Rapport afslører store problemer hos Enhedslistens landskontor i København

Enhedslisten er blevet påbudt at få et firma til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Partiet har selv tordnet mod andres dårlige arbejdsmiljø.

Da Arbejdstilsynet i april lagde vejen forbi Enhedslistens landskontor i Studiestræde i København, mødte kontrollanterne en arbejdsplads med store problemer.

De konstaterede, at medarbejdere oplevede krænkende handlinger og mobning. At op mod halvdelen af de ansatte havde følt sig stressede, og at flere var langtidssygemeldte. Kontrollanterne beskrev arbejdsmiljøet som konfliktfyldt og præget af manglende tillid.

Problemerne var så grelle, at Arbejdstilsynet påbød Enhedslisten at få en ekstern rådgivningsvirksomhed til at lave en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2 har fået i Arbejdstilsynets rapport om besøget 22. april.

- Arbejdstilsynet vurderer, at der er en konkret mistanke om, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden som følge af, at stor arbejdsmængde og tidspres samt krænkende handlinger ikke er forebygget tilstrækkeligt, skriver Arbejdstilsynet blandt andet i rapporten.

Undersøgelsen skal være færdig senest 8. oktober og afdække, om arbejdsmiljøforholdene på landskontoret var ”sundhedsmæssigt forsvarlige”.

Arbejdstilsynets rapport fra besøget på Enhedslistens landskontor 22. april 2021.
Arbejdstilsynets rapport fra besøget på Enhedslistens landskontor 22. april 2021.
Foto: Screendump fra aktindsigt

Vanskeligt samarbejde giver stor udskiftning

I Arbejdstilsynets rapport fra besøget på landskontoret 22. april er der beskrevet flere kritisable forhold.

For det første oplever de ansatte et stort arbejdspres på grund af ”skiftende politiske krav”, ”udefrakommende hasteopgaver” og ”ambitiøse ansatte”, der anser arbejdet som ”mere end blot et arbejde, men også politisk hjerteblod, som gør det svært at gå på kompromis”.

Arbejdstilsynet påpeger også, at samarbejdet mellem ansatte og ledelse ”er konfliktfyldt og bærer præg af manglende tillid og en oplevelse af krænkende handlinger”. Blandt andet i form af ”negativ omtale af kollegaer, irettesættelser samt direkte tilkendegivelser af, at …… (overstreget i aktindsigten, red.) ikke er ønsket på arbejdspladsen”.

Problemerne på landskontoret skyldes blandt andet "skiftende politiske krav" og "udefrakommende hasteopgaver", fremgår det af Arbejdstilsynets rapport.
Problemerne på landskontoret skyldes blandt andet "skiftende politiske krav" og "udefrakommende hasteopgaver", fremgår det af Arbejdstilsynets rapport.
Foto: Screendump fra aktindsigt

Der står videre i rapporten, at det ”vanskelige samarbejde” har resulteret i stor udskiftning på de tillidsvalgte poster.

- Ledelsen oplyser, at hun (daværende sekretariatsleder Anne Jeanette Rasmussen, red.) kan være i tvivl om, hvorvidt flere af de ansatte reelt ønsker at løse konflikterne på arbejdspladsen, skriver Arbejdstilsynet i rapporten og nævner også, at et overstreget antal ansatte er langtidssygemeldte.

Har forgæves forsøgt at rette op

I rapporten skriver Arbejdstilsynet også, at ledelsen har forsøgt at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at hyre ekstern bistand, lave handleplaner og etiske spilleregler samt give de ansatte mulighed for at booke samtaler hos en ekstern coach.

Det har dog ikke haft en ”tilstrækkelig effekt” i forhold til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, konkluderer Arbejdstilsynet og nævner landskontorets seneste arbejdspladsvurdering fra april 2021.

Det viser den seneste arbejdspladsvurdering

Her fremgår det, at medarbejdere fortsat oplever problemer med stort arbejdspres samt krænkende handlinger. Hvad de krænkende handlinger nærmere bestemt drejer sig om, fremgår ikke af aktindsigten.

Detaljer om de krænkende handlinger er streget ud i TV 2s aktindsigt.
Detaljer om de krænkende handlinger er streget ud i TV 2s aktindsigt.
Foto: Screendump fra aktindsigt

I Arbejdstilsynets rapport står der, at de ansatte på landskontoret i efteråret 2020 kontaktede Enhedslistens forretningsudvalg. Flere passager er streget over i aktindsigten, men det fremgår, at forretningsudvalget besluttede, at landskontoret skulle arbejde på at løse konflikterne.

Ansatte på landskontoret rettede i efteråret 2020 henvendelse til Enhedslistens forretningsudvalg.
Ansatte på landskontoret rettede i efteråret 2020 henvendelse til Enhedslistens forretningsudvalg.
Foto: Screendump fra aktindsigt

Enhedslistens landskontor bestod i april 2021 af 15 ansatte. Deres arbejde består især af organisatoriske opgaver og støtte og servicering af den politiske ledelse.

Har selv tordnet mod dårligt arbejdsmiljø

Enhedslisten har ellers længe kæmpet for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Partiet har krævet flere penge til netop Arbejdstilsynet, så der kan laves flere af de tilsyn, som i april afslørede kritisable forhold på hovedkontoret i København.

Og Enhedslistens arbejdsmiljøordfører på Christiansborg, Christian Juhl, var i september 2020 krads i kritikken af en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

I en artikel på Enhedslistens hjemmeside efterlyste Christian Juhl hjælp til de ”mere end en halv million lønmodtagere, der hver dag går på arbejde i et psykisk belastende arbejdsmiljø”.

Han kritiserede også den nye bekendtgørelse for ikke at stoppe ”dårlig og farlig ledelse” og udtalte, at ”der skal gøres meget mere på området, og det er på høje tid at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø ude på de danske arbejdspladser”.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villiadsen. Vi vil gerne have svar på, hvordan forholdene på landskontoret harmonerer med partiets kamp for bedre arbejdsmiljø, men det har indtil nu ikke været muligt at få hende i tale.

Talsperson: Alvorlige problemer

Enhedslistens presseafdeling har i stedet henvist TV 2 til Lisbeth Torfing.

Hun er ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg, medlem af partiets hovedbestyrelse og er blevet udpeget til at være en del af den daglige ledelse på landskontoret, efter den nu tidligere sekretariatsleder Anne Jeanette Rasmussen i maj fratrådte efter "gensidigt ønske".

Hun vil ikke svare på, hvad krænkelserne nærmere går ud på, hvilke personer problemerne har koncentreret sig omkring, samt hvor mange personer der har været langtidssygemeldt. Hun afviser også at svare på, om der har været fyringer, eller om utilfredse medarbejdere har sagt op.

Om situationen siger hun:

- Det er alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som vi tager meget seriøst i ledelsen.

I har slået jer op på at være et parti, der kæmper for godt arbejdsmiljø, og er efter arbejdsgivere, hvor der ikke er styr på det. Hvordan kan sådan noget her opstå i Enhedslisten?

- Det viser, at den slags problemer kan opstå alle steder. Det er der derfor, det er godt, vi har Arbejdstilsynet.

Men hvordan kunne det opstå hos jer i Enhedslisten?

- Det kan det, fordi det også er mennesker, der arbejder hos Enhedslisten.

Men når I selv slår jer op på at kæmpe for godt arbejdsmiljø og er efter virksomheder, der ikke har styr på det, har I så ikke haft særlig opmærksomhed på, at det skulle være i orden hos jer selv?

- Jo, det har vi, og derfor har vi også taget det meget alvorligt, og vi har iværksat en lang række tiltag for at løse det.

I har bare ikke været gode nok til det?

- Det har vi jo helt tydeligt ikke.

Problemerne er ikke løst

Lisbeth Torfing forklarer, at den eksterne undersøgelse, der skal være færdig senest 8. oktober, endnu ikke er afsluttet. Hun siger også, at landskontoret, siden besøget fra Arbejdstilsynets i april og efter den nu forhenværende sekretariatsleders exit, har fået hjælp fra konsulenter til et ”organisationsudviklingsforløb”.

Har det løst problemerne?

- Det er noget, vi fortsat arbejder på.

Så de er ikke løst?

- De er nok ikke fuldstændig løst, nej. Det er specielt tidspres og arbejdsmængde, der er et længerevarende arbejde at løse.

Lisbeth Torfing afviser fuldstændig, at folketingsgruppen på Christiansborg har en aktie i problemerne. Direkte adspurgt svarer hun, at de "skiftende politiske krav” og ”udefrakommende hasteopgaver”, der i Arbejdstilsynets rapport er nævnt som årsager til problemerne, ikke kommer fra Christiansborg, men i stedet er henvendelser fra eksempelvis hovedbestyrelsen og partiforeninger.

Hvad folketingsgruppen mener om sagen står hen i det uvisse. Foruden Mai Villadsen har en række folketingsmedlemmer ikke reageret på TV 2s henvendelser. En enkelt har dog svaret. Det er beskæftigelsesordfører Jette Gottlieb.

- Det gider jeg ikke at snakke med dig om, siger hun.

TV 2 har været i kontakt med tidligere sekretariatsleder Anne Jeanette Rasmussen. Hun ønsker ikke at kommentere sagen.