Hjemløse kvinder går under radaren: "Stil de svære spørgsmål"

Det kræver en helt særlig indsats, for at opdage og hjælpe den store gruppe af hjemløse kvinder, der klarer sig igennem natten ved at sove på sofaer hos familie, venner – eller helt fremmede.

Josefine Skjødt, der er tidligere hjemløs, var længe om at række ud efter hjælp:

- Det var først, da jeg følte, jeg var ved at gå ned på bunden, at jeg spurgte nogen om hjælp. Det er jo bare ærgerligt, at man skal derned, siger hun til TV 2 Lorry. 

Gruppen af hjemløse og måderne at være hjemløs på er vidt forskellige. Derfor risikerer nogle at blive overset af både omgivelserne og systemet. 

Søndag satte TV 2 Lorry fokus på de hjemløse kvinder, der 'sofasurfer' i Søndagsmagasinet "De skjulte hjemløse". 

Nu har vi blandt andre spurgt de hjemløses landsorganisation SAND og Københavns socialborgmester, Mia Nyegaard (R), hvordan kvinderne bedre kan få hjælp.

DE 'SKJULTE' HJEMLØSE

Bettina Bach
Bettina Bach
Foto: Kristian Haugner - TV 2 Lorry

Det er nemlig yderst vigtigt ikke at opdage kvinderne for sent, fortæller Bettina Bach, der er leder af et Bocentret Sundholm, et kvindeherberg i København. 

- Det har jo den konsekvens, at de ikke har fået den hjælp, de egentlig er berettigede til i systemet. Det kan være forsørgelsesgrundlaget, der måske har manglet, siger hun til TV 2 Lorry.

- Der kan også være nogle afledte konsekvenser, andre måder at tjene penge på, for eksempel gennem prostitution. At man til sidst bliver tvunget ud i nogle omstændigheder, som man ellers ikke vil have gjort brug af, hvis man var kommet ind i rette hjælpesystem til at starte med. 

Borgmester: Alle har et ansvar

 
 
Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

Hvem er det så, der skal finde og hjælpe de her kvinder, hvis de ikke selv er i stand til at opsøge hjælp? 

Det skal kommunen, det skal deres netværk, det skal de også selv - vi skal alle sammen være bedre til at hjælpe de her kvinder på vej. For selvfølgelig skal de have et sted at sove, svarer socialborgmester Mia Nyegaard. 

- Men det er selvfølgelig svært, hvis man har et fintmasket netværk, og man rigtig mange af gangene sover hos nogle venner, og man ikke selv siger til. Hvis man kommer på værestederne, og hvis man bliver mødt af vores gadeplansteam, så tager de selvfølgelig også hånd om én.  

Men hvis ikke man gør det? Synes du så, at man selv har ansvaret?

- Nej, jeg synes også bare man skal huske selv at sige til, og så skal alle andre omkring én selvfølgelig også gøre det. Hvis man har  sovet der i lang tid sige: Tror du ikke, det er på tide at komme ned til socialforvaltningen og bede om noget hjælp?

SAND: De må ikke blive affejet

 
 
Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

Christina Strauss fra SAND vil heller ikke tage ansvaret fra den enkelte kvinde, men understreger vigtigheden af, at andre rækker ud til dem:

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man tør spørge ind, siger hun. 

- Hvis det er folk klarer sig selv rigtig godt og siger, at de klarer sig selv rigtig godt. Jamen, så fint, så lad dem gøre det. Men stil spørgsmålene, spørg ind og lyt.

Og får de kommunale medarbejdere viden om hjemløshed, så skal de også reagere, understreger hun:

- Man skal lave handleplaner, og man skal handle på dem, siger hun og fortsætter:

quote Der er rigtig mange af de her mennesker, der føler sig affejet. Får at vide: "Jamen, du klarer dig jo så godt. Du har jo en sofa at sove på, så alting er jo godt".

Christina Strauss, formand for SAND

De boligsociale kriterier i Københavns kommune
De boligsociale kriterier i Københavns kommune
Foto: KK.dk

Skal man have været på et herberg, for at I kan hjælpe kvinderne med en bolig?

- Nej, det skal man ikke, svarer socialborgmesteren.

- Man har altid, hvis man ellers lever op til kriterierne, ret til at få en bolig gennem boliganvisningen. Så vi vil rigtig gerne have, at både kvinder og mænd, som står og måske ikke kan betale den bolig, de bor i nu, får kontakt til socialforvaltningen - så tidligt som muligt.

Der er dog et men:

- Der mangler rigtig mange betalelige boliger i København. Det er en af de største udfordringer vi har - både i forhold til at have en blandet by, men også i forhold til at få hjulpet rigtigt mange mennesker videre. Så det er jo noget af det, vi skal have kigget på. 

Antallet af hjemløse kvinder stiger - og mange befinder sig her i hovedstadsområdet.  En stor gruppe klarer sig igennem natten ved at sove på sofaer hos familie, venner – eller helt fremmede. De risikerer at gå under radaren. Derfor kræver det en særlig indsats for at alle får hjælp.
Ventetiden for at få en bolig gennem den boligsociale anvisning svinger meget. Det viser en opgørelse over ventetiden blandt hjemløse kvinder i 2018, som TV 2 Lorry har fået fra Bolig og Beskæftigelsesenheden. I 2018 (til og med 9/11) har Københavns Kommune anvist bolig til 170 hjemløse kvinder.
Ventetiden for at få en bolig gennem den boligsociale anvisning svinger meget. Det viser en opgørelse over ventetiden blandt hjemløse kvinder i 2018, som TV 2 Lorry har fået fra Bolig og Beskæftigelsesenheden. I 2018 (til og med 9/11) har Københavns Kommune anvist bolig til 170 hjemløse kvinder.