Københavnsk borgmester slår fast: Kommunen har en udfordring med sexistisk kultur og adfærd

En ny undersøgelse blandt samtlige medarbejdere i Københavns Kommune viser, at 16 procent af kommunens medarbejdere oplever sexistisk kultur og adfærd.

Tidligere overborgmester Frank Jensen (S) måtte tilbage i oktober 2020 aflevere borgmesterkæden efter anklager om gentagne tilfælde af seksuelle krænkelser begået mod kvinder.

Nu viser det sig, at han langt fra er den eneste på Danmarks største offentlige arbejdsplads, der har opført sig upassende over for en kollega.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Arbejdsmiljø København, der organisatorisk hører til i sundheds- og omsorgsborgmesterens forvaltning, viser, at 16 procent af medarbejderne på tværs af hele kommunen oplever sexistisk kultur og adfærd.

- Jeg har længe presset på for at få gennemført denne her undersøgelse, så vi kunne få nogle konkrete tal på. Derfor er jeg glad for, at vi nu har resultatet af undersøgelsen. 

- Men dér stopper min glæde også, for når 16 procent af vores medarbejdere på tværs af hele kommunen oplever sexistisk kultur og adfærd, så har vi en udfordring. Sexisme hører ikke hjemme nogen steder, og da slet ikke på en arbejdsplads, siger Sisse Marie Welling (SF) i en pressemeddelelse oven på undersøgelsens offentliggørelse.

Om undersøgelsen:

Sundheds- og omsorgsborgmesteren bakkes op af overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Københavns Kommune skal være en tryg arbejdsplads for alle. Det er fuldstændig uacceptabelt, at 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet en sexistisk kultur eller adfærd. Det er vigtigt, at vi har fået afdækket omfanget, siger hun i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen blev sat i gang tilbage i marts med penge fra Københavns Kommunes budget for 2022. 

Den dykker også ned i, hvordan de enkelte faggrupper udsættes for sexisme og chikane - og hvorhenne.

For eksempel angiver tæt ved en tredjedel af SOSU-medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at de har oplevet tilfælde af krænkende adfærd inden for det seneste år. 

839 af i alt 1.370 krænkelser er begået af eksterne som borgere, brugere eller pårørende. De sidste 488 krænkelser er begået af interne. Heraf er 460 angivet som kolleger, mens 28 er angivet som ledere, skriver Københavns Kommune i pressemeddelelsen.

- Vores medarbejdere skal trygt kunne gå på arbejde uden at frygte at blive udsat for krænkende adfærd. Det er værd at bemærke, at to tredjedele af den krænkende adfærd kommer fra borgere eller pårørende. I de relationer er krænkelser bestemt heller ikke i orden, men det er klart, at for eksempel demente ældre giver nogle helt særlige udfordringer, siger Sisse Marie Welling.

Andre tiltag

Også i borgmesterens egen forvaltning er der problemer med uønskede tilnærmelser. 

Her er tallet højere end gennemsnittet. 

I undersøgelsen har 18 procent af de medarbejdere, der har deltaget, oplevet mindst ét tilfælde af sexistisk kultur eller adfærd inden for det seneste år - primært i form af seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

Ny begynder opfølgningsarbejdet med at få ryddet ud i problemer, inden Københavns Kommune gentager undersøgelsen næste år, lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmesteren:

- I forhold til krænkelser fra kolleger kan det siges meget kort: det er et ledelsesansvar at sørge for, at de tal er bragt ned, når vi gentager undersøgelsen om et år. De lokale ledelser bør også arbejde på at få svarprocenten hevet op, så vi får så retvisende resultater som overhovedet muligt.

En udmelding, der bakkes op af overborgmesteren.

- Nu skal de syv forvaltninger sætte gang i opfølgningsarbejdet lokalt, så vi sikrer, at der bliver taget hånd om problemerne. Man skal kunne gå trygt på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man er social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper eller sagsbehandler,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Det er første gang, at Københavns Kommune udfører en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser.