Se kortet: Så mange truede dyr lever i din kommune

Gribskov, Hillerød og Lyngby Taarbæk er blandt de kommuner i TV 2 Lorrys område, som har flest truede arter. Det viser nye tal fra Danmarks Naturfredningsforening.

Hvert fjerde pattedyr i Danmark er truet.

Sådan lyder beskeden fra Danmarks Naturfredningsforening, der har optalt mere end 2.000 truede plante- og dyrearter i Danmark.

Det er blandt andet odderen, hasselmussen og skovmåren, som står på den røde liste. Også mere end hver tredje fugl i Danmark er truet, hvilket svarer til over 60 fuglearter. 

I TV 2 Lorrys område er det særligt kommunerne Gribskov, Hillerød og Lyngby Taarbæk, der er hjemsted for mange truede arter.

I Gribskov er der for eksempel 207 truede arter, heraf fire der er i færd med at uddø.

Ser man derimod på vestegnskommunerne, så er der ikke mange truede plante- og dyrearter at finde i naturen. I naturen omkring kommunerne Vallensbæk og Ishøj finder man blot fire truede plante- og dyrearter.

På kortet kan du se, hvor mange truede arter der lige nu er i din kommune. 

Mangel på levesteder

Årsagen til, at dyre- og plantearter i Danmark er truede, er grundlæggende, at de mangler levesteder.

Levesteder bliver betegnet som de naturtyper, hvor dyrene kan finde føde og yngle, og planterne kan få den plads samt mængde af lys eller mørke og det klima, som gør, at de kan gro og formere sig. 

Kravene til de enkelte ledesteder kan være meget forskellige afhængig af arten. Derfor er det altid et spørgsmål, om den lokale natur er egnet for den enkelte art. 

- Nogle arter stiller både meget store og specifikke krav til deres levesteder. Yderligere har de svært ved at sprede sig og dermed opretholde en stor levedygtig bestand på tværs af lanbrugslandskabet, siger Bo Håkansson, som er biolog i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

- Disse arter er derfor særligt udsatte for at kunne blive truede og er dermed rødlistede.

Hverken gode eller dårlige kommuner

Over 60 procent af Danmarks areal er landbrug, og kun omtrent 10 procent er beskyttet af natur i det åbne land. I Danmark er der få arter, som trives i landbrugslandskabet, mens størstedelen af arterne i det åbne land har brug for enge, overdrev, heder eller andre naturtyper. 

Der er meget stor forskel fra hver kommune på antallet af rødlistede arter, og man kan ikke udpege gode eller dårlige kommuner ud fra antallet af rødlistede arter. 

For eksempel kan der netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne.

 

Rødlistens fem trusselskategorier