Stor forandring i Tingbjerg: Nye prøveboliger på vej

Hvis politikerne i København kan blive enige, så kan Tingbjerg snart få nye prøveboliger og nye beboere.

En helt ny boligform skal prøves af og skabe forandring i København.

På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nemlig tage stilling til, om der skal bygges op til ti permanente prøveboliger i Tingbjerg.

Hvis udvalget når til enighed, vil en allerede udvalgt bygherre blive kontaktet med henblik på at igangsætte byggesagsbehandlingen.

Opførelsen af prøveboligerne skal være med til at give bygherren erfaring med, hvordan den fremtidige byggeproces vil være, og hvordan de mindst muligt er til gene for de nuværende beboere.

Københavns teknik- og miljøborgermester, Ninna Hedeager Olsen (EL), synes, at det er en god idé at afprøve det nye projekt.

- Tingbjerg står over for en forandring, og derfor giver det god mening at tage hul på udviklingen for at se, hvordan det omfattende projekt kan udføres smart, hensynsfuldt og i samspil med de andre naboer i området. Rigtig mange er glade for og stolte af at bo i Tingbjerg, og derfor er det forståeligt, at de kan være både bekymrede og nysgerrige i forhold til den kommende forandring, siger Ninna Hedeager Olsen.

Skal være med til at forandre Tingbjerg

De kommende prøveboliger skal være en del af den forandring, som Tingbjerg står overfor. Bygherren har anmodet kommunen om tilladelse til at opføre prøveboligerne på et ubebygget areal nord for Tingbjerg Skole – et areal, der er ejet af SAB, som er en almen boligorganisation.

Bygherren ønsker, at de med deres opførelse af prøveboligerne kan vise de nuværende og kommende beboere forskellige eksempler på, hvordan det er muligt at indrette privat nybyggeri i Tingbjerg.

Formålet er samtidig, at de med prøveboligerne ønsker, at de kan tiltrække nye beboere, men samtidig fastholde de nuværende i området – eventuelt i nye boliger. 

- Derfor er det en god løsning at give lov til at opføre permanente prøveboliger, som kan give en forståelse af, hvad fremtiden byder på, siger Ninna Hedeager Olsen.

De nye prøveboliger skal bygges på et areal ved Tingbjerg skole.
De nye prøveboliger skal bygges på et areal ved Tingbjerg skole.
Foto: NREP

Beboere taget med på råd

I december sidste år inddrog rådgiverteamet hos bygherren de nuværende beboere i projektet. Det er sket gennem oplæg og dialog, hvor beboere har kunnet give ønsker til projektet og samtidig dele ud af deres erfaringer om hverdagen i Tingbjerg.

- Der var blandt de fremmødte beboere stor interesse for prøveboligerne. Flere har bedt om at blive skrevet op på interesselisten, og andre er kommet med idéer til indretning af boligerne og uderummene. Så det er godt, at vi allerede nu kan tage hul på den langsigtede udvikling af Tingbjerg, siger Jens Kramer Mikkelsen, der er byudviklingsdirektør hos NREP.

SAB, der ejer det ubebyggede areal ved Tingbjerg Skole, er begejstrede for idéen om prøveboligerne. De er især glade for, at bygherren har inddraget de nuværende beboere, så de har en forståelse af, hvad der bliver bygget.

- Det er helt centralt for SAB, at beboerne kan se, hvordan næste fase af udviklingen af Tingbjerg rent faktisk kommer til at se ud. Det er svært at forestille sig forandringer ud fra planer og skitser. Så vi er rigtig glade for at Teknik og Miljøudvalget sætter hurtigt skub i at få bygget de første prøveboliger, siger John B. Sørensen, der er formand for SAB.

Beboerne kan derfor se frem til, at det første spadestik snart bliver taget i Tingbjerg.