00:30

Sådan så det ud i december 2016. Video: Claus Bech - Scanpix

Udvalg: Flere skal kunne få erstatning ved stormflod

Udvalgs anbefalinger skal sørge for, at både borgere og virksomheder fremover har helt klare linjer for muligheden for erstatning.

Efter stormen Bodil i december 2013 rullede ind over Danmark og efterlod ødelæggelser for millioner, blev der nedsat et udvalg af regeringen og folketingets partier. 

Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne skulle blandt andet se på sammenhængen mellem selvrisiko og betaling i forbindelse med oversvømmelse. 

I dag afleverede udvalget så en rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.). Det skriver Dagbladet Køge. 

- Det er vigtigt, at vi fremtidssikrer ordningerne, så de borgere og virksomheder, der i fremtiden måtte opleve at stå i en katastrofesistuation, får den hjælp, som de har brug for. Jeg vil nu indkalde partierne til drøftelser om udvalgets anbefalinger, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen til Dagbladet Køge. 

Læs også Skuffede borgere i Jyllinge: Minister lovede ingenting

De nye anbefalinger

Udvalget anbefaler blandt andet, at den årlige afgift pr. police på 50 kroner på de lovpligtige brandforsikringer fortsætter, indtil stormflods- og oversvømmelsesordningerne rummer 500 millioner kroner. Herefter kan den igen nedsættes til 30 kroner.

Og som noget nyt skal der, ifølge DAGBLADET Køge, være mulighed for erstatning ved oversvømmelse fra rørlagte vandløb, når der er tale om en 20-års hændelse.

Blandt de øvrige anbefalinger er: Løsøre i kældre kan erstattes med op til 120.000 kroner. Karensperioden ved genhusning bør afskaffes, så der også kan ydes erstatning for kortere perioder end 30 dage.

Og som noget nyt mulighed for kompesation for udgifter til opmagasinering. Hvis containere til midlertidig opmagasinering oversvømmes - ved endnu en oversvømmelse - bør det være muligt at få erstatning. 

Læs også Jyllinge Nordmark-borgere traumatiserede efter oversvømmelser