60 procent afvises af kvindekrisecentre - nu åbner nyt netværkshus

Et nyt netværkshus for voldsramte kