Foto: TV2/Lorry

Øresundstogene taber fortsat pendlere til bilerne

Togstrejken i forsommeren og mange forsinkelser i efteråret bevirker, at stadig flere togpendlere hopper over i bilerne.

Antallet af solgte pendlerkort over Øresund er faldet med 2,7 procent i perioden maj-oktober, mens antallet af passager over Øresundsbron foretaget af bilpendlere er steget med 1,9 procent. Det viser ny statistik fra Trafikstyrelsen og Øresundsbron.

De øvrige rejsende med Øresundstogene er i modsætning til togpendlerne gradvist vendt tilbage til toget i løbet af efteråret. I strejkemåneden juni faldt antallet af togrejsende med 188.000. Men når togene begyndte at rulle igen, vendte de øvrige togrejsende gradvist tilbage. I juli 2014 var der 49.000 færre togrejsende over Øresund end samme måned året forinden. I august mindskede gabet til 31.000 og yderligere til 12.000 i september og 4.000 i oktober.

Samlet set er antallet af togrejsende over Øresund faldet med 1,3 procent jan-oktober 2014 i forhold til samme periode 2013. I samme periode er antallet af køretøjer over Øresundsbron steget 3,5 procent. Det er første gang siden 2009, at antallet togrejsende er faldet og antallet af køretøjer over Øresundsbron er steget.

Under oktober rejste 1.045.796 personer med tog over Øresund. Samtidigt kørte 588.781 køretøjer over Øresundsbron