CBS skal betale vederlag på 692.000 kroner tilbage til staten

Copenhagen Business School udbetalte knap 700.000 til afgående rektor, selv om det var i strid med reglerne.

Det var i strid med reglerne, da Copenhagen Business School (CBS) betalte en afgående rektor et engangsvederlag på 692.000 kroner.

Det konkluderede Rigsrevisionen i en rapport fra august, og nu meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse, at man kræver hele beløbet tilbage fra CBS.

CBS og den daværende bestyrelsesformand var ifølge rapporten klar over, at udbetalingen var i strid med reglerne, og Rigsrevisionen skrev derfor i sin rapport, at "Uddannelses- og Forskningsministeriet bør kræve den del af tilskuddet tilbagebetalt, som er anvendt i strid med reglerne".

- Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modregner nu CBS for et beløb svarende til vederlaget, der blev udbetalt i strid med reglerne, oplyser ministeriet søndag.

- Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden bedt CBS om at blive holdt orienteret om eventuelle krav, som CBS måtte rejse mod den tidligere bestyrelse, lyder det.

Ifølge Altinget, der tidligere har skrevet om sagen, drejer det sig om den daværende rektor i 2019, Per Holten-Andersen.

Han forlod det år posten, og ifølge mediet fik han både engangsvederlaget på 692.000 kroner og et fratrædelsesbeløb på cirka 800.000 kroner.

Intet at rafle om

Rigsrevisionen bemærker i rapporten, at man ikke kan få udbetalt de to ting samtidig.

Altinget skrev i august, at det var daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad, der godkendte udbetalingen.

Han handlede i god tro, skrev han i en mail til mediet. Beløbene stod i rektorens kontrakt, og man var af den opfattelse, at alt var i orden.

- Ansvaret for indgåelsen af kontrakten er mit, og jeg tager naturligvis Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritik til efterretning og afventer CBS's afklaring af sagens afslutning, skrev han i en mail til Altinget.

I meddelelsen søndag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet udtaler minister Jesper Petersen (S), at der ikke er "så meget at rafle om".

- Statslige tilskud skal anvendes korrekt. Engangsvederlaget til den afgåede rektor på CBS blev udbetalt i strid med reglerne, og opfordringen fra Rigsrevisionen om et tilbagebetalingskrav er ganske klar. Jeg er tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen reagerer, udtaler Jesper Petersen.

/ritzau/