Borgere kæmper for omlagt buslinje: Nu betaler de for banner på bussen

Utilfredsheden med omlægningen af bus 1A har skabt så store frustrationer hos en borgergruppe, at de nu tager utraditionelle midler i brug og køber busreklame.

En stor gruppe borgere er stærkt utilfredse med at bus 1A har fået omlagt ruten i forbindelse med Nyt Bynet, som trådte i kraft i oktober måned.

Tilbage i januar 2018 oprettede Thomas Dinsen fra Valby Facebookgruppen ”Bevar 1A”, som lynhurtigt fik tilslutning fra mange frustrerede borgere, der allerede dengang gruede for ændringerne for bus 1A.

Ifølge brugerne af den tidligere 1A betyder omlægningen, at der i dag er forværrede transportmuligheder omkring især Vigerslev Allé og Ny Ellebjerg Station, som modsat tidligere nu involverer en masse skift samt forlænget rejsetid.

quote Det er lidt et tosset projekt, så jeg er da stolt over, at det er lykkes at samle så mange penge ind på så kort tid

Thomas Dinsen, opretter af Facebookgruppen "Bevar 1A"

Men så fik Thomas Dinsen en idé. Han begyndte en indsamling, hvor målet var at tjene nok ind, så man kan smide en busreklame på 1A – med et klart budskab om at bevare den gamle rute.

På blot 14 dage er der blevet skrabet omkring 24.000 kroner sammen, og dermed er der penge nok i kassen til at gå videre med planen.

- Det er lidt et tosset projekt, så jeg er da stolt over, at det er lykkes at samle så mange penge ind på så kort tid. Men det viser også klart, at der er mange, som er stærkt utilfredse med situationen. Dem, der har siddet på kontorerne og lavet de her omlægninger, har gjort det med hovederne under armen, siger Thomas Dinsen til TV 2 Lorry.

Overskydende beløb til buschauffører

Faktisk er der indsamlet mere, end hvad der er behov for, da reklameudbyderen har givet et tilbud på 19.800 kroner, hvor gruppen kan få fire ugers reklametid på i alt fire busser.

Dermed er der penge til overs, og de skal gå til buschaufførerne, fortæller Thomas Dinsen.

-  Det må være passende, fordi de i forbindelse med den her omlægning er blevet udsat for at høre på brok fra os passagerer. Jeg havde ikke kalkuleret med at vi ville gå over budget, men vi har besluttet, at det overskydende beløb skal gå til chaufførernes frokostkasse.

Og hvad skal der så stå på busreklamerne?

Efter en afstemning er valget faldet på teksten: ”Giv os den gamle 1A rute tilbage.”

Thomas Dinsen håber, at man med reklamestuntet får mere opmærksomhed, og det helt store håb er at få politikerne op af stolene.

- Det er den eneste måde, vi kan råbe op. Jeg tænker, at det her er lidt ud over det sædvanlige at få lavet busreklamer. Men vi synes det er oplagt, at få budskabet op på selvsamme rute. Det er jo ikke Movias skyld, men i bund og grund politikernes, som vi ikke har kunnet få i tale. Jeg forstår ikke, hvordan de kan være så stille.

Bevar 1A-gruppens medlemmer skriver på Facebook om forskellige udfordringer efter omlægningen, men Thomas Dinsen mener især, at det er de ældre borgere, som det går hårdest ud over. Selv har han en svigermor oppe i årene, der har svært ved at komme fra Hellerup til Valby for at passe barnebarnet, fordi det er blevet så besværlig en rute med flere skift undervejs.

- Det er helt klart min fornemmelse, at det går hårdest ud over de mennesker, der ikke er så mobile, og som ikke så nemt bare lige skifter fra den ene til et andet transportmiddel på kryds og tværs, siger Thomas Dinsen.

 Herunder kan du se den gamle linje 1A (rød) og den nye linje 1A (grøn):

Movia vil se på omlægningen til foråret

Hvis alt går efter planen, så vil reklamerne være at finde på busserne en gang i januar, men der har været en spirende frygt for, at Movia ville gå ind og afvise reklamen.

Men det bliver ikke tilfældet, oplyser Movia til TV 2 Lorry – i hvert fald ikke, så længe reklamen lever op til reglementet.

- Retten til at sælge reklamer på vores busser er overdraget til de private operatører, der står for driften af buslinjerne. Det er operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder Movias retningslinjer for reklamer, udtaler Movias plandirektør Per Gellert.

quote I løbet af foråret vil vi sammen med Metroselskabet og DSB se nærmere på udviklingen i rejsemønstre, passagertal og kundetilfredshed.

Per Gellert, Movias plandirektør

I forhold til budskabet fra Bevar 1A-gruppen fortæller Movia desuden, at man er opmærksomme på kundernes utilfredshed i forbindelse med omlægningen. I de to måneder Nyt Bynet har eksisteret, er det også klart flest kundehenvendelser, der netop drejer sig om 1A.

Kundehenvendelser dækker både klager og andre henvendelser omkring buslinjen på Movias tre kanaler, som er Facebook, skriftlige henvendelser og telefon.

Artiklen fortsætter under grafikken

- I Movia er vi godt klar over, at der er mange borgere på særligt Vigerslev Allé, som ønsker den gamle linje 1A tilbage. Nyt Bynet har været i drift i knap to måneder, og vi er derfor stadig i en overgangsfase. I løbet af foråret vil vi sammen med Metroselskabet og DSB se nærmere på udviklingen i rejsemønstre, passagertal og kundetilfredshed. På den baggrund vil vi sammen med Københavns Kommune se på, om det er nødvendigt at foretage tilpasninger af busdriften i Valby, siger Movias plandirektør Per Gellert.

Herunder kan du læse Per Gellerts svar vedrørende linje 1A

DET SKAL DU VIDE OM LINJE 1A