - tilsyneladende - hen i det uvisse.

Nuværende borgmester i Lejre Kommune Tina Mandrup (V) har også svært ved at forklare, hvorfor området er uønsket for skovrejsning.

- Jeg tænker, at det er noget, man har udlagt i kommuneplanen, fordi man formentlig har tænkt, at det her areal vil vi gerne have mulighed for at lave bebyggelse på, forklarer hun.

- Er det ikke lidt mærkeligt, at I ikke har undersøgt konkret, hvorfor området er udlagt som uønsket for skovrejsning?

- Jo, men jeg vil sige, at jeg ikke har fået nogen indikationer på, at det er uhensigtsmæssigt at plante skov der. Derfor har jeg ikke været optaget af det, siger hun til TV 2 Lorry og uddyber:

- Selvfølgelig kan jeg da spørge (forvaltningen, red.), men jeg tænker da, at hvis der havde været en eller anden særlig grund, så ved jeg, at forvaltningen havde gjort mig opmærksom på det.

Klimaet over erhverv?

Ifølge borgmesteren så er beslutningen om at udlægge en del af arealet i Lavringe Jord til skov, at der er kommet en helt ny dagsorden på det klimapolitiske område.

- Der er kommet en hel ny agenda inden for de senere år, hvor opmærksomheden er på klima og på at lave klima-forbedrende tiltag. Det er virkelig blevet et varmt emne.

Den forklaring køber Carsten Rasmussen dog ikke. Han mener, det er bemærkelsesværdigt, at lige præcis den jord, som økofarmen Hegnsholt forpagter, skal udlægges til skovrejsning. 

- Jeg synes, det ligner chikane af en virksomhed mere end noget andet. Undskyldningen, at det er på grund af skovrejsning, er en forklaring, der er fabrikeret til lejligheden, lyder kritikken fra den tidligere borgmester.

Den nuværende borgmester afviser dog, at der ligger chikane bag deres beslutning om at støtte op om skovrejsning.

- Det her er et spørgsmål om, at vi har et stykke jord, vi vil bruge til noget andet. Vi er glade for Hegnsholt, men en virksomhed må jo også basere sine forretning på at have egne arealer, forklarer hun og fortsætter:

- Det er ikke kommunens opgave at holde hånden under en virksomhed, uanset hvor godt den klarer sig, eller hvor elsket den er.

Opbakning til Hegnsholt gør indtryk på borgmester

På Facebook har Johanne Schimming og Hegnsholt modtaget massiv opbakning fra lokale borgere. Det gennemgående tema blandt de 220 kommentarer, der er kommet i skrivende stund, er, at det er en mærkelig beslutning fra kommunens side.

De mange kommentarer og reaktioner gør selvfølgelig indtryk på Lejre borgmester, fortæller hun:

- Men jeg vil også gerne vende det om og sige, at det vidner om et enormt lokalt engagement. Og det, synes jeg, er positivt. Jeg synes også, det er positivt, at borgerne gerne vil bakke op om en lokal virksomhed.

Tina Mandrup har inviteret Johanne Schimming på kaffemøde, og hun håber, at de to parter kan finde en løsning sammen.

- Mit håb er, at Johanne Schimming kan se, at vi kan lave noget, der er fint sammen. At hun kan fortsætte nogle af sine aktiviteter, mens vi rejser skov. Men hun skal selvfølgelig forstå, hvad det vil sige at drive virksomhed på et stykke forpagtet jord.

Johanne Schimming har tidligere forklaret til TV 2 Lorry, at hun er usikker på, om hun er interesseret i en ny aftale med Lejre Kommune om at forpagte området omkring Lavringe Jord. Det skyldes, at hun føler sig dårligt behandlet.

Derfor har hun set sig nødsaget til at varsle fyringer over for sine syv medarbejdere, da den aftale, der er lagt op til, gør, at hun ikke kan fortsætte med at drive dyrehold, som hun gør nu.