Borgmesterkandidat vil overdække Køge Bugt Motorvejen og forhindre støjgener

Selvom det kan lyde umuligt, er projektet ikke urealistisk, lyder det fra Socialdemokratiet i Solrød.

Daglig støj fra Køge Bugt Motorvejen er et stort problem for mange mennesker i Solrød Kommune.

Og det er ikke bare en påstand grebet ud af den blå luft.

Ifølge Vejdirektoratet er der cirka 3.000 støjbelastede boliger i Solrød Kommune, hvilket er mere end 30 procent af boligerne i Solrød Kommune. 

Det vil Socialdemokratiet i Solrød nu løse med en langsigtet og ambitiøs plan.

- Vi vil undersøge mulighederne for at overdække Køge Bugt Motorvejen. Vi ved godt at det kan lyde som en umulig plan. Men store udfordringer kræver ambitiøse løsninger, siger Jonas Ring Madsen, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Solrød Kommune, til TV 2 Lorry.

Han støtter sig til, at man i tyske Hamborg allerede har afsluttet overdækning af motorvejsstrækninger. Og i lidt tættere målestok barsler man med en lignende løsning for Holbækmotorvejen i Hvidovre.

Her drømmer man om, at overdække motorvejen og skabe en hel ny bydel med boliger og park, hvor motorvejen ligger i dag. Overdækningen skal bestå af såkaldte hybridpaneler, der er en slags solceller, hvorfra strøm og opvarmet fjernvarmevand kan sælges.

- Projektet i Hvidovre viser, at det kan lade sig gøre at lukke motorvejen inde. Projektet viser også, at man ved at bruge ”låget” på motorvejen til for eksempel boliger, kan skabe finansiering af projektet, siger Jonas Ring Madsen.

Sådan foreslår arkitekt Mads Lützen og KI Rådgivende Ingeniører at Holbækmotorvejen kan overdækkes.
Sådan foreslår arkitekt Mads Lützen og KI Rådgivende Ingeniører at Holbækmotorvejen kan overdækkes.
Foto: Mads Lützen / KI Rådgivende Ingeniører

Ikke en umulig plan

Forslaget om at etablere overdækning af Køge Bugt Motorvejen er Socialdemokratiets væsentligste forslag til at bekæmpe den stigende støj i Solrød Kommune, når der den 16. november i år er valg til kommuner og regioner.

Det er dog vigtigt at prioritere, at det skal ses som en indledning til italesætte en løsning for de problemer, der er med støjproblemer i Solrød Kommune.

- Jeg tænker ikke, det er en umulig plan, når der er lignende projekter andre steder. Men når man som borger hører om at dække hele motorvejen til, så kan det virke urealistisk, og det er derfor vi prøver at italesætte, at det godt kan lade sig gøre, Jonas Ring Madsen.

Men gælder forslaget hele motorvejen eller kun den del, der skærer igennem Solrød?

- Jeg kan ikke svare på, hvordan de andre kommuner forholder sig til støjproblematikken. Men jeg kan ikke forestille mig andet end at Køge, Greve, Ishøj også arbejder med at bekæmpe støj. Og vi vil da gerne være med til at samarbejde, hvis der kan findes et fælles ståsted

- Støjen begrænser sig jo ikke til den enkelte kommune, men findes hele vejen op af Køge Bugt Motorvejen. Men jeg kan jo ikke svare på andre kommuners vegne, siger Jonas Ring Madsen.

Han understreger dog, at man i Solrød har det største antal af støjplagede boliger i forhold til de øvrige kommuner på strækningen – det viser vejdirektoratets opgørelse.

Her ses forslaget fra Hvidovre, hvor man vil bygge oven på Holbækmotorvejen.
Her ses forslaget fra Hvidovre, hvor man vil bygge oven på Holbækmotorvejen.
Foto: Mads Lützen / KI Rådgivende Ingeniører

Statens 2035-plan omfatter ikke Solrød

Hvordan en overdækning at Køge Bugt Motorvejen potentielt skal kunne finansieres, foreligger der heller ikke nogen nærmere plan over. 

Man forestiller sig dog en lignende model, som de drømmer om i Hvidovre.

- Kommunekassen alene kan ikke finansiere et låg over Køge Bugt Motorvejen. Der skal private investorer ind over til for eksempel boliger og solceller, siger Jonas Ring Madsen.

I statens infrastrukturplan, som blev vedtaget i Folketinget i juni, blev der afsat tre milliarder til støjbekæmpelse. Men der mangler nogle løsninger på de problemer, man har i Solrød Kommune, lyder det.

- Den del af Køge Bugt Motorvejen er ikke medtaget i infrastrukturplanen. Derfor er vi nødt til at agere selv lokalt. Det er statens vej, så der skal være et samarbejde. Det er et forslag til at undersøge mulighederne. Så længe vi ikke gøre noget, bliver den mulighed aldrig undersøgt, siger Jonas Ring Madsen til TV 2 Lorry.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har set sig lune på et storstilet projekt, som handler om overdækning af en del af Holbækmotorvejen.