Det skal borgere betale for stormflodssikring

Beboerne i Jyllinge Nordmark skal selv betale mellem 100 og 300 kroner om måneden for sikringen mod oversvømmelser.

Borgerne i Jyllinge Nordmark har ad flere omgange kæmpet med massive vandmasser, når der har været stormflod.

Af samme årsag har man fra politisk hold forsøgt at finde en løsning, så Jyllinge Nordmarks borgere kan blive stormflodssikret og dermed forskånet for endnu flere oversvømmelser i fremtiden.

En sådan løsning indebærer dog, at beboerne i området selv må til lommerne og betale en betydelig andel af finansieringen, mens Roskilde Kommune betaler resten.

Mellem 100 og 300 kroner

Roskilde Kommune oplyser således, at beboerne i Jyllinge Nordmark selv skal betale mellem 100 og 300 kroner om måneden for sikringen mod oversvømmelser.

Langt de fleste ejendomme, der bliver sikret mod oversvømmelser, kommer til at betale omkring 230 kr. om måneden på et 25 årigt kommunegaranteret lån, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det desuden, at nogle få ejendomme, der kun risikerer at få oversvømmet deres adgangsveje, kan nøjes med cirka 115 kroner per måned, mens de cirka 60 ejendomme, der også får gavn af et øst-dige ud mod Værebro Å, får en betaling på omkring 275 kroner per måned.

Fordelingen af bidragene til diger og sluse har været til behandling igen i kommunens Klima- og Miljøudvalg.

Oprindeligt indgik betalingen af Østdiget som en del af det samlede projekt, men statens Miljø- og Fødevareklagenævn afgjorde i maj måned, at kun de ejendomme, der får direkte gavn af diget ud mod åen, må bidrage af betalingen hertil.

Formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, fortæller, at digelaget har taget nævnets beslutning til efterretning - selv om Kystdirektoratet anbefalede den mere simple bidragsfordeling.

- Klagenævnets afgørelse indebærer, at cirka 60 grundejere alene skal afholde grundejernes andel på 50 procent af anlægget af Østdiget, mens Roskilde Kommune betaler de andre 50 procent. Derfor har vi arbejdet med at justere placeringen af diget, så det flyttes op mod husene ved åen. På den måde kan anlægsudgifterne for Østdiget reduceres fra 5,4 til 1,2 millioner kroner - og grundejernes andel reduceres altså til 600.000 kroner, som fordeles på de cirka 60 ejendomme og kan finansieres med et kommunegaranteret lån. Dermed bliver prisen for Østdiget på 45 kroner per måneden for de, der skal betale, siger Philip Lange Møller i pressemeddelelsen.

Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Jonas Bejer Paludan, har stor ros til digelagets konstruktive arbejde med at finde gode løsninger.

- Stormflodssikringen i Jyllinge Nordmark er på ingen måde let. Der er lovgivning inde over om både åbeskyttelse, kystbeskyttelse og fredede områder. Samtidig er det jo heller ikke altid let at få 100 procent opbakning fra alle 468 grundejere, som er med i projektet. Så en stor ros til digelaget, der nu er nået så langt, at projektet er tættere på at gå i udbud om få måneder, siger Jonas Bejer Paludan.

Fire ugers høring

Forslaget til ny bidragsfordeling kommer i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af de modtagne høringssvar, træffer byrådene i Roskilde og Egedal en ny afgørelse om bidragsfordeling og fremme af kystbeskyttelsen.

Den samlede anlægsudgift til stormflodssikring i Jyllinge Nordmark vurderes p.t. til 47 mio. kr. Roskilde Kommune har besluttet at afholde 50 procent af de 44 mio kroner, som er betalingen for grundejere i Roskilde Kommune.

Fakta

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

OBS - betalingsbillede!

Overraskende tal: Fraflyttende børnfamilier dæmper Københavns vækst

Godhavnsdreng

playJuraprofessor: Godhavnssagen kan åbne ladeport af lignende sager

Opholdsforbud

Risiko for angreb i bandekonflikt forlænger opholdsforbud

20190813-134904-l-1920x1277we.jpg

play17 Godhavns-børn får 300.000 kroner hver for misrøgt

Roskilde

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere