Ældretallet stiger – mens der er færre sosu'ere i kommunerne

Vi får flere plejekrævende ældre, der har brug for en ekstra hånd i hverdagen, men der er et fald i antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne.

Ældretallet stiger, mens der bliver færre hjælpere i kommunerne.

Antallet af ældre plejetrængende danskere er steget de sidste ti år, men antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne falder.

Problemet er så omfattende, at antallet af social- og sundhedsassistenter og- hjælpere i nogle kommuner i hovedstadsområdet er faldet med en tiendedel.

Det er problematisk, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA.

- Der er mange vigtige elementer, når man skal skabe en tryg og god ældrepleje. Men helt fundamentalt begynder det med mennesker, dygtige ansatte, der har frihed og mulighed for at tilbyde de ældre den hjælp, de har krav eller behov for, siger han og fortsætter:

- De her tal er jo hul i hovedet. Det er en opskrift på problemer, når man skærer i antallet af ansatte, mens mængden af borgere bare vokser.

Siden 2009 er antallet af ældre over 75 år steget med en tredjedel, og det er et problem, da tallet vil stige, selvom antallet af social- og sundhedsassistenter og- hjælpere fortsat falder.

En kommune, der sætter problemet i perspektiv, er Helsingør Kommune, der har haft en stigning i antallet af ældre over 75 år steget med 56 procent siden 2009. I den samme periode er antallet af kommunale social- og sundhedsmedarbejdere faldet med mere end ti procent.

Københavns Kommune mærker faldet

Københavns Kommune oplever en mindre atypisk tendens, da deres antal af ældre over 75 år er faldet med to procent de sidste ti år, men samtidig oplever kommunen den kedelige tendens, da antallet af social- og sundhedsassistenter og- hjælpere er faldet med 22 procent.

Torben Klitmøller Hollmann siger, at det kan være svært for kommunerne landet over at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid, hvor ældreandelen af befolkningen vokser, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

- Det understreger, at vi er nødt til at styrke social- og sundhedsuddannelserne og samtidig forbedre forholdene på arbejdspladserne, siger han og fortsætter:

- Vi skal tage fagene op, og vi skal give de sociale- og sundhedsansatte plads til at bruge deres uddannelser. De skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med: at give den ældre borger støtte og hjælp til at leve en værdig alderdom.

Ældre per medarbejder fra 2009 - 2020