Danske og svenske politikere vil gøre Øresund til nationalpark for at sætte stopper for udledning af spildevand

Politikere på begge sider af Øresund vil gøre havområdet til marin nationalpark og dermed sætte en stopper for udledningerne af urenset spildevand.

Politikere på tværs af Øresund har dannet fælles front mod udledningen af spildevand i vandet mellem Danmark og Sverige. 

- Vi ønsker at sætte en stopper for den massive udledning af spildevand, som vi har fået dokumenteret i den seneste tid, lyder det fra Martin Lidegaard, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, til TV 2 Lorry. 

Han er gået sammen med Niels Paarup-Petersen fra Centerpartiet i Sveriges Riksdag om et fælles beslutningsforslag, der skal gøre Øresund til marin nationalpark med den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

- Så vil der blive sat nogle meget strikse grænser for, hvad man må udlede i Øresund, siger Martin Lidegaard.

Samme politiske forslag vil blive stillet i henholdsvis Folketinget og Riksdagen. Udover spildevandsudledningerne er det også den omdiskuterede sandsugning i Øresund, der er under udfasning,  som politikerne ønsker at få stoppet straks ved at gøre det befærdede stræde til marin nationalpark. 

Både spildevandsudledning og sandsugning påvirker havmiljøet negativt.

- Der er brug for en fælles vision for at beskytte Øresund. Det er et helt unikt naturområde, og det er ikke beskyttet ordentligt i dag, lyder det fra Martin Lidegaard. 

Ingen nem løsning

Spildevandsudledningerne i Øresund sker i forbindelse med store regnskyl og skybrud, der overbelaster kloakkerne og rensningsanlæggene. Derfor bliver toilet- og brugsvand fortyndet med regnvand lukket ud i havet.

Alene i Købehavn er der i perioden 2014-2018 blevet udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund. Det sker, fordi der ikke er et alternativ på nuværende tidspunkt.

- Hvis det skal lykkes at gøre Øresund til biosfæreområde, forudsætter det naturligvis, at vi bliver bedre til håndtere spildevandet. Jeg forestiller mig ikke, at vi kan omdanne hele vores kloaksystem nu og her. Det er mere realistisk, at vi for eksempel får bygget nogle flere forsinkelsesbassiner, så vandet bliver opbevaret, indtil det kan sendes videre. Vi kan i hvert fald godt gøre det bedre end i dag, siger Martin Lidegaard.  

Nemme og billige løsninger er der ingen af, når det kommer til at forhindre spildevandsudledning i Øresund.

- Jeg tror ikke, at vi kommer udenom, at vi har en række store investeringer foran os på det her punkt. Men det har vi uanset hvad, så hvorfor ikke forsøge at komme udviklingen lidt i forkøbet, lyder det fra Martin Lidegaard. 

Martin Lidegaards parti, Radikale Venstre, har før forsøgt at få gjort Øresund til marin nationalpark. 

- Det kunne vi ikke få flertal for. Jeg håber og tror på, at det bliver anderledes denne gang, siger han.

Spildevand i Øresund