Seksuelle krænkelser på jobbet er et udbredt problem, viser stor undersøgelse

En helt urimelig stor del af HK Hovedstadens medlemmer fortæller om seksuelle krænkelser på jobbet, lyder det fra formand.

- Det er et rystende højt tal.

Sådan reagerer formand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, efter at fagforbundet har gennemført en af de mest omfattende undersøgelser, der er lavet om seksuelle krænkelser på jobbet i Danmark.

Samtlige 61.445 erhvervsaktive medlemmer af HK i hovedstadsregionen og på Bornholm fik i januar tilsendt et spørgeskema om sexkrænkelser og 9.708, svarende til 16 procent, valgte at svare.

I disse svar fortæller 1.109, svarende til 11,4 procent, at de har været udsat for seksuelle krænkelser indenfor de seneste 12 måneder.

Christian Grønnemark vurderer, at tallet formentlig er højere, fordi de unge er underrepræsenteret i undersøgelsen.

- Krænkelserne belaster de ansatte, gør dem kede af det, giver et dårligt arbejdsmiljø og er helt i gennem uværdigt. Vi fører de sager, vi får kendskab til, og som vi kan løfte bevisbyrden på. Men meget af det her handler om en kulturændring, hvor aftaler og regler ikke helt slår til. Mange krænkelser er et problem, længe før de bliver egentlige sager, siger formanden i en pressemeddelelse.

Flest kvinder krænket

Måske ikke overraskende er det i højere grad kvinder end mænd, der bliver udsat for seksuelle krænkelser. 12 procent af kvinderne og 9 procent af mændene fortæller, at de har oplevet krænkelser. 

Den største overraskelse i undersøgelsen er dog, hvor voldsomt krænkelserne går ud over især de unge, men også LGBT+-personer, som der i øvrigt er flere af blandt de unge end blandt de ældre.

- Op mod hver tredje under 30 år fortæller, at de er blevet krænket. Det er alt, alt for mange. Håbet ligger i, at de unge tilsyneladende også er mere kritiske overfor seksuelle krænkelser. Flere unge end ældre går til chefen. Flere unge end ældre taler med kollegerne om deres krænkende oplevelser, Christian Grønnemark.

Han tilføjer, at flere unge end ældre taler med deres venner og familie om krænkelserne. Det tyder på, at unge er mindre tilbøjelige til at finde sig i krænkelserne end de ældre.

20 procent af LGBT-personer krænket

Lidt det samme mønster ses hos LGBT+-personerne i undersøgelsen. Kun ca. 300 personer giver sig i undersøgelsen til kende som LGBT+-personer – en del flere ønsker ikke at oplyse om deres seksuelle orientering. Blandt de 300 LGBT+-personer fortæller 20 procent, at de har været krænket, mens den samlede andel af krænkede blandt de heteroseksuelle svarpersoner ligger på 10 procent.

- Det er fint og nødvendigt, at medierne har haft en omfattende dækning af #MeToo blandt kendte, politikere og mediefolk. Det er jo de kendte, politikerne og mediefolkene, som medierne plejer at skrive og fortælle om. Jeg håber, at vores undersøgelse kan få mediernes øjne op for de seksuelle krænkelser, som helt almindelige lønmodtagere er udsat for. Vi i Danmarks største kvindeforbund, HK, står også overfor en uløst opgave, siger Christian Grønnemark.

Han fortæller, at man blandt andet har nedsat en særlig task force, der skal finde på nye måder at behandle seksuelle krænkelser på.

HK Privat har for nylig startet ”MeToo-skolen” sammen med ugebladet Alt For Damerne, der giver råd og vejledning til både krænkede, kolleger, chefer og også til krænkerne.

- Det er et godt skridt i den rigtige retning, siger Christian Grønnemark.