Vi har delebiler og delecykler - nu skal vi dele løbehjul

En amerikansk virksomhed har netop lanceret elektriske deleløbehjul i København. Transportformen er dog endnu ikke lovlig i det offentlige rum.

Sådan ser de eldrevne deleløbehjul ud. Foto: Lime

I denne weekend har den amerikanske virksomhed Lime lanceret eldrevne løbehjul i København.

Løbehjulene fungerer grundlæggende på samme måde som mange delebiler og delecykler. De kan samles op, bruges og derefter efterlades et nyt sted i byen.

Løbehjulene er i forvejen på gaderne i blandt andet San Francisco, Los Angeles, Berlin og Paris, og ifølge Lime er deres formål at skabe sammenhængskraft, mere fleksibilitet og bedre grønne transportformer i bymiljøerne.

Sådan fungerer det

De elektriske deleløbehjul fra Lime kan benyttes via en app, hvor man på et kort over byen kan finde et ledigt løbehjul og låse det op.  Det koster ti kroner at starte en tur og derudover er lejen to kroner per minut.

I Danmark er det dog endnu ikke lovligt at køre på dem i det offentlige rum - det vil sige på cykelstier, fortove, veje og pladser, og man kan forvente en bøde, hvis man gør det alligevel og bliver snuppet af politet. 

Sådan ser de eldrevne deleløbehjul ud. Foto: Lime.

Forsøgsordninger i høring

Det kan dog meget snart blive tilladt at køre på blandt andet eldrevne løbehjul. 

Med afsæt i en ændring af færdselsloven har transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance netop i denne uge fået grønt lys til at sende to nye forsøgsordninger i offentlig høring. 

Den ene forsøgsordning gælder for motoriserede løbehjul, og den anden for selvbalancerende køretøjer - som for eksempel segboards og uniwheels - og motoriserede skateboards.

- Jeg har drøftet forsøgsordningerne med transportordførerne, og det glæder mig, at vi er enige om at sende ordningerne i offentlig høring. Det er nemlig vigtigt, at vi lytter til de borgere, organisationer og interessenter, som kan blive berørt af ordningen, for de nye transportmidler vil skabe en helt ny mobilitet i Danmark, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Fakta om forslaget til forsøgsordningen for motoriserede løbehjul

 • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
 • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
 • Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 km/t ved egen kraft.
 • Motoriserede løbehjul er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 
 • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.
 • Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.


Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Fakta om forslaget til forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

 • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti. 
 • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 km/t, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
 • Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 km/t ved egen kraft. 
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 
 • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.
 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.


Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Forsøgsordningerne bliver sendt i offentlig høring på mandag den 8. oktober. 

TV 2 Lorry havde fredag en interviewaftale med Limes europæiske direktør, der var i København i forbindelse med lanceringen. Virksomheden aflyste interviewet, så vi har ikke haft mulighed for at spørge, hvorfor Lime har lanceret de eldrevne deleløbehjul i København, når nu det endnu ikke er lovligt at køre på dem. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik