Borgmester: Ghettoaftalen rammer København hårdt

København risikerer at miste op imod 3.700 billige almene boliger som konsekvens af ghettoaftalen, siger Københavns Kommune.

Regeringens ghettoaftale med SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet betyder, at København fremover har to såkaldte ”hårde ghettoer”, hvor andelen af almene familieboliger skal nedbringes til maksimalt 40 procent.

Samtidig er syv områder med almene boliger blevet stemplet som ghettoer - ud over de ghettoer, der i forvejen var i kommunen.

Og hvis ikke de områder ryger af ghettolisten igen, vil de om nogle år også blive betegnet som hårde ghettoer.

Det betyder, at København risikerer at skulle skaffe sig af med en stor del almene boliger for at leve om til kravet om maksimalt 40 procent almene boliger i hårde ghettoer. 

Ghettoaftalen

I værste fald - hvis ghettoområderne ikke formår at vende udviklingen - betyder det, at hovedstaden i løbet af få år risikerer at miste 3.700 gode, billige familieboliger.

Og de kan ikke bygges til samme pris andre steder, da nye almene boliger vil have en højere husleje på grund af de tårnhøje grundpriser i København.

Borgmester: Omdam dem til pleje- og ungdomsboliger

I aftalen peges der på, at man kan leve op til 40 procentskravet ved at sælge almene boliger, rive nogle af dem ned eller bygge nye privatejede boliger. 

I København vil Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedsl., dog forsøge at bevare så mange af boligerne som almene. 

- Boligpriserne i København er på himmelflugt. At et bredt flertal i Folketinget med SF og Socialdemokratiet i spidsen er parate til at ofre 3.700 billige boliger til socialt udsatte og mennesker med almindelige indkomster er mig fuldstændigt ubegribeligt, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Hun foreslår derfor i stedet at omdanne nogle af de almene boliger til ungdomsboliger, plejeboliger og senior-bofællesskaber.

Vil have København til at bygge flere almene boliger

København har i dag et mål om, at hver femte bolig i byen skal være almene.

Hvis mange af boligerne i de nyudpegede ghettoområder ender med at blive revet ned eller solgt som ejerboliger, skal der i de kommende år endnu mere fart på byggeriet af almene boliger.

Ninna Hedeager Olsen mener derfor, at Borgerrepræsentationen må tænke nyt:

- Vi kan stille krav om almene boliger i vores nye lokalplaner. Desværre bliver kravet ikke altid benyttet, da nogle partier på rådhuset ser de almene boliger som et problem. Det er jeg ikke enig i, siger hun i pressemeddelelsen.