Danmark og Sverige går sammen til kamp mod diabetes

Et tættere samarbejde mellem Danmark og Sverige skal styrke kampen mod diabetes.

Danmark og Sverige går nu sammen om et nyt fælles diabetesprojekt, DiaUnion, støttet af EU, og sætter i fællesskab ekstra kræfter ind på at bekæmpe den livsfarlige sygdom. 

Landene på begge sider af Øresund er blandt de lande i verden med flest type-1 diabetespatienter i relation til indbyggertal.

Derfor bygges der nu bro for at understøtte en fælles dansk-svensk indsats målrettet forebyggelse og behandling. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. 

- Diabetes er en folkesygdom i fremmarch. Som ansvarlige politikere skal vi finde de bedste løsninger, og her er det oplagt, at vi forener kræfterne på tværs af Øresund og sammen bruger den fælles ekspertise til at blive dygtigere og bedre til at finde den rette behandling for mennesker med diabetes, siger regionsrådsformanden i Region H, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fakta om Type 1-diabetes

Første fælles skridt

Tidligere på året underskrev Region Hovedstaden og Region Skåne en hensigtserklæring om at styrke samarbejdet i Greater Copenhagen inden for blandt andet sundhed.

Som en konkret opfølgning på den erklæring har begge regioner, Lunds Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og den dansk-svenske life science klyngeorganisation Medicon Valley Alliance lagt op til en målrettet satsnint på autoimmun diabetes.

Satsningen skal de næste to år styrke forskningen med henblik på udvikling af nye behandlinger til fordel for Greater Copenhagen's diabetespatienter.

Halvdelen af projektet bliver betalt af en EU-bevilling på 500.000 euro, mens den anden halvdel er finansieret af Region Hovedstaden, Region Skåne og Steno Diabetes Center.

- Ambitionen er et paradigmeskift i vores forståelse af patofysiologien ved type 1 diabetes. Vi forventer, at forskningen vil bidrage med viden til at udvikle nye strategier for mere målrettet intervention på forskellige stadier af sygdomsprocessen. Dette vil have utrolig stor betydning for personer, der lever med, eller med risiko for at udvikle, type 1 diabetes samt deres familier, siger Flemming Pociot, Professor, overlæge, Steno Diabetes Center i København.

Ambitionen er også at undersøge muligheder for et uddannelsessamarbejde mellem regionens universiteter og en patientmobilitetsaftale.

Her skal patienter i regionen have mulighed for at få tilbudt den optimale behandling, uanset om den tilbydes i Region Skåne eller Region Hovedstaden. 

Projektet starter den 1. januar 2020 og løber frem til august 2020. Projektets budget er i alt en millioner euro, hvilket svarer til næsten 7,5 millioner danske kroner.

Desuden finansieres også af både Region Hovedstaden, Region Skåne og Steno Diabetes Center Copenhagen.