Efter renoverings-mareridt: Nu får boligselskab påbud

Frederiksberg Kommune er langt fra tilfreds med de forhold KAB har budt sine lejere under en år lang renovering. Derfor falder der nu et påbud.

Det er ikke for sarte sjæle at gennemleve en renovering. Det ved de fleste, der selv har prøvet det. 

Men for beboerne i de 434 almene boliger Søndermarken på Frederiksberg er generne dog noget ud over det sædvanlige.

Støv, støj, hamren og banken, imens beboerne stadig bor i lejlighederne. er nogle af de problemer, de kæmper med. 

For beboer Rita Poulsen flød bægeret over, da hun sad på toilet i entréen, mens en håndværker låste sig ind i lejligheden og gik lige forbi.

- Jeg tror ikke, jeg oplevet noget mere ydmygende end at sidde i min egen lejlighed på toilet, og så kommer der en håndværker ind, som jeg ikke engang kan snakke med, han taler et fremmed sprog. Det er det mest grænseoverskridende og ydmygende, jeg har været udsat for, sagde hun onsdag til TV 2 Lorry.

Skadelige stoffer i byggestøv

Hun har efterfølgende valgt at genhuse sig selv på egen regning. 

Det er Frederiksberg Forenede Boligselskaber, der sammen med KAB har været i gang med renoveringen siden 2017, hvor blandt andet vinduer skal skiftes, der skal fjernes skimmelsvamp og laves ny ventilation i de 434 lejligheder.

Rita Poulsen har været nødt til at genhuse sig selv. 
Rita Poulsen har været nødt til at genhuse sig selv. 
Foto: TV 2 Lorry

Efter to læger fra arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital i en rapport mente, at beboerne risikerede at få blandt andet astma, hoste, høreskader, hovedpine og andre alvorlige sygdomme, valgte Frederiksberg Kommune i dag, torsdag, at tage på tilsyn i Søndermarken. 

Det tilsyn har torsdag eftermiddag udløst et påbud. Altså en stribe krav fra Frederiksberg Kommune, der tilsynsmyndighed i det enorme renoveringsprojekt. Det er et lovkrav, at de bliver opfyldt. 

Kommunen slår blandt andet ned på synlig byggestøv i opgangene, trapper og på de indendørs fællesarealer: 

- I forbindelse med en renovering, er det vigtigt at der jævnligt foretages en grundig rengøring af de berørte område, så byggestøvet ikke spredes til de omkringliggende lejligheder. Byggestøvet skal hindres i at komme ind i lejlighederne, da det muligvis kan indeholde miljøfarlige stoffer, står der i påbuddet. 

På dagens tilsyn har man også fået byggestøvet analyseret: 

- Analyser af prøverne viste, at indholdet af miljøfarlige stoffer i prøven ligger under renhedskriteriet for alle pågældende stoffer, dog skal man være opmærksom på, at som følge af støvets art og oprindelse (betonstøv), vurderes det, at støvet muligvis kan indehold kvarts.

Sagen kan ende hos politiet

Frederiksberg Kommune har også kunne konstatere, at stilladserne ikke har været aflukkede.

- På tilsynet den 14. maj 2020 blev det flere steder observeret, at der var uhindret afgang til stilladset der er opsat rundt om bygningen. Der skal gøres opmærksom på, at uvedkommende ikke må have adgang til
stilladset, da det kan være forbundet med personfare at færdes på et stillads uden forudgående instruktion. 

Frederiksberg Kommune: Derfor gør vi det

Endelig var der også problemer med brandsikkerheden.

- På tilsynet den 14. maj 2020 blev der observeret, at der flere stede i opgangen i blok 6, var placeret genstande i flugtvejen på trappen. Alle flugtveje skal holdes fri for oplag, dels for at forhindre brand i at opstå 2 og udvikle sig, og dels for at sikre at beboere og redningsmandskab ikke forhindres i at færdes på trappen, hvis der udbryder brand i ejendommen, skriver kommunen i påbuddet. 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber og KAB skal senest 18. maj sørge for, at der ikke længere er problemer med byggestøv og lave opslag om flugtveje. Og inden 21. maj skal selskaberne have styr på den uhindrede adgang til stilladserne. 

Det står der i påbuddet:

- Hvis selskaberne ikke overholder dette påbud, vil kommunen uden yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling, står der til sidst i påbuddet. 

Indslag fra TV 2 Lorrys nyhedsudsendelse torsdag aften.