Foto: kommuneplan.ltk.dk

Minister: Letbanen skal granskes efter jysk kritik

Statsrevisorernes kritik af Aarhus Letbane får regeringen til at rette blikket mod letbanen i hovedstaden.

Regeringen lægger nu op til politiske drøftelser af letbanen på Ring 3 i hovedstadsområdet. 

Det sker efter, at transportministeriet har fået kritik af både Statsrevisorerne og Rigsrevisionen for varetagelsen af medejerskabet af Aarhus Letbane.

Statsrevisorerne kritiserer blandt andet, at ministeriet har deltaget i anlægget af Aarhus Letbane uden at sikre sig, at projektet er blevet drevet efter 'tilstrækkeligt professionelle principper for budgettering og projektstyring'.

Ministeren har nu bedt sine embedsmænd om at gennemgå kritikken fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne med øje for letbanen på Ring 3.

- Der er fra politisk side fastlagt en styringsmodel for letbanen på Ring 3, der er helt parallel til den model, der blev anvendt for Aarhus Letbane – og som statsrevisorerne nu har kritiseret, siger Venstres transportsminister Hans Christian Schmidt og fortsætter:  

- Derfor er det efter min mening helt nødvendigt, at vi nu i forligskredsen tager en politisk drøftelse om, hvad kritikken af Aarhus Letbane bør få os til at gøre af overvejelser i forhold til letbanen på Ring 3. Med en sådan kritik er det vores pligt som politikere at udvise rettidig omhu, så vi er sikre på ikke at begå den samme fejl to gange. 

Når gennemgangen er overstået, vil ministeren drøfte sagen med forligskredsen, lyder det.

Hovedstadens letbane er i forvejen ramt af diskussioner og udsættelser. Et flertal i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg afgjorde således 21. april, at økonomien skal kigges efter i sømmene igen.

Efter planen skulle den 28 kilometer lange letbane stå klar i 2023.