Politiker opfordrer grundejere til at anke motorvejs-afgørelser

Husejere tæt ved planlagt motorvej ender i et grænseland, hvor de hverken kan sælge huset eller komme i betragtning til en såkaldt forlods-ekspropriation. Politiker opfordrer dem til at anke afgørelserne.

Det er godt og vel ti år siden, at anlægsloven for den kommende Frederiksundsmotorvej blev vedtaget.

Alligevel er der i skrivende stund fortsat ingen politisk afklaring om finansieringen, og det efterlader en lang række grundejere i venteposition.

quote Usikkerheden trækker meget ned i salgsprisen, hvis man sammenligner med andre lignende ejendomme

Pia Nielsen, VKST Ejendomsmægler

Venteposition, fordi de bor for langt væk til at blive eksproprieret eller ikke umiddelbart er omfattet af de regler, som gør det muligt at ekspropriere hele eller dele af deres ejendom på forhånd.

Vejdirektoratets ekspropriationsfolk erkender, at ejerne af Falkærgård i Veksø, det 80-årige ægtepar Connie og Jørgen Petersen, vil blive påført nogle ulemper i forbindelse med en fremtidig Frederikssundmotorvej. Alligevel har Vejdirektoratet ikke vurderet dem til at være tilstrækkelig indgribende til, at ekspropriation kan komme på tale.

- Personligt vil jeg sagtens kunne se, at der vil være en række ejendomme, som vil være påvirket af, at der kommer et vejprojekt - og de uafklarede ting, der vil være i den sammenhæng. Men i Connie og Jørgen Petersens tilfælde håber jeg, at projektet vil være så godt beskrevet, at en potentiel køber vil kunne se, at det kun er en mindre del af ejendommen, der er brug for (til motorvejsprojektet, red.), siger områdechef i Vejdirektoratet, Svend Kold Johansen.

Connie og Jørgen Petersen får inddraget mere end en 1/3 af deres ejendom på Falkærgård i Veksø, når byggeriet af Frederiksundsmotorvejen engang påbegyndes. Foto: TV 2 Lorry
Connie og Jørgen Petersen får inddraget mere end en 1/3 af deres ejendom på Falkærgård i Veksø, når byggeriet af Frederiksundsmotorvejen engang påbegyndes. Foto: TV 2 Lorry

Det står klart, at Connie og Jørgen Petersen får inddraget mere end en 1/3 af deres ejendom på Falkærgård i Veksø, når byggeriet af Frederiksundsmotorvejen engang påbegyndes. Og selv om reglerne foreskriver, at de i stedet kan blive kompenseret med jord fra to eksproprierede naboejendomme, vurderer en ejendomsmægler med speciale i salg af landejendomme fortsat, at det vil være meget svært at finde en køber til ejendommen, så længe motorsprojektet fortsat er så uklart.

- Usikkerheden trækker meget ned i salgsprisen, hvis man sammenligner med andre lignende ejendomme, siger Pia Nielsen, DEM og ejendomsmægler i VKST Ejendomsmægler.

Kortet viser, hvordan afkørslen til den kommende motorvej engang kommer til at løbe ganske tæt ved ægteparret Connie og Jørgen Petersens bolig.
Kortet viser, hvordan afkørslen til den kommende motorvej engang kommer til at løbe ganske tæt ved ægteparret Connie og Jørgen Petersens bolig.

På Christiansborg opfordrer Venstres medlem af Transport-, Bygnings,- og Boligudvalget, Hans Andersen, både Connie og Jørgen og andre utilfredse grundejere til at anke afgørelsen om manglende ekspropriation, såfremt de er utilfredse.

Og han er enig i, at den megen ventetid er et indirekte og utilfredsstillende indgreb i ejendomsretten:

- Derfor handler det også meget om, at vi hurtigst muligt får afklaret, om vi bygger den motorvej, eller vi ikke får bygget den. Og jeg håber bestemt, at vi får bygget en motorvej hele vejen til Frederikssund. Og det vil også skabe mulighed for, at borgere kan komme afsted fra deres ejendom og komme videre i deres liv. Når vi bygger en motorvej til over 3 1/2 milliarder kroner, så skylder vi dem, at folk får en ordentlig behandling, siger Hans Andersen.