Kystprojekt genopstår i Dragør - men uden at have Øresundsbroen om bord

Dragør Kommune sætter igen gang i planerne om at lave lokal kystbeskyttelse.

Øresundsbroen og Dragør Kommune kunne ikke få fælles gavn af kystbeskyttelse. Derfor laver Dragør Kommune nu sit eget projekt. Foto: Bent Midstrup/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Planerne om et fælles kystbeskyttelsesprojekt til gavn for både Øresundsbroen og Dragør Kommune er lagt i graven. I stedet genopstår et lokalt projekt nu i kommunalt regi. 

Det oplyser Dragør Kommune i en pressemeddelelse. 

Læs også Se kortet: 16 kystprojekter i Lorryland får del i fondsmillioner

Oprindeligt havde politikerne i Dragør Kommune i slutningen af 2018 sagt ja til at undersøge mulighederne for et dige, der skulle sikre kystkommunen mod en såkaldt 100-års-hændelse.

Hvad er en 100-års-hændelse?

  • En 100-årshændelse betyder, at det er en hændelse, der rent statistisk kun sker en gang hvert hundrede år.
  • Der findes hændelsesstatistikker for både regn og højvande.
  • De ekstraordinære høje vandstande forekommer kun sjældent, og de er forårsaget af særlige vind- og vejrforhold.
  • Det er altovervejende vinden, der bidrager til ekstremvandstandene.
  • I Vadehavsområdet måles de højeste ekstremvandstande på over 4 meter, mens der i de indre farvande sjældent iagttages vandstande over 1,8 – 2 meter.
  • Statistikkerne kan anvendes bredt i planlægnings- og forvaltningsøjemed, f.eks. i forbindelse med Stormrådets arbejde.
  • De bruges også til implementering af oversvømmelsesdirektivet, vejledning om sokkelkote i forbindelse med kystnært byggeri samt etablering af oversvømmelsesbeskyttelse.
  • Slutteligt anvendes de ligeledes til planlægning af infrastruktur og til klimatilpasning.

 

Kilde: Kystdirektoratet

Se mere

Men da Sund & Bælt i april i år spurgte Dragør Kommune, om man ville gå sammen om at bygge en kystsikring, der kunne sikre både kommune og Øresundsbroen mod en stormflod, satte lokalpolitikerne projektet på pause. 

Tilbage til udgangspunktet

Efter at have undersøgt mulighederne for et samarbejde, har Sund & Bælt dog nu trukket sig.

“Det har nemlig vist sig, at et kystbeskyttelsesprojekt i Dragør til at modstå en såkaldt 100-års-, 500-års- eller 1.000-års-hændelse ikke vil have nævneværdig effekt for Sund & Bælts anlæg ved Øresundsforbindelse til Sverige. Som det ser ud nu, viser det sig, at det kun vil give en mindre forsinkelse, før vandet vil ramme anlægget,” skriver Dragør Kommune i pressemeddelelsen. 

Læs også Regeringens store kystprojekt er fortsat langt fra land

Derfor skal politikerne i Dragør Kommunes By-, Erhvervs- og Planudvalg nu genoptage arbejdet med at behandle det lokale kystbeskyttelsesprojekt i Dragør. De sætter sig første gang sammen på tirsdag for at drøfte de videre perspektiver. 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen 31. oktober. 

I foråret 2020 vil kommunen indhente tilbud på, hvordan sådan et dige kan bygges.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik