Boligselskab bryder kommunalt påbud

Ifølge et påbud fra Frederiksberg kommune, skal der være grundig adskillelse imellem håndværkere og beboere i Søndermarken. Et besøg i området viser, at påbuddet ikke altid bliver overholdt.

Zarah Olsen bor i boligområdet Søndermarken på Frederiksberg. Hendes badeværelse er ved at blive renoveret. Men den plastvæg, der skulle skærme af for det støvende arbejde, er brudt flere steder.

Frederiksberg kommune har ellers givet boligselskabet et påbud. I det står der, at håndværkerne skal sikre grundig adskillelse imellem håndværkere og beboere.

Zarah Olsen siger også, at hun ikke oplever, at håndværkerne ikke virker synderlig interesserede i at rette op på fejlen.

- Sådan har det set ud i en uge nu, siger Zarah Olsen og peger på et hul i afskærmningen i det nederste venstre hjørne af den plastvæg, der burde lukke af ind til badeværelset.

Hun tilføjer:

- Der kommer jo støv ud. Der har været meget mere støv hernede, men det blev fjernet efter at jeg skrev til dem to gange. Det var simpelthen så ulækkert. Nu er der jo så kommet støv igen, siger Zarah Olsen.

"Alle plastvægge skal være intakte". Det står der i et påbud til bygherren der står for renoveringen af boligområdet Søndermarken på Frederiksberg. Trods det er der huller flere steder.
"Alle plastvægge skal være intakte". Det står der i et påbud til bygherren der står for renoveringen af boligområdet Søndermarken på Frederiksberg. Trods det er der huller flere steder.
Foto: Niels Knuth
Zarah Olsen siger, at hun har gjort opmærksom på de defekte plastvægge flere gange.
Zarah Olsen siger, at hun har gjort opmærksom på de defekte plastvægge flere gange.
Foto: Niels Knuth

quote - Da jeg sagde det til vores lokale KAB repræsentanter her i afdelingen, kom håndværkerne efter to uger og reparerede hullet med tape.

Jasmin Elmaghraby, beboer Søndermarken

Farlige stoffer

Det er boligselskabet FFB, der ejer Søndermarken. Men det er KAB, der administerer boligområdet og står for renoveringen. I kommunens påbud står der, at årsagen til at det er så vigtigt, at skærme beboerne fra de områder, hvor der renoveres, er at byggestøvet kan indeholde farlige stoffer. Her er et direkte citat fra påbuddet:

"Byggestøvet skal hindres i at komme ind i lejlighederne, da det muligvis kan indeholde miljøfarlige stoffer. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at byggestøv i forbindelse med renoveringsarbejde inde i lejlighederne, skal hindres i at blive spredt...."

Afskærmningerne er skrevet direkte ind i påbuddet:

".... og at der altid skal opsættes plastvæg og at denne plastvæg til alle tider og gennem hele byggeperioden skal være intakt"

Her kan du læse hele påbuddet:

Renoveringen i Søndermarken startede i 2017, og forventes først færdig næste år.
Renoveringen i Søndermarken startede i 2017, og forventes først færdig næste år.

Truer med politi

I maj måned fortalte TV 2 Lorry, at to læger fra Bispebjerg arbejdsmedicinske afdeling skrev til Frederiksberg Kommune.

De havde besøgt byggepladsen i Søndermarken, og et par af lejlighederne, og kaldte forholdene sundhedsskadelige.

Frederiksberg kommune har ansvaret for tilsynet med byggeriet, og gav straks et påbud til boligselskabet, og truede i samme ombæring med politianmeldelse, hvis det ikke blev efterlevet.

I påbuddet står der:

"Hvis du ikke overholder dette påbud, vil kommunen uden yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i givet fald blive tale om idømmelse af bødestraf efter byggelovens § 30, stk. 1, litra a og c. Du kan også blive idømt tvangsbøder, indtil forholdet er bragt i orden, jf. byggelovens § 17, stk. 2."

KABs byggedirektør, Rolf Andersson, ærger sig over, at beboerne oplever, at der ikke er styr på afskræmningen, selvom kommunen grundigt har indskærpet det i påbuddet.

- Det er fuldstændig uacceptabel. Vi har påtalt det nu overfor entrepenøren, og det skærper vi nu yderligere. Det er noget, der bare skal være iorden, det må ikke svigte, siger Rolf Andersson til TV 2 Lorry.

Det er en sag, der bliver drøftet med entrepenøren bag projektet, tilføjer han.

KABs byggedirektør mener, at det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen.
KABs byggedirektør mener, at det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen.
Foto: Niels Knuth

Flere eksempler

Men Zarah Olsen er ikke den eneste, der har oplevet huller i plastvæggene.

Jasmin Elmaghraby, som også bor i Søndermarken, har også flere gange klaget over huller i afskærmningen.

- Da jeg sagde det til vores lokale KAB repræsentanter her i afdelingen, kom håndværkerne efter to uger og reparerede hullet med tape, siger hun og viser plastvæggen frem. Den er stadigvæk interimistisk lappet med et stykke løsthængende tape, som ikke kan holde støv ude. 

Jasmin har også oplevet defekte plastvægge.
Jasmin har også oplevet defekte plastvægge.
Foto: Niels Knuth

Lukker af for asbestsanering

Renoveringen i Søndermarken startede i 2017 og forventes først færdig i 2021. Arbejdet inde i lejlighederne kan vare op til ni måneder. 

Badeværelserne er altså et af de steder, der skal lukkes af. Det skyldes, at der arbejdes med asbest.

Aftrækskanalerne ned til badeværelserne indeholder nemlig det frygtede materiale, som kan give kræft i lungerne.

Ifølge byggeekspert Lars Gunnarsen er det selvfølgelig et problem, at der er huller i afskærmningen. Men det er endnu værre, at boligselskabet er så lang tid om at rette op på fejlene.

- Hvis man skal have arbejde med farlige stoffer inde i sit hjem, så er det meget meget afgørende, at man oplever, at man kan have tillid til dem, der udfører arbejdet. Og at man oplever, at de tager de ting, man siger, alvorligt. Herunder at de hurtigt og systematisk, kommer og ordner de fejl og mangler, der uundgåeligt opstår i et stort byggeri. Så det er helt afgørende, at man oplever, at bygherren lytter, siger Lars Gunnarsen, som er professor på Institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet med speciale i indeklima. Han uddyber:

- Som beboer får man jo ellers den der fornemmelse: Hvis de ikke har styr på det. Hvad har de så ellers ikke styr på?

Ifølge Lars Gunnarsen er det vigtigt, at der er tillid mellem beboere og bygherre, når der arbejdes med potentielt farlige stoffer.
Ifølge Lars Gunnarsen er det vigtigt, at der er tillid mellem beboere og bygherre, når der arbejdes med potentielt farlige stoffer.
Foto: Niels Knuth

KAB har altså nu taget sagen op med entrepenøren. Ifølge byggedirektør Rolf Andersson har KAB et godt forhold til Frederiksberg kommune, som altså er tilsynsmyndighed.

Han siger, at Boligselskabet tager det meget alvorligt at leve op til alle tilsynsmyndighedens krav og overholde alle påbud.

- Vi efterlever naturligvis alle de påtaler og påbud, der måtte komme, siger Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB.