Boliger på Amager Fælled bliver Danmarks største træbyggeri

På den omstridte Amager Fælled kommer en ny bydel til at skyde op. Vejlandskvarteret, som bydelen skal hedde, bliver Danmarks største træbyggeri.

De senere år har der været stor debat om byggeplaner på naturområdet Amager Fælled i København.

Efter planerne om et stort byggeri på Strandengen blev skrinlagt kort før kommunalvalget i 2017, skulle der findes alternative placeringer til tusindvis af boliger i København.

En af de alternative placeringer blev Vejlandskvarteret omkring Ørestad, hvor der skal bygges 2.000 boliger.

Det nye byggeri skal være en bæredygtig bydel, hvor boligerne bygges i træ, certificeret efter de højeste standarder for for bæredygtighed. Det oplyser By & Havn, der netop har åbnet arkitektkonkurrencen for Vejlandskvarteret, i en pressemeddelelse.

- Jeg er utroligt spændt på at se de forslag, som arkitektfirmaerne kommer med. Her bliver der virkelig mulighed for at få afprøvet de bæredygtige tanker og udtryk og vise, at Danmark er helt i front, siger Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn.

Inputs fra borgere

Vejlandskvarteret var egentlig et fredet område, men et politisk flertal i Folketinget valgte i marts måned at vedtage et lovforslag, der affredede det grønne areal på Amager Fælled.

Med så omstridt en byggegrund har det derfor været vigtigt for projektselskabet bag Vejlandskvarteret, at alle parter blev inddraget i processen.

Derfor har både borgere og interesseorganisationer været inviteret til at give input til masterplanen for det nye byggeområde. 

- Vi har mærket en stor interesse for at bidrage til udviklingen af dette område, og vi kan se, at bæredygtighed og natur vægtes højt, siger Anne Skovbro.

Vi var med til borgermøde om Vejlandskvarteret i april. Se mere i videoen herunder:

 

København skal forblive en grøn storby

Der er ikke tidligere i Danmark lavet træbyggerier i en skala, som man kommer til at se det ved Vejlandskvarteret på Amager.

I konkurrencematerialet stilles der derfor krav til, at bygninger og kvarteret som helhed lever op til de højeste standarder inden for bæredygtigt byggeri.

Mere end en tredjedel af Vejlandskvarterets i alt 18,1 hektar store areal skal reserveres til natur og rekreative områder, biltrafikken skal begrænses mest muligt, og derudover skal der plantes arter, som allerede vokser på Amager Fælled, hvilket kan trække fugle og insekter med ind i den nye bydel.

- København skal også i fremtiden være en grøn storby, hvor vi har plads til mennesker med en almindelig indkomst. Med Vejlandskvarteret får vi en ny fantastisk, grøn københavnerbydel med 2.000 bæredygtige boliger bygget i træ – det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala, siger Frank Jensen (Soc.dem.).

Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan begynde i 2021. Først skal lokalplanen for området dog vedtages.