Efter massiv kritik: Ny Lynetteholm-rapport sendes i høring

En ny miljøkonsekvensrapport for det enorme ø-projekt sendes nu i høring i 30 dage, efter myndighederne har pålagt By & Havn at undersøge projektets mulige påvirkninger på havmiljøet grundigere.

Udviklingsselskabet By & Havn sender nu en ny rapport om Lynetteholms mulige påvirkninger af vandmiljøet i høring.

Det sker, efter et hav af kritiske høringssvar til den hidtidige rapport har fået Trafikstyrelsen til at kræve, at By & Havn undersøger ø-projektets potentielle konsekvenser for vandmiljøet grundigere.

Det meddeler By & Havn i en pressemeddelelse.

I den nye rapport, der er et tillæg til den tidligere og er sendt i høring fra i dag onsdag til den 2. maj, undersøges de mulige miljøkonsekvenser fra byggeriet af den kunstige ø på miljømålene for vandområderne omkring København, konsekvenser af en uddybet sejlrende samt de samlede kumulative virkninger.

Lynetteholm - kort fortalt

Sker efter massiv kritik

Kritikken af den hidtidige miljøkonsekvensrapport – også kendt som VVM – for Lynetteholm er haglet ned over By & Havn, siden selskabet i slutningen af november måned sidste år sendte rapporten i offentlig høring.

Flere organisationer, eksperter og sågar den sydsvenske region Skåne Län har klandret rapporten, som skal belyse projektets mulige påvirkninger af miljø og natur, for slet ikke at være grundig nok til at danne et oplyst grundlag for politikerne, som efter planen skal vedtage eller forkaste det kolossale byggeri af den kunstige ø mellem Refshaleøen og Nordhavn dette forår.

Lynetteholm skal efter planen anlægges i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Lynetteholm skal efter planen anlægges i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Foto: By & Havn, COWI, Arkitema og Tredje Natur

Derudover er rapporten blevet anklaget for ikke at belyse samtlige dele af projektets konsekvenser for miljøet og i stedet blot belyse én del af Lynetteholms påvirkninger – den såkaldte salamimetode, som ifølge eksperter er i strid med gældende EU-lovgivning.

Hidtil har både ø-udvikleren By & Havn, der er ejet af Københavns Kommune og den danske stat, samt transportminister Benny Engelbrecht (S) forsvaret den udskældte miljøkonsekvensrapport og kaldt den både omfangsrig og grundig.

Men nu har over 900 mestendels kritiske høringssvar har fået Trafikstyrelsen, som er myndighed for miljøvurderingerne, til at vurdere, at der er behov for yderligere belysning af ø-visionens konsekvenser.

Miljøkonsekvensrapport - også kendt som en VVM-redegørelse

By & Havn: Nu kan tvivl ryddes af vejen

By & Havn mener selv at vide, at den nye rapport dokumenterer, at etableringen af Lynetteholmen ikke forhindrer opfyldelsen af miljømålene for vandområderne omkring København.

- Vi vidste fra den første rapport, at Lynetteholmsprojektet ikke medførte væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet. Alligevel gav flere af høringssvarene anledning til usikkerhed om, hvorvidt miljømålene for vandområderne omkring København kunne overholdes, udtaler Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Med den nye rapport er alle relevante miljømål gennemgået igen, og det kan nu konkluderes, at miljømålene kan overholdes, samtidigt med at Lynetteholmen etableres. Vi er glade for, at den tvivl, som nogle høringssvarene rejste, nu kan ryddes af vejen.

Tidsplan for Lynetteholm: 50 års anlægsprojekt