Ekspert besøger kontroversiel boligrenovering: Jeg ville ikke bo her

Renoveringen af boligområdet Søndermarken har fået kritik på grund af støv, støj og farlige stoffer. TV 2 Lorry besøgte området med en byggeekspert.

- Hvad ville du sige til en asbestsluse som den her i soveværelset?

Det var et af mange spørgsmål byggeekspert Lars Gunnarsen fik, da han besøgte Niels Holst, som er en af beboere i det almene boligbyggeri Søndermarken. 

Bebyggelsen ligger på Frederiksberg gennemgår lige nu en stor renovering, som startede i 2017 og først forventes færdig næste år. Der skal blandt andet arbejdes i flere måneder inde i beboernes lejligheder. 

Niels Holst og en række andre beboere mener, at forholdene er stærkt kritisable.

Under besøget viste Niels Holst byggeeksperten en række videoer, som beboere har indsamlet, og som viser nogle af de forhold, de er bekymrede for.

En af videoerne viser en stor asbestsluse, som mange af beboerne skal have i lejligheden, mens de bor der.

- Jeg ville ikke kunne bære at sove med sådan en opstilling, som den der, siger Lars Gunnarsen, som er professor på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet med speciale i indeklima.

Han uddyber:

- Det er for voldsomt til at være helt inde i spisestuen eller soveværelset. Der bliver min grænse overskredet for, hvad der er godt, siger byggeeksperten.

Artiklen fortsætter efter billederne.

Byggeekspert Lars Gunnarsen og beboer Niels Holst.
Byggeekspert Lars Gunnarsen og beboer Niels Holst.
Foto: Niels Knuth
Mange beboere skal have en stor asbestsluse, som den her inde i lejligheden, imens de bor der.
Mange beboere skal have en stor asbestsluse, som den her inde i lejligheden, imens de bor der.
Foto: Privat foto
Asbestslusen fylder næsten et helt rum.
Asbestslusen fylder næsten et helt rum.
Foto: Privat foto

Kritik fra læger og påbud

TV 2 Lorry har tidligere fortalt, at to læger fra Bispebjerg Hospitals arbejdsmedicinske afdeling advarede Frederiksberg kommune om, at de mener, at forholdene under renoveringen er sundhedsskadelige.

De skrev et brev til kommunen og fremhævede blandt andet de store mængder byggestøv, den voldsomme støj og risikoen for ulykker.

TV 2 Lorry har også fortalt, at Frederiksberg Kommune har udstedt et påbud, hvor de kræver, at der bliver rettet op på forholdene i bebyggelsen.

Boligforeningen Søndermarken hører under Boligselskabet FFB, men bliver administreret af KAB, som står for renoveringen. Rolf Andersson, der er byggedirektør i KAB, er godt klar over, at det kan være hårdt at bo i Søndermarken, men han mener ikke, at det er farligt.

- Jeg mener faktisk, med den erfaring jeg har, med mange renoveringssager igennem de sidste 30 år, at det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen. Jeg medgiver, at det er meget genefuldt, men det er ikke sundhedsmæssigt uforsvarligt, siger byggedirektøren.

Artiklen fortsætter efter billedet.

KABs byggedirektør mener, at det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen.
KABs byggedirektør mener, at det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen.
Foto: Niels Knuth

Han mener også, at det er forsvarligt at bo i lejlighederne, mens der er asbestsluse.

-  Det er godt nok en voldsom installation at have i sin bolig. Men den er jo nødvendig, så man kan lave asbestsaneringen, så der er sikkert at bo. En stor del af installationen - blandt andet de meget dramatiske rør - er der heldigvis kun i maksimalt to dage, de fleste har den kun en dag. Så der er reelt tale om, at man har et hjørne med en plastiskindklædning. Det synes jeg godt, man kan leve med, siger Rolf Andersson.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Renoveringerne inde i lejlighederne er sat til at vare tre måneder. Men store forsinkelser betyder, at beboerne mener, at ni måneder er mere realistisk.
Renoveringerne inde i lejlighederne er sat til at vare tre måneder. Men store forsinkelser betyder, at beboerne mener, at ni måneder er mere realistisk.
Foto: Niels Knuth

Støvsky fra asbestholdig kanal

Netop asbest har også givet anledning til bekymring hos Zarah Olsen, som er en anden af de beboere, Lars Gunnarsen besøger i Søndermarken.

På hendes badeværelse er der opsat en luftkanal, der er dækket med plastik og påskrevet asbest.

- På et tidspunkt gik den op, og så var der en stor støvsky inde på mit toilet. Jeg fik fat i nogle håndværkere med det samme. De talte hverken dansk eller engelsk, men fik fremstammet, at det burde være sikkert nok. Men det er jeg nok i tvivl om, må jeg indrømme, fortæller Zarah Olsen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Zarah Olsen fortæller byggeekspert Lars Gunnarsen om en ubehagelig oplevelse med asbest.
Zarah Olsen fortæller byggeekspert Lars Gunnarsen om en ubehagelig oplevelse med asbest.
Foto: Niels Knuth

Lars Gunnarsen understreger, at der ikke nødvendigvis var asbest i støvskyen. Det kan sagtens bare have været noget skidt og møj, der havde sat sig fast i aftrækskanalen.

