Biavlerforening med bøn til haveejere: Vent med at klippe hækken!

Danmarks Biavlerforening opfordrer haveejere til at vente med at klippe deres ligusterhække, til de er afblomstrede.

Honningbier og andre bier samler værdifuld nektar og pollen i blomsterne på ligusterhækken. Foto: Pressefoto - Danmarks Biavlerforening

Lige nu blomstrer ligusterhækkende på livet løs i det ganske land, og det er lækkerier for bierne. Men sommerens tilstedeværelse betyder også, at mange haveejere bruger utallige timer på at finpudse deres haver, og ofte medfører det, at hækkeklipperen bliver svunget, mens ligusterhækken endnu blomstrer.

Generelt kan vi blive bedre til at acceptere at haverne i perioder ser lidt vildere ud, og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen.

Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Det, langt fra alle ved, er, at en blomstrende ligusterhæk faktisk er en vigtig fødekilde for bierne, der i sommerperioden arbejder på livet løs med at bestøve diverse frugttræer og bærbuske.

- Vi ved, at mange gerne vil gøre en indsats for bierne, men nogle er ikke opmærksomme, på at hækken også er et spisekammer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Han påpeger, at det er essentielt for bierne, at de har adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Og det er netop derfor, at det er vigtigt, at blomsterne får lov at blomstre.

Det inkluderer altså også hækken, som først bør klippes, når den er afblomstret om et par uger.  

Nyd haven i fuldt flor

Sekretariatslederen i Danmarks Biavlerforening mener, at man skal være bedre til at lade haven være, som den er.  

- Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud, og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen, siger Rune Havgaard Sørensen.

De hvide blomster på ligusterhækken indeholder dels protein til bierne i form af pollen, og dels kulhydrater, der tanker bierne op med energi, så de kan komme hen og bestøve flere blomster.

Det er både honningbierne og de vilde bier, der nyder godt af de hvide blomster i ligusterhækken.

Bestanden af vilde bier går tilbage

Danmarks Naturfredningsforening vil have et totalforbud mod salg af et sprøjtemiddel, der vurderes at kunne skade vilde bier.

 

* De senere år har der været en tilbagegang i bestanden af vilde bier. Tre arter af humlebier er uddøde. Ni arter er på den såkaldte rødliste over arter, der er truet af udryddelse.

 

* EU's Fødevaremyndighed har tidligere slået fast, at tre sprøjtemidler af typen neonikotinoider medfører store skader på biers nervesystem.

 

* Skaderne går fra, at bierne bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør.

 

* Insektmidlerne kan også ødelægge biernes signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer.

 

* I 2013 indførte EU et forbud mod et af de sprøjtemidler, der vurderes at være skadelige for bier. Det drejer sig om midlet imidacloprid.

 

* I 2018 gennemførte EU endnu en stramning, så det nu er helt forbudt på friland.

 

* Den danske regering har dog givet mulighed for, at der kan dispenseres fra EU-forbuddet.

 

* Dispensationer kan eksempelvis bruges i forbindelse med bejdsning af frø til sukkerroer.

 

Kilder: EU's Fødevaremyndighed (Efsa), Miljøstyrelsen, Danmarks Biavlerforening og Danmarks Naturfredningsforening.

 

/ritzau/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik