Tung trafik i Glostrup fra i dag og flere måneder frem

Byggeriet af letbanen vil påvirke trafikken i og omkring Glostrup i de kommende måneder.

Fra i dag mandag skrues der op på letbanearbejdet på Ring 3 i Glostrup, hvor der de næste mange måneder kun vil være et spor farbart i hver retning frem mod krydset ved Hovedvejen.

Det omfattende vejarbejde forventes at give tung kø i myldretiden.

Der vil i perioden kun være en vognbane farbar i hver retning på Søndre Ringvej mellem Ringvejskrydset og broen. Arbejdet forventes at give kødannelser og tung trafik, og Vejdirektoratet opfordrer derfor bilister til, at søge alternative ruter og så vidt muligt undgå at køre i myldretiden.

Hastigheden nedsættes til 40 km/t lokalt, dog opretholdes alle svingbaner i krydset indtil videre, oplyses det.