Årtiers køkørsel kan forsvinde med anlæggelsen af en ny statsvej

Stevns Kommune håber på politisk velvilje og 600 millioner kroner fra Christiansborg til en statsvej gennem kommunen. Det vil lette livet for pendlerne og hjælpe til at udvikle kommunen.

Speed op. Brems ned. Speed op. Brems ned. Speed op. Brems ned.

Sådan er køreoplevelsen for tusindvis af pendlerne fra Stevns både morgen og eftermiddag, når turen går til og fra arbejdspladserne nord for landkommunen.

Trængsel og køkørsel er en fast bestanddel af turen ad rute 261, der også er ramt af hyppigt skiftende fartrestriktionerne, da den går tværs igennem flere mindre byer.

- Det virker som en flaskehals, fordi vi kun har den ene vej ud af kommunen, og så kommer vi til at holde i kø inde omkring Comwell-hotellet inde ved Køge, siger borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen.

Over 20.000 bilister kører hver dag ad rute 261, der har et enkelt spor i hver retning.

- Når man når til Strøby Egede, så kommer der nogle lange køer, nogle rigtig lange køer endda, og så stopper vejene til hele vejen ind igennem Køge, siger Palle Halskov fra Store Heddinge på det sydlige Stevns.

quote Det vil selvfølgelig betyde en langt forbedret mulighed for at kunne pendle i området

Benny Engelbrecht, Transportminister

- Der er en djævlens trafik derinde, hver morgen og hver eftermiddag. Det er folk røvtrætte af her i byen, det må man vel ikke sige på fjernsyn, men de er meget trætte af det, meget meget trætte af det, siger Johnny Andersen, der er formand for Hårlev Borger- og Erhvervsforening.

På Stevns drømmer mange derfor om en ny vej ud af kommunen. Faktisk har der været politisk debat om ruteføringen siden 1970erne, men endnu er det altså blevet ved ønskedrømmene.

I dag kører pendlere fra det sydlige Stevns ad den brune rute 261. Vejdirektoratet undersøger lige nu to mulige ruteføringer (de røde linier) til en ny vej, der kan føre pendlerene hurtigere ud på Sydmotorvejen (den grå linie), så de ikke skal køre i køkørsel igennem Køge.
I dag kører pendlere fra det sydlige Stevns ad den brune rute 261. Vejdirektoratet undersøger lige nu to mulige ruteføringer (de røde linier) til en ny vej, der kan føre pendlerene hurtigere ud på Sydmotorvejen (den grå linie), så de ikke skal køre i køkørsel igennem Køge.

Politisk aftale om ny vej forsvandt ved folketingsvalget

I denne måned begynder forhandlingerne om de kommende ti års infrastrukturinvesteringer på Christiansborg, og Stevnsborgerne har et begrundet håb om, at de denne gang bliver tilgodeset.

- Stevns er en af de eneste kommuner, der ikke har en statsvej, så det må være deres tur denne her gang, og derfor er jeg ret sikker på, og jeg håber på, at vi kan regne med politikerne inde på Christiansborg, siger Mette Jorsø, der som 2. viceborgmester for de radikale i Køge Kommune er godt træt af den store trafikbelastning, der kommer sydfra.

Der var faktisk et politisk flertal bag af en ny rute ud af Stevns i 2019. Den daværende blå regering indgik sammen med Dansk Folkeparti en infrastrukturaftale til 112 milliarder kroner kort før folketingsvalget, hvoraf knap 600 millioner kroner skulle gå til en vej tværs over Stevns, men da det blå flertal forsvandt ved valget, så blev aftalen alligevel ikke til noget.

Blot to måneder før den blå regering aftalte vejforbindelsen, fremlagde Socialdemokratiet deres ideer til en langsigtet infrastrukturplan, og selvom Socialdemokratiets budget kun var på 70 milliarder, så var forbindelsen tværs over Stevns alligevel med i Socialdemokraternes idekatalog.

- Derfor har jeg også en forventning om, at vejen stadig bliver rangeret højt, for der er jo ikke sådan, at vejen er blevet mindre aktuel, bare fordi der har været et folketingsvalg, siger Stevnsborgmester Anette Mortensen fra Venstre.

Fra afviklingsvej til udviklingsvej

Vejdirektoratet arbejder netop nu med at færdiggøre en VVM-undersøgelse for vejforbindelsen. Undersøgelsen forventes at blive fremlagt i løbet af foråret, men en forundersøgelse har vist, at det vil være en samfundsøkonomisk fornuftig investering, fordi der kan spares mange timers unødig bilkørsel.

I VVM -undersøgelsen bliver der regnet på to forskellige ruteføringer, der begge går vestpå fra Klippinge og over til Sydmotorvejen. Det vil betyde, at pendlere og turister kan komme fra det sydlige Stevns og direkte på motorvejen uden at skulle ind igennem Køge.

- Det fylder rigtig meget for vores borgere at få den vej, for det betyder noget, om man kan nå hjem og hente sine børn i institution eller om man risikerer at sidde i kø inde i Køge i 20-30 minutter og simpelthen ikke kan køre hverken frem eller tilbage, siger borgmester Anette Mortensen.

