Trafikeret motorvej skal have maksimal hastighed på 90 kilometer i timen, mener myndighed

Vejdirektoratet anbefaler at sætte en fartbegrænsning på 90 kilometer i timen på Motorring 3 i forbindelse med udvidelse.

Det skal fremover kun være muligt at køre maksimalt 90 kilometer i timen på hele Motorring 3, hvis det står til Vejdirektoratet.

Det slår myndigheden fast i en ny rapport, der undersøger en udvidelse af den heftigt trafikerede motorvej på den københavnske vestegn.

En udvidelse af Motorring 3 er en del af regeringens udspil til en ny infrastrukturaftale. I Vejdirektoratets undersøgelse af projektet fremgår det, at trafikken kan lettes ved at køre i nødsporet. Det gør samlet set vejbanerne smallere og kalder på en hastighedsnedsættelse, mener Vejdirektoratet.


- Det handler om trafiksikkerhed, siger Jette Cornelius Buch-Hansen, senior projektleder i Vejdirektoratet, til TV 2 Lorry.

I rapporten står der:

“Det er ud fra en samlet vurdering Vejdirektoratets anbefaling, at hastighedsgrænsen fastsættes til 90 km/t, da der henset til vejens forløb og udformning vil være trafiksikkerhedsmæssige risici ved en højere hastighedsgrænse.”

I samme rapport lægger Vejdirektoratet op til at undersøge de voldsomme støjproblemer langs Motorring 3. Det kan du læse mere om her. 

quote Det handler om trafiksikkerhed

Jette Cornelius Buch-Hansen, senior projektleder i Vejdirektoratet

I dag er det tilladt at køre 110 kilometer i timen på Motorring 3. I myldretiden er der dog automatisk fartregulering som kan fastsætte øvre fartgrænser helt ned til 50 kilometer i timen. 

Hvis der bliver indført en maksimal hastighed på 90 kilometer i timen på hele Motorring 3, bliver det den længste strækning i hovedstadsområdet med denne fartbegrænsning. Men der findes allerede andre strækninger med samme maksimale hastighed.

I dag er det således kun tilladt at køre 90 kilometer i timen på blandt andet den del af Helsingørmotorvejen, der hedder Lyngbyvej, på en del af Amagermotorvejen op mod Sjællandsbroen og i bunden af Hillerødmotorvejen.

FDM siger nej tak

I bilejernes interesseorganisation, FDM, er chefkonsulent Dennis Lange ikke imponeret af Vejdirektoratets anbefaling. I myldretiden er farten ofte under 90 kilometer i timen, så der kan det godt give mening. Men der bør ikke være begrænsning i ydertimerne.

- Det giver ikke mening at have en fartbegrænsning på 90 kilometer i timen om aftenen og natten. Vi ved, at jo mere mening fartbegrænsningerne giver, jo større mulighed er der for, at bilisterne overholder dem, siger Dennis Lange til TV 2 Lorry.

Derudover hæfter FDM sig ved, at det i rapporten fremgår, at det giver et større tidstab i forhold til fremkommelighed, hvis farten bliver maksimalt 90 kilometer i timen.

Og så henleder Dennis Lange opmærksomheden på samfundsøkonomien. Umiddelbart viser beregninger, at en hastighedsnedsættelse til 90 kilometer i timen “ikke er samfundsøkonomisk rentabel,” som der står i Vejdirektoratets rapport.

Men der står også, at “følsomhedsberegninger med en anden trafikmodel (FREEVAL), viser at 90 km/t vil være rentabelt (intern rente på 14 %).”

Hvis farten sættes ned til 90 kilometer i timen regner Vejdirektoratet også med, at flere biler vil søge andre veje for at komme hurtigere frem. Det vil give mere støj på de omkringliggende veje.

quote Motorvejen bliver simpelthen ikke attraktiv uden for myldretiden

Dennis Lange, chefkonsulent i FDM

- Motorvejen bliver simpelthen ikke attraktiv uden for myldretiden. Og på den måde vil flere boliger blive støjbelastet, siger Dennis Lange.

Vejdirektoratet skriver i den forbindelse i rapporten: 

"Hvis denne anbefaling (90 kilometer i timen, red.) følges, vil der i forbindelse med gennemførelse af projektet være behov for i samarbejde med kommunerne at drøfte, hvordan sivetrafik til det omkringliggende vejnet kan begrænses."

Ved et maksimum på 90 kilometer i timen vil der samtidig ske en marginal støjreduktion for boligerne langs Motorring 3. Du kan læse endnu mere om helt nye planer for at mindske støj langs motorvejen her. 

Fremtiden for den trafikerede motorvej bestemmes af politikerne på Christiansborg, der lige nu forhandler om en ny infrastrukturaftale.