Men han kan godt forstå, at Zarah Olsen oplevede situationen som ubehagelig.

quote På et tidspunkt gik den op, og så var der en stor støvsky inde på mit toilet

Zarah Olsen, beboer

 - Jeg kan da sagtens forstå, at du bliver vældig forskrækket over det, der sker og har forventing om, at håndværkerne omgående kommer og gør rent, siger byggeeksperten.

Men det gjorde de ikke, fortæller Zarah Olsen.

- Jeg vaskede selv hele toilettet ned og smed tandbørster ud, siger Zarah Olsen.

- Vi ved jo ikke om det støv, der kom ned, var asbestholdigt. Der er jo ikke engang sikkert, at der overhovedet er nogen, der med sikkerhed ved det. Det er jo faktisk det, der er skræmmende, siger Lars Gunnarsen.

Fik ikke den berettigede hjælp

KABs byggedirektør, Rolf Andersson, erkender, at Zarah Olsen ikke har fået den hjælp hun burde i den konkrete sag.

- Det, hun fortæller, er, at hun har stået alene med det. Det er jeg utrolig ked af at høre, det skal hun selvfølgelig ikke. Hun skal selvfølgelig straks rette henvendelse, og derefter skal der komme nogen op og vurdere: Er der problemer i det her støv? Og uanset hvad skal de også stå for en rengøring af området. Det er sådan, en sag som denne fremadrettet vil blive håndteret, siger byggedirektør, Rolf Andersson.

Undersøgelse: Ingen farlige stoffer

Asbest kan give kræft i lungerne. Målinger fra en enkelt lejlighed i marts viste ikke forekomster af asbest. Der var små forekomster af en række andre farlige stoffer, men målingerne lå alle under grænseværdierne for farligt byggeaffald.

Artiklen fortsætter efter billedet.

En rapport fra en enkelt lejlighed viste ingen farlige stoffer over grænseværdierne.
En rapport fra en enkelt lejlighed viste ingen farlige stoffer over grænseværdierne.
Foto: Niels Knuth

Trods undersøgelsen er flere af bebyggelsens cirka 1000 beboere stadig utrygge. 

De mener, at målinger fra en enkelt lejlighed er for lidt til at vurdere, om det er sikkert at arbejde i alle 434 lejligheder. 

Beboerne undrer sig også over, at rapporten tager udgangspunkt i grænseværdierne for farligt byggeaffald. Niels Holst er en af de bekymrede beboere.

- Det handler ikke om affaldshåndtering. Det handler om, at folk skal bo her, siger Niels Holst.

Byggeeksperten forstår beboernes bekymring. Han siger, at grænseværdierne for byggeaffald kan fortælle, om koncentrationen af stoffer er farlig for miljøet. Men ikke om de er sikre at bo i.

- Derfor kan man som beboer ikke bruge den til at vurdere, om ens indeklima er farligt, siger Lars Gunnarsen.

Artiklen fortsætter efter billederne.

Byggeekpert Lars Gunnarsen kan godt forstå, at Niels Holsts bekymring over, at rapporten tager udgangspunkt i grænseværdierne for farligt byggeaffald.
Byggeekpert Lars Gunnarsen kan godt forstå, at Niels Holsts bekymring over, at rapporten tager udgangspunkt i grænseværdierne for farligt byggeaffald.
Foto: Niels Knuth
Niels Holst fortæller, at der blev foretaget blyrenovering på stilladset foran hans lejlighed.
Niels Holst fortæller, at der blev foretaget blyrenovering på stilladset foran hans lejlighed.
Foto: Niels Knuth

Blysanering uden varsel

Niels Holst viser også byggeeksperten nogle optagelser, som han lavede tidligere i år. De viser håndværkere pakket ind i sikkerhedsdragter, der arbejder på stilladset foran hans hjem.

- Jeg tænkte: Hvad pokker er det, der sker? Så gik jeg ned til byggekoordinatoren og fik at vide, at det var blysanering, siger han.

Niels Holst gik straks op til alle naboer og fortalte, at de skulle lukke deres vinduer.

 - Der har været en varsling om, at der skulle saneres. Men der har ikke været en varsling om, at det var blysanering, siger Niels Holst

Byggeekspert, Lars Gunnarsen synes, at det, Niels Holst fortæller, lyder bekymrende. 

- Det forekommer helt forkert, hvis folk har haft mulighed for at åbne vinduerne, og de ikke er blevet informerede, siger byggeeksperten.

Bly ophober sig i kroppen. For store mængder er skidt for hjernen.

- Typisk er der er en forholdsvis klar sammenhæng mellem ophobet bly i kroppen, og hvor klog man er, siger Lars Gunnarsen.

I KAB tager byggedirektør Rolf Andersson skarpt afstand fra den måde, blysaneringen skete i foråret.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Da vi hørte om, at det var foregået på den måde, inskærpede vi straks, at der skulle strammes op. Vi sikrede med det samme, at der nu bliver en meget omhyggelig skiltning, når vi blysanerer, siger Rolf Andersson.  

Ekstrem støj

Mange beboere oplever også den voldsomme byggestøj som generende.

Niels Holst viser et par mobiloptagelser, hvor der foregår meget støjende arbejde. Om støjen skrev lægerne i brevet til kommunen, at det har et niveau, hvor der er risiko for høreskader.

Sådan beskriver en af de andre beboere i Søndermarken, Jasmin Elmaghraby, støjen.

- Det er sindssygt, hvor højt niveauet på larmen er. Man kan ikke være i lejligheden, siger hun

Jasmin Elmaghraby oplever, at larmen fra byggeriet er meget voldsom
Jasmin Elmaghraby oplever, at larmen fra byggeriet er meget voldsom
Foto: Niels Knuth

Niels Holst fortæller, at nogle af beboerne har lavet deres egen intermistiske måling af de højeste støjniveauer.

- De brugte deres egen lille app, hvor de målte 96 decibel, siger han.

Det er ifølge byggeeksperten et meget højt støjniveau, uanset hvor støjen har været, og hvor længe den har stået på.

- 96 decibel er der jo ingen, der skal udsættes for. Det er jo høreskadende på alle mulige måder, siger Lars Gunnarsen.

Ifølge KAB bliver støjgrænserne overholdt under byggeriet.

- Vi overholder alle gældende støjgrænser. Det skal selvfølgelig være muligt, at være i boligerne. Men det er klart, at det støjer, når man renoverer 400 lejligheder. Det er en meget stor byggesag. Derfor tilbyder vi beboerne, at de kan hente høreværn. Vi tilbyder også, at de rykke på hotel de dage, hvor de synes støjen er for meget, siger byggedirektør, Rolf Ansdersson. 

Afviser fuld genhusning

Når støjen er for voldsom - og når der blive arbejdet inde i beboernes lejlighed - er der altså mulighed for at rykke ud af lejligheden og lade sig indkvartere på et hotel. 

Men mange beboere ser det ikke som et reelt alternativ at bo i flere måneder på et hotelværelse langt fra deres dagligliv og uden køkken.

- Man kan ikke lave mad der, og der er ikke noget køleskab. Man kan tage en elkeddel med og en brødrister, men hvad så med resten, siger Zarah Olsen. 

Da vi interviewer KAB siger byggedirektøren, at de netop har opgraderet hoteltilbuddet.

- Vi udvider det nu, så der kommer en spiseordning til aftensmad, og vi ser på, om vi kan finde nogle lokalt placerede hoteller, så man kan bo i nærheden af Søndermarken, siger Rolf Andersson.

Mange af beboerne mener, at KAB burde sikre fuld genhusning, til alle de beboere, der endnu ikke har fået renoveret deres lejlighed.

Således at de slipper for at bo i en bolig, der er under renovering. Men det krav afviser KAB.

- Fraflytnignen i København og på Frederiksberg er så lille, at der ikke er nogen ledige lejligheder. Vi kan simpelthen ikke skaffe lejligheder nok til at lave en fuld genhusning. Derfor er vi nødt til at fortsætte med vores hoteltilbud, siger Rolf Andersson og fortsætter:

- Vi har lillebitte pulje af boliger, som kan blive ledige til folk, der har helt særlige helbredsmæssige udfordringer, og hvor vi kan blive enige med kommunen om, at de har et særligt behov. Men det er uendeligt få.

Byggeekspert: "Jeg ville ikke bo her"

Ifølge byggeeksperten Lars Gunnarsen er tillid imellem beboere, og dem der udfører byggeriet, altafgørende, når man gennemfører en stor renovering med belastende og potentielt farlige forhold.

Hvis beboerne oplever, at der ikke bliver taget hånd om de ting, de påpeger, så skaber det utryghed.

Han ville ikke selv turde bo i Søndermarken under de forhold, der er nu. 

- Der sker så mange ting, som kræver svar. De ting som jeg hører, gør mig jo ikke tryg nok, til at jeg ville bo her med min familie, siger Lars Gunnarsen. 


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Samfund

fgnngdgbgbgb

Daryna flygtede fra Ukraine som højgravid. Nu er en dato skyld i, at hun skal forlade Danmark igen

Demonstration mod ghettolisten

playTil kamp for Mjølnerparken: Ny liste er "urimelig, umenneskelig og diskriminerende"

20080102-145005-6-1920x1283we

Marginaler sender nyt boligkvarter på forhadt liste - nu reagerer borgmester

20191203-163142-2-1920x1279we

playHer er de: Flere boligområder ryger af forhadt liste - et nyt er kommet på


Frederiksberg


Forsiden lige nu

Se flere