Har brug for mere plads: Der kommer mere og mere farligt affald i hovedstadsområdet

Man oplever en markant vækst i mængder af farligt affald, og det er vurderingen, at stigningen vil fortsætte i de kommende år.

Batterier, termometre, opladere, maling. 

Listen over affald, der er farligt og skadeligt for miljøet er lang, og der kommer mere og mere farligt affald i hovedstadsområdet.

Den voksende mængde farligt affald er faktisk så markant, at Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie-Affald, også kaldet SMOKA, der håndterer farligt affald fra 23 hovedstadskommuner, nu vil købe en ekstra bygning til håndteringen af det.

Det fremgår af dagsordenen for et møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, at forvaltningen indstiller til en anbefaling overfor blandt andet Borgerrepræsentationen til, at SMOKA køber en ekstra bygning.

Markant stigning

SMOKA oplever en markant vækst i affaldsmængderne, og det er vurderingen, at stigningen vil fortsætte i de kommende år - men hvorfor er der kommet mere farligt affald i hovedstadsområdet?

Det kan Jacob Hartvig Simonsen svare på. Han er direktør for ARC, der sammen med Vestforbrændingen ejer SMOKA og AV-miljø.

- Det skyldes jo simpelthen, at nu skal vi alle til indsamle forskellige typer affald. Tidligere har du skulle hen på genbrugsstationerne med dit farlige affald, men nu kommer de løsninger, som vi har udviklet sammen med Vestforbrændingen ud til alle, siger han til TV 2 Lorry.

Løsningerne, som Jacob Hartvig Simonsen nævner, er en rød boks til farligt affald og et kemikalieskab.

Førstnævnte kommer ud til alle hustande - nogen har det allerede - mens skabet står ved lejlighedskomplekser og lignende. I dem skal man samle sit farlige affald, der er én af 10 fraktioner, som vi i fremtiden skal sortere vores affald i.

Og på grund af de nye løsninger, så indebærer den videre sortering altså et endnu større arbejde for SMOKA, hvorfor de nu har brug for mere plads til formålet.

- Når vi har brug for at udvide aktiviteten, så er det, fordi det her tilbud nu kommer ud til alle, og vi får langt flere røde kasser, og sorteringsopgaven er derfor blevet større, så vi har brug for mere plads, siger ARC's direktør.

Bygning på naboarealet

Bygningen, som SMOKA gerne vil købe til formålet, ligger klods op ad, hvor affaldsstationen i forvejen har til huse, på den kunstige ø, Prøvestenen, der ligger i Øresund ud for Amager.

- Det er den rigtige løsning med netop den bygning for os, fordi det er naboarealet, så det er i forhold til vores drift, at det er en optimal løsning, siger Jacob Hartvig Simonsen.

- Alternativet ville være at få en anden plads et andet sted, men så ville der være en masse transport frem og tilbage. Så det er super godt, hvis det kan gøre lade sig gøre derude.

Bygningen koster 2,25 millioner kroner, men den skal sættes i stand for cirka syv millioner kroner, før den kan bruges af SMOKA, fremgår af det.

Ifølge Jacob Hartvig Simonsen vil de røde bokse blive leveret til alle hustande i løbet af i år.

Over 10.000 ton farligt affald om året

SMOKA modtager 10.000 ton farligt affald om året. Affaldet består mest af restprodukter fra procesindustrien og kemikalier, men også PCB og blyholdigt affald fra byggeriet, oliefiltre, batterier, akkumulatorer og rester af maling, lim og lak mm.


SMOKA gør de forskellige typer affald klar til videre transport ved at sørge for korrekt pakning og faremærkning.


Men hvad er farligt affald? Farligt affald er affald der skader miljøet, som vi har i hverdagen enten privat eller i virksomheder.


Farligt affald kan være:

  • Kemikalieaffald og klinisk risikoaffald
  • Brandfarligt affald eller affald der kan eksplodere
  • Sundhedsfarligt affald, som enten er giftigt eller giver udslæt og kløe. Det kan også være ting, som kan fremkalde kræft eller skade mennesker, så de bliver sterile
  • Miljøfarligt affald, som kan skade planter og dyr i naturen
  • Farligt affald fra hospitaler, hvor der kan være sygdomme i affaldet.


Kilde: SMOKA


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Miljø

ko på græs

Banebrydende forsøg: Sukker skal fjerne drivhusgas fra luften

Loppemarked

Grøn og gratis julegave: Københavns Kommune afholder Green Friday

genbrugsstation

Kommunens eneste genbrugsplads lukker, så snart må borgere køre til andre byer med skraldet

20201214-141221-L-6000x4000ma

playEfter kritik af Lynetteholm kommer direktør i selskabet bag nu med løfte til borgere


København


Forsiden lige nu

Se flere