Forvaltning erkender: Helgoland-aftale er vores ansvar

I et politikersvar erkender forvaltningen, at politikerne ikke har godkendt Det Kolde Gys' råderet over Helgoland direkte.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har ikke involveret politikerne i den aftale, forvaltningen har indgået med vinterbadeforeningen Det Kolde Gys.

Det fremgår af et svar til den radikale gruppeformand på Københavns Rådhus, Tommy Petersen, som politikerne har fået udleveret kort før eftermiddagens møde i kultur- og fritidsudvalget. På mødet har Tommy Petersens partifæller stillet forslag om at åbne Helgoland op for offentligheden i sommerperioden.

- Nej, KFU (kultur- og fritidsudvalget, red.) har ikke behandlet den oprindelige brugeraftale om Helgoland, skriver forvaltningen i svaret, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

Forvaltning: Vi kan indgå aftaler

Tilbage i 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at give Det Kolde Gys en ti års uopsigelig lejekontrakt til de bygninger på Helgoland, som foreningen har betalt for opførelsen af.  

quote Den praktiske administration af aftalerne er i lighed med andre anlæg overladt til forvaltningen. Forvaltningen kan indgå sådanne aftaler, der handler om konkret udmøntning af politisk trufne beslutninger

Kutlur- og fritidsforvaltningens svar til Tommy Petersen, Radikale Venstre

Borgerrepræsentationen blev dengang orienteret om den aftale om brugerdrift, der er indgået med Det Kolde Gys. Og med andre sportsforeninger i øvrigt.

- Den praktiske administration af aftalerne er i lighed med andre anlæg overladt til forvaltningen. Forvaltningen kan indgå sådanne aftaler, der handler om konkret udmøntning af politisk trufne beslutninger, hedder det i besvarelsen.

quote Imod taler, at den ellers offentlige og gratis facilitet vil forekomme mere lukket for offentligheden, idet man som ”almindelig borger” vil opleve, at foreningens medlemmer nyder en eksklusiv brug af bygningerne, hvilket kan være svært at forstå

Kutlur- og fritidsforvaltningens svar til Tommy Petersen, Radikale Venstre

Advarede politikerne 

Dengang i 2010 ridsede forvaltningen det scenarie op for politikerne, der nu er blevet genstand for både offentlighedens og politikernes harme. Den nye bygning på Helgoland ville nemlig ikke være tilgængelig for offentligheden. 

- For at tillade opførelsen taler, at Helgoland vil blive mere anvendelig for Det kolde Gys. Imod taler, at den ellers offentlige og gratis facilitet vil forekomme mere lukket for offentligheden, idet man som ”almindelig borger” vil opleve, at foreningens medlemmer nyder en eksklusiv brug af bygningerne, hvilket kan være svært at forstå. I den forbindelse skal det nævnes, at fællesafdelingen er den af ikke-medlemmer mest benyttede. Til gengæld står den nærmest ubenyttet hen om vinteren, skrev forvaltningen i sagsfremstillingen dengang. 

Helt efter reglerne

Tommy Petersen har også spurgt forvaltningen om man indenfor rammerne af kommunalfuldmagten – de uskrevne regler, der definerer hvad kommunerne lovligt kan foretage sig – at man har indgået en aftale med en forening.

Det er det, fastslår forvaltningen.

- Ja, det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne at kommunen støtter en idrætsaktivtiet gennem en forening. Kommunen skal i denne forbindelse blandt andre sikre sig, at der er lige adgang til aktiviteterne for alle, eller at eventuelle begrænsninger er saglige i forhold til aktiviteten.

Og netop det sidste er hele stridens kerne.

Med en aftale om såkaldt selvbetjent åbningstid fra 2016 blev Helgolands åbningstid udvidet betragteligt, og samtidig blev det sikret, ”at alle kan melde sig ind i foreningen og få adgang til de områder, der med aftalen blev forbeholdt medlemmerne i Det Kolde Gys”, skriver forvaltningen.

Politikerne ventes på eftermiddagens møde at vedtage, at hele Helgoland åbnes for offentligheden. TV 2 Lorry følger op, når der er nyt fra mødet. 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

tomas breddam

Kaffetørstig borgmester inviterer borgerne til møde

Soegegroefter-gennem-landskabet_700x450

Særlige arkæologiske fund giver kommune ekstraregning på flere millioner kroner

Københavns Rådhus

Københavns Kommune dropper stor sexismeundersøgelse

20200330-143153-5-1920x1279we.jpg

Hæstorp Andersen vil stoppe før tid som regionsformand

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere