Foto: TV2/Lorry

Indlæggelser stiger kraftigt

Indlæggelser: I Nordsjælland er antallet af indlæggelser steget langt mere end andre steder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

1000 indlæggelser mere end beregnet og 17 millioner kroner over budget.

Sådan er tallene for Gribskov Kommune, der skal betale langt mere end forventet på sundhedsområdet.

Nordsjællandske kommuner oplever en stor stigning i antallet af indlæggelser på områdets hospitaler.

Merforbruget skyldes ifølge de foreløbige undersøgelser en markant forøgelse af indlæggelser og ambulante besøg.

- Ifølge de foreløbige tilbagemeldinger sker det især inden for kræftområdet, siger Birgit Roswall, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Gribskov Kommune og tillige medlem af sundhedskoordinationsudvalget under Region Hovedstaden.

- Men vi har ikke overblik over, hvad der præcis forårsager det og har bedt administrationen om en analyse.

Stigningen i de nordsjællandske kommuner er på syv procent alene på indlæggelser fra 2013-14, mens kommunerne uden for det såkaldte planområde Nord kun har set stigninger på to procent. Der er således i Nordsjælland behandlet flere borgere end forudsat.

Administrationen i Gribskov Kommune har taget fat på en analyse af forholdet:

- Vi vil nu gerne i dialog med regionen for at få afdækket, hvad der kan forklare den aktivitetsudvidelse, der har været i kommunerne generelt, siger Mette Bierbaum, direktør for sundhedsområdet i Gribskov Kommune.