Sygeplejersker knokler: Tandlæger og konsulenter må hjælpe til på coronaafsnit

Sygeplejerskerne på Region Sjællands sygehuse er hårdt pressede og har travlt med at passe syge corona-patienter. Nu kommer andre faggrupper dem til undsætning

Afdeling B92 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde er normalt en medicinsk afdeling. Nu er den på kort tid omdannet til corona-afsnit med plads til 13 coronapatienter.

- Det kom i stand på godt en uge, fortæller afdelingssygeplejerske Jacob Bek Clausen.

Han har sammen med to chefkolleger organiseret afdelingen, der består af personale fra Kardiologisk Afdeling og fra mange forskellige faggrupper, der er trådt til. Det gælder blandt andet både læger, tandlæger og fysio- og ergoterapeuter.

Der er nemlig mangel på de sygeplejersker, der tager sig af plejen af de syge covid-19 patienter. For at bruge sygeplejerskernes tid og kompetencer bedst muligt, har ledelsen i Region Sjælland bedt andre faggrupper om at hjælpe.

- Vi er meget glade for den hjælp, vi får, og vi gør, hvad vi kan for at teame de nye op med en sygeplejerske, så dem, der var der i går, er med til at lære nogle nye op i dag og kan være med til at pleje patienterne bedst muligt, fortæller Jacob Bek Clausen.

Tandlæge udfordret af nye opgaver

En af dem, der hjælper til med at dække vagtplanerne ind, og som har taget vagter på afdelingen, er tandlæge Kasper Melchior Vinther. Han har lært helt nye opgaver af den sygeplejerske, han samarbejder med:

- Det lyder åndsvagt, men jeg har ikke prøvet at tage urinprøver før. Min basisuddannelse er tandlæge, så det er ikke en erfaring, jeg har. Så helt lavpraktisk fik jeg en god forklaring på, hvordan man gør. Så går man hen og gør det, og så kan man sagtens, fortæller Kasper Melchior Vinther, der normalt holder til på Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

quote Det lyder åndsvagt, men jeg har ikke prøvet at tage urinprøver før

Kasper Melchior Vinther, tandlæge, Sjællands Universitetshospital

- Det er altid godt at lære lidt på tværs af faggrænserne og vide, hvad en sygeplejerske laver. Normalt går vi læger og siger "der skal lige gøres sådan og sådan", men har ingen anelse om hvor meget arbejde, det kræver. Det er fint at se det fra en anden side - og pleje af patienterne er altid godt at kunne, siger han.

Ordningen med udlån kan både dreje sig om permanente udlån, eller det kan dreje sig om at den enkelte påtager sig nogle vagter og samtidig passer sit almindelige arbejde. Kasper Melchior Vinther tager eksempelvis fire vagter om måneden på corona-afsnittet B92.

De ansatte på corona-afdelingerne på Regions Sjællands sygehuse får nu forstærkning af deres kolleger fra andre afdelinger. Bl.a. er det administrative personale i Sorø og andre faggrupper, eksempelvis lægerne, blevet bedt om at hjælpe.
De ansatte på corona-afdelingerne på Regions Sjællands sygehuse får nu forstærkning af deres kolleger fra andre afdelinger. Bl.a. er det administrative personale i Sorø og andre faggrupper, eksempelvis lægerne, blevet bedt om at hjælpe.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

 Covid-19 patienterne er i isolation, og det tager tid at tage værnemidlerne af og på, hver gang en sygeplejerske tilser en patient. Derfor er der nu også indført en helt ny funktion, de såkaldte runnere, der står klar udenfor isolationsstuen, og som kan hjælpe sygeplejerskerne på covid-19 afsnittene med at hente medicin, fylde op med værnemidler og andre praktiske ting.

Uddannelseskonsulent Lotte Stattau er en af dem, der har meldt sig som runner. To dage om ugen hjælper hun til på afsnit D11 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Et afsnit der normalt hjælper patienter med nyre- og urinvejssygdomme, men som nu også er coronafsnit med 12 pladser. 

Til hverdag arbejder Lotte Stattau i Koncern HR i administrationen i Region Sjælland. Nu har hun meldt sig frivilligt som runner på et covid-19 afsnit på Sjællands Universitetshospital.
Til hverdag arbejder Lotte Stattau i Koncern HR i administrationen i Region Sjælland. Nu har hun meldt sig frivilligt som runner på et covid-19 afsnit på Sjællands Universitetshospital.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Runnere går til hånde

Lotte Stattau sidder til hverdag bag et skrivebord i Koncern HR i administrationen og udarbejder uddannelsesplaner til lægerne i Region Sjælland. Hun synes, at jobbet som runner giver hende et godt indblik i organisationen:

- Efter juleferien spurgte jeg min chef, om jeg kunne give en hånd med, for jeg kunne mærke, at sygehusene er pressede. Jeg laver alt, hvad man kan kalde "at gå til hånde" for sygeplejerskerne, siger Lotte Stattau.

- Det er meget spændende af flere grunde. Dels er sygehuset normalt et mystisk, lukket sted, dels arbejder jeg med den lægelige videreuddannelse, og de kursister, vi uddanner, har deres hverdag her. Det giver mig et lille indblik i deres hverdag, så det er meget lærerigt, siger Lotte Stattau.

Opfordringen til at hjælpe kommer fra ledelsen i Region Sjælland ovenpå en meget travl december og start på det nye år med mange indlæggelser. Derfor er regionsdirektør Per Bettesen glad for, at så mange medarbejdere vil hjælpe til.

- Vi har lavet nogle opslag, og der er stor gavn af dem, der melder sig. Jeg oplever et kæmpestort engagement. Det giver en korpsånd, som jeg ikke har været ude for før. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden. De her faggrupper, der arbejder fleksibelt, betyder, at man får respekt for hinanden, siger Per Bennetsen, der er regionsdirektør i Region Sjælland.

Forbereder sig på flere indlagte

Antallet af indlagte toppede den 4. januar med 181 indlagte, og Region Sjælland er i næsthøjeste beredskab, det såkaldte Trin 4b. Derudover skal der gøres klart til, at en tredje bølge af coronapatienter, der er blevet syge af den mere smitsomme engelske mutation af virusset, kan indlægges.

- Lige nu er der rigtig travlt på sygehusene, men der sidder måske nogen, der ikke har helt så travlt med deres opgaver og ikke kan løse dem så godt lige nu, og så kan de gå ind og give en hånd med - og så er vi ved at forberede os på, at vi måske kan se en endnu større stigning i indlæggelserne, og så må alle mænd på dæk, siger Per Bennetsen.

Lægerne er også blevet bedt om at hjælpe. En af dem er reservelæge Josefine Tangen Jensen, der er på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

- Det er altid en fordel at vide, hvad hinanden laver. Det giver en stor respekt for sygeplejerskernes arbejde, nu får jeg syn for det. Jeg lærer meget af at se sygeplejersker arbejde og være en af dem selv. Deres arbejde kan virke simpelt, men vi er helt på glat-is, når vi kommer herop og skal lave deres arbejde, fortæller Josefine Tangen Jensen, der har meldt sig til at tage fire vagter om måneden. 

Josefine Tangen Jensen hjælper børn til verden på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, nu har hun meldt sig til at hjælpe på et af covid-19 afsnittene på sygehuset.
Josefine Tangen Jensen hjælper børn til verden på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, nu har hun meldt sig til at hjælpe på et af covid-19 afsnittene på sygehuset.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Josefine Tangen Jensen er også fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger, som har indgået en aftale om, at lægerne kan hjælpe på Covid-19 afsnittene. Hun ser ingen problemer i, at man hjælper hinanden på tværs af faggrænser i en krisesituation, så længe aftalerne indgås frivilligt.

- Vi ved, at det er en ekstraordinær situation, så vi ved, at vi kun er blevet bedt om at hjælpe, fordi der simpelthen ikke er andre, der kan træde til. Men det betyder selvfølgelig, at vi har brug for oplæring og nogle at sparre med, fordi det ikke er opgaver, vi plejer at udføre, siger Josefine Tangen Jensen.

Bedre rustet til fremtiden

At alle i organisationen står sammen i krisetid vil få betydning efter coronakrisen, mener regionsdirektøren.

- Når vi er færdige med det her, så står vi med en organisation, hvor der er et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden og hvor vi har en meget større forståelse for de forskellige tandhjul, der er i vores organisation. Så jeg tror, at vi står endnu bedre rustet til fremtiden, siger Per Bennetsen.

- Når vi er færdige med det her, så står vi med en organisation, hvor der er et stærkt sammenhold, siger Per Bennetsen, der er regionsdirektør i Region Sjælland.
- Når vi er færdige med det her, så står vi med en organisation, hvor der er et stærkt sammenhold, siger Per Bennetsen, der er regionsdirektør i Region Sjælland.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

For de kolleger, der nu får et sjældent og nyttigt indblik i kollegernes arbejde, giver udlånene stor værdi:

- Man kan bruge alting til noget, og det er en helt særlig situation. Både de kolleger, man har her og den gode stemning, synes jeg altid, at jeg vil kunne bruge. Så er der endnu flere man kan sige hej til på gangen. Vi er jo et lille sygehus, så man kender hurtigt mange mennesker og det gør det til et bedre sted at være, siger reservelæge Josefine Tangen Jensen. 

Uddannelseskonsulent Lotte Stattau er enig:

- Jeg tænker, at jeg kan tage meget med mig. Jeg lærer sprogbrugen, kulturen og arbejdsrytmen at kende. Det kan godt være, at jeg ikke kan bruge det én til én, men så har jeg en god grundforståelse af, hvad det vil sige at være på et sygehusafsnit. Noget af det, jeg godt kan lide, er at få følelsen af, at vi er kolleger på tværs og en del af en kæmpe organisation, hvor vi fysisk er placeret langt fra hinanden, siger Lotte Stattau.