I dag er gigantisk anlægsprojekt på bordet i EU: "Lovgivningen er overtrådt", mener modstandere

Efter borgerklager er Lynetteholm-sagen onsdag på dagsordenen i EU.

Bryder man EU-lovgivningen i forbindelse med anlægsplanerne for Lynetteholm?

Det spørgsmål er onsdag er på dagsordenen, når EU’s udvalg for andragender -  i folkemunde kaldet borgerklager - mødes.

Her vil EU-kommissionens indledende undersøgelse af anlægsprojektet blive præsenteret for udvalget, samtidig med at de to danske foreninger Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening fremlægger hver deres klage af anlægsplanerne.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Lynetteholm - Kort fortalt

Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn. Hertil skal der efter planen både gå en metro og en motorvej.

Men i VVM-redegørelsen - der står for Vurdering af Virkninger på Miljøet - har man ifølge Klimabevægelsen ikke vurderet alle elementerne i projektet. Redegørelsen omfatter alene øens afgrænsning og dermed ikke boliger, havnetunnel, metro med videre.

Og det er netop det, som EU nu ser nærmere på - det kan nemlig betyde, at der unionens lovgivning er brudt.

Brud på EU-lovgivning undersøges

Lynetteholm er endt på skrivebordet i EU, efter at både Danmarks Naturfredningsforening og Klimabevægelsen har indsendt klager omkring denne del af det gigantiske anlægsprojekt.

- Vores primære klage er selve miljøvurderingsprocessen. Vi vurderer, at det er i strid med EU's miljøvurderingsdirektiv, at den er delt op i flere dele, og det kun er den første del, man i første omgang, har miljøvurderet, siger Ole Damsgaard, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover har foreningen også lavet et tillæg til klagen, som berører en række andre EU-love -  herunder EU's vandrammedirektiv og habitatdirektiv.

Også Klimabevægelsens klager er funderet på den opfattelse, at regeringen har forsøgt at få projektet igennem ved at skære det op i spiselige bidder med den såkaldte salamimetode.

En metode, der tidligere er blevet underkendt af EU-domstolen, fordi den ikke er forenelig med VVM-direktivet.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Hvad er en VVM-redegørelse?

Både Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening håber, at de onsdag får medhold i deres klager, og man derfor vil gå videre med sagen.

- Jeg håber, at de hører, hvad vi kommer til at sige, og at vi har ret. Vi mener, at det er en meget klar sag, hvor lovgivningen er overtrådt, fordi man ikke har tænkt klimaet indover. Man er nødt til at tænke klimaet ind, når man planlægger så store anlægsprojekter, siger Klimabevægelsens Frederik Rolands Sandby.

Han bakkes op af sin kollega fra Danmarks Naturfredningsforening, næstformand Ole Damsgaard.

-  Vores håb er, at man vil opfordre Kommissionen til at se nærmere på Lynetteholm-sagen og vurderer, at den stemmer i overensstemmelse med EU's lovgivning, siger Ole Damsgaard og uddyber:

- Hvis man vurderer, at der er nogle problemer, så vil man i første omgang åbne en sag - en såkaldt åbningsskrivelse - i forhold til Danmark, hvor man beder om at der bliver gjort rede for sagen, siger han.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Tidsplan for Lynetteholm: 50 års anlægsprojekt

Det er da heller ikke første gang, at planerne om Lynetteholm har mødt kritik.

I december 2020 kunne TV 2 Lorry blandt andet fortælle, hvordan Danmarks Naturfredningsforening, miljøorganisationen Noah og Rådet for Bæredygtig Trafik rettede skarp kritik af VVM-redegørelsen af og planerne om Lynetteholm.

Den historie kan du læse meget mere om her.