Disse to ruteføringer bliver lige nu undersøgt. Fra Klippinge i øst til Sydmotorvejen i vest. De lilla prikker indikerer de steder, der er fundet markfirben.
Disse to ruteføringer bliver lige nu undersøgt. Fra Klippinge i øst til Sydmotorvejen i vest. De lilla prikker indikerer de steder, der er fundet markfirben.
Foto: Screendump: Vejdirektoratets naturkortlægningsrapport

I mange år er vejprojektet blevet kaldt for en afviklingsvej, fordi den er tænkt til at få afviklet trafikken. I de seneste år er vejforbindelsen af mange blev omdøbt til en udviklingsvej, fordi de tror, at den kan være med til at forme Stevns.

- Vejen vil kunne sætte mere tryk på vores udvikling, for vi ved, ud fra de foranalyser der er lavet, at det har en betydning for bosætningen, vi ved det har en betydning for erhvervslivet, og det har en betydning for turismen, så på den måde kan vi se, at den kan forstærke den gode udvikling, vi allerede er i gang med, siger Anette Mortensen.

- Jeg tror det vil give en rigtig god udvikling her i vores område, og jeg tror også på, at der vil komme flere små erhverv med arbejdspladser, der hurtigt og nemt lige kan køre ud til motorvejen, siger Johnny Andersen fra Hårlev Borger- og Erhvervsforening.


Borgerlig støtte overfor rød skepsis

Forhandlingerne om de næste ti års statslige infrastrukturinvesteringer forventes at gå i gang i løbet af marts.

Regeringen vil endnu ikke sige, om vejforbindelsen til Stevns vil være en del af udspillet til forhandlingerne, men transportminister Benny Engelbrecht kan se både positive og negative aspekter af vejprojektet.

- Det er et spændende projekt, men det er klart, at det har også implikationer for naturen, for miljøet og for de borgere, som i givet fald ville skulle afstå deres ejendomme for at gøre plads til vejen. Så derfor skal vi selvfølgelig behandle det her projekt ordentligt og seriøst, men det vil selvfølgelig betyde en langt forbedret mulighed for at kunne pendle i området, siger Benny Engelbrecht.

quote Jeg vil rigtig gerne have det vejprojekt, men det er en betingelse for mig, at vi også får løst problemet på den jernbane, der kører parallelt med

Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre

Hver gang regeringen bliver spurgt til infrastrukturforhandlingerne, gør Benny Engelbrecht en dyd ud af, at han ønsker et bredt funderet forlig på tværs af politiske skel. Især blandt de borgerlige partier møder vejforbindelsen opbakning.

- Det at få bygget en statsvej ind over Stevns er et projekt, der ligger Venstre meget på sinde, og når vi dyrker det projekt, så er det fordi landsdelen Stevns er fuldstændig uden statsveje, og der er altså brug for en højklasseforbindelse ind på Stevns, så vi kan sikre fortsat vækst, udvikling og jobskabelse på Stevns, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er bestemt et af de projekter, vi gerne vil kigge på, selvom det ikke er en af vores topprioriteter til forhandlingerne, men det lyder som et ganske udmærket projekt, siger Mette Thiesen, der er transportordfører for Nye Borgerlige.

Men mens vejprojektet ind over Stevns møder opbakning i den borgerlige fløj, så kniber det mere med støtten, jo længere man kommer ud på den røde fløj.

- Jeg vil rigtig gerne have det projekt, men det er en betingelse for mig, at vi også får løst problemet på den jernbane, der kører parallelt med, siger den radikale transportordfører Rasmus Helveg Petersen og henviser til, at der på Stevns også er et ønske om at få nye skinner på Østbanen, så togene kan sætte farten op og dermed være mere tillokkende for pendlerne.

- Der har i årevis været en lokal kamp for at sikre Østbanen, så den bliver opgraderet til at være tidssvarende, for der er en meget stor mangel i vedligehold af skinnerne, så vi skal se at få det lavet, for det er hundrede gange vigtigere end vejforbindelsen, siger Enhedslistens Jette Gottlieb.

- Vi vil helst ikke støtte asfalt i det hele taget, for jo mere asfalt der kommer, jo mere animerer vi til, at der kommer biler, og mange af dem vil være forurenende fossilbiler, siger Alternativets eneste folketingsmedlem Torsten Gejl.

Regeringen håber at kunne lande en infrastrukturaftale inden folketinget går på sommerferie til juni.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Trafik

sneherredsvejen

Politi med klar opfordring til bilister i Nordsjælland

broendbyvester-station-groent-tog

Økonomi-koks: Hovedstadens Letbane kan blive over en milliard dyrere

20211105-081643-L-3936x2210ma

Kommune klar til at sænke hastigheden fra 50 til 40 km/t flere steder

Digitale skilte på Øresundsbroen

Dynamiske skilte skal stoppe spøgelsesbilister inden broen


Stevns


Forsiden lige nu

Se flere