Så er budgetforhandlingerne i gang: Det vil partierne bruge pengene på i 2020

Borgerrepræsentationen indledte dag budgetforhandlingerne med en tale, hvor flere løftede sløret for, hvilke projekter de vil bruge pengene på i 2020.

02:22

Live med Socialborgmester, Mia Nyegaard.

Budgetforhandlingerne for 2020 gik i gang i dag. Foto: Anne Bæk - Ritzau Scanpix

1 af 2

Da Borgerrepræsentationen torsdag eftermiddag tog hul på budgetforhandlingerne for 2020, fik partierne lejlighed til at fortælle om deres tilgange til budgetforhandlingerne.

Socialområdet, børnene og klimaet er tre overordnede temaer, som flere af partierne har højt på deres prioriteringsliste. Men der var også andre emner og meget konkrete forslag på bordet. Vi har samlet nogle af dem her:

Socialdemokratiet

Både overborgmester Frank Jensen og budgetordfører Jonas Bjørn Jensen havde fokus på klima og kommunens børn i deres taler.

 

Socialdemokratiet vil

 • se på mulighederne for at få endnu mere af kommunens strøm fra vedvarende energikilder.
 • se på hele specialskoleområdet.
 • løfte området omkring Nørrebro Station og dermed skabe mere tryghed.
 • give tryghed til de mennesker inden for handicapområdet, som lige nu lever med en usikkerhed for deres forhold i fremtiden
 • gøre noget ved stigningen i antallet af underetninger på udsatte børn
 • gøre noget ved arbejdsløsheden.

Radikale Venstre

Budgetordfører Mia Nyegaard havde særligt fokus på de svageste borgere i sin tale. 

 

Social- og handicapområdet

 • På socialområdet er der ifølge Radikale Venstre behov for forbedringer. Det er nødvendigt for den forebyggende indsats.
 • Radikale Venstre vil udarbejde en budgetmodel for børneområdet og afsætte penge til børnehandleplanen, som Socialudvalget allerede har stemt for.
 • En tilbagerulning af kvalitetsstandarderne på handicapområdet.

Skole

 • Tilførelse af penge til flere sagsbehandlere og til flere pædagoger på botilbuddene.
 • Der skal afsættes penge til at købe grunde og bygge nyt til byens børn.
 • Udsatte børns muligheder for at deltage i fritidslivet efter skoletid skal styrkes.
 • Skoleveje i byen skal gøres til sikre skoleveje.

Klima

 • Det skal gøres lettere for københavnerne at vælge cyklen frem for bilen.
 • Strandboulevarden og strækningen mellem Grønttorvet og FL Smidt-området skal gøre bedre for cyklisterne

Dansk Folkeparti

Carl Christian Ebbesen havde særligt fokus på fire punkter i sin tale
 

 1. Handicappede skal ikke smides ud af botilbud og ikke komme bagerst i køen, når der skal findes ny bolig. Kvalitetsstandarderne skal af bordet. 
 2. Besparelserne på ældreområdet skal stoppes nu.
 3. Der skal laves en revision af de områder, hvor der gives flere penge til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. På baggrund af det skal det vurderes, om de skal fortsætte.
 4. Det skal genovervejes, om pengene til Sikker By-indsatsen er givet ordentligt ud eller om de kan skabe mere tryghed, hvis de bliver brugt på en anden måde.

Venstre

Budgetordfører Cecilia Lonning-Skovgaard havde særligt fokus på vækst og arbejdspladser i sin tale
​​​


Vækst og arbejdspladser

 • Der skal investeres i erhvervslivet.
 • Venstre vil sikre arbejdskraft til byens virksomheder. Dét skal blandt andet ske ved at få flere unge til at vælge erhvervsskolevejen.
 • Mulighed for tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere skal styrkes.

Kernevelfærd

 • Der skal leveres velfærd af høj kvalitet.
 • Børnene skal lære noget mere i skolen. Det skal blandt andet ske ved at afsætte midler til kompetenceudvikling af lærerne i klasserumsledelse. 
 • Niveauet på handicapområdet skal hæves.
 • Forsøge med madskoler for ældre skal afhjælpe ensomhed.

Fremkommelighed

 • Der skal være gode og trygge cykelstier til de bro-forældre, der kører børnene rundt i ladcykel.
 • Der skal være parkeringspladser i Ørestad med et mere rimeligt prisniveau end i dag.
 • Der skal være metro til Kløvermarken, Refshaleøen og Lynetteholmen. Venstre vil også gerne have metro til Brønshøj, Valby og Emdrup. 

Tryghed

 • Halinspektørerne skal genindføres. 
 • Det jødiske informationscenters undervisning om forståelse for forskellighed skal fortsætte
 • Antiradikaliserings-indsats VINK skal fortsætte.
 • Veteranindsatsen skal understøttes bedre.

Alternativet

Alternativets Franciska Rosenkilde havde stor fokus på klimaet i sin tale.
 

 • Der skal afsættes penge på næste års budget til at implementere Mad- og Måltidsstrategien, så den kommer til at leve blandt både medarbejdere og borgere.
 • Der skal lukkes for al unødvendig biltrafik i ikke bare Indre By – som der allerede arbejdes på – men også på Vesterbro og Nørrebro.
 • Beboerlicenserne skal hæves markant, så flere borgere fravælger bilen, og vi får mulighed for at investere i grønne løsninger.
 • Forholdene for eldrevne delebiler skal forbedres, så det bliver mere attraktivt for københavnerne at køre flere sammen, når det er nødvendigt at tage bilen.
 • Børne- og ungeindsatsen på tværs af hele kommunen skal løftes. Det gælder ikke mindst på kultur- og fritidsområdet.
 • På social- og handicapområdet er der også et ønske om et løft.
 • Sociale Partnerskaber, FritidsGuider, FerieCamps og kontingentstøtte skal sikres i næste års budget, så børn og unge uden penge eller støtte hjemmefra kan få en fod indenfor i fællesskabet.

Konservative

Konservatives Jakob Næsager havde en række konkrete forslag med i sin tale
 

 • Børne med handicap og deres forældre skal opleve et højere serviceniveau.
 • Børnene i de københavnske daginstitutioner må få samme normering som på Frederiksberg.
 • Metrobyggeriet skal fortsætte, så kapaciteten på Amager-linjerne kan udbygges. Der bør ifølge Konservative også hurtigst muligt blive set på, hvordan Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital samt Bellahøj og Brønshøj kan blive forbundet med en underjordisk metro.
 • Konservative ønsker sig også flere svømmehaller og flere badezoner.
 • Bevillingen til Det jødiske informationscenter skal videreføres.
 • Tilskud til Copenhagen Phil skal videreføres.
 • Der skal lægges flade brosten på havneringen, så der bliver bedre cykelcomfort
 • Der skal være en ny forbindelse mellem Grønttorvet og FL. Schmidtgrunden.
 • En planbevilling til en ny bro fra Teglholmen til Amager Fælled er også på ønskesedlen.
 • Et højere niveau af renhold – navnlig i Indre By, men også gerne i brokvartererne.
 • Den kommunale grundskyld skal ned.
 • Andelen af ejerboliger i København skal stige fra det nuværende niveau.

Liberal Alliance

Heidi Wang fra Liberal Alliance fortalte i sin tale om en 50-års fødselsdag, hvor en mand skældte hende ud, fordi han mente, at de blå partier og især Liberal Alliance ifølge manden har et dårligt menneskesyn. Hun understregede over for manden, at i alle de år, hun har været med til budgetforhandlingerne, har hun gjort noget for socialområdet, og det vil hun gøre igen i år.

 

- Liberal Alliance går til budgetforhandling med en socialpakke, hvor vi vil skaffe midler til adskillige målgrupper til forebyggende indsats og til de organisationer, der har dokumenteret succes, siger Heidi Wang.

SF

SFs budgetordfører Sisse Marie Welling havde særligt fokus på børnene, de ældre, de udsatte og klimaet i sin tale.

 

Børn

 • Løftet af normeringerne i daginstitutionerne, der blev lavet for fire år siden, skal fornyes.
 • Alle børn i København skal have tilbud om at deltage i musikundervisning.

Klima

 • Antallet af traditionelle parkeringspladser skal reduceres. I stedet oprette nye pladser til el-biler, delebiler og ladcykler.

Mental sundhed

 • Ny indsats, der skal forebygge, at københavnere, der udviser begyndende symptomer på depression, udvikler sygdommen.

Socialområdet

 • Socialforvaltningens sociale indsats skal opprioriteres.

Enhedslisten

Budgetordfører Karina Vestergaard Madsen havde særligt fokus på børn og klima i sin tale.

 

Børneområdet:

 • Penge til flere pædagoger
 • Specialundervisningen skal have de nødvendige midler
 • Budgettet skal sikre, at der er sagsbehandlere, som kan handle, når voksne er bekymret for et barn eller et ungt menneske. 
 • Budgettet skal sikre, at der er de nødvendige forebyggende indsatser, der kan hjælpe udsatte børn og dermed sikre, at det ikke ender med underretninger.

Klima:

 • Antallet af biler skal mindskes ved at gøre det mere attraktivt at cykle eller benytte offentlig transport. Det skal man blandt andet ved at indføre flere parkeringszoner.
 • Der skal laves cykelstier de steder, hvor mange børn og forældre færdes dagligt og de steder, hvor der er trængsel på cykelstierne, skal de gøres bredere.
 • Flere bilfrie gader
 • Begrønning af de steder, hvor der er lavet skybrudssikring.

Ulighed:

 • Der skal afsættes midler til områdefornyelser i de områder, som er i risiko for at komme på ghettolisten.
 • Budgettet skal sikre, at projekter for byens mest udsatte voksne bliver bevaret og får faste bevillinger på lige fod med andre velfærdstilbud.
 • Udsatte unge, der både er bruger af det sociale system og skal opfylde kravende fra jobcentrene skal tilbydes misbrugsbehandling, støtte og rådgivning for at forebygge, at flere unge ender som hjemløse.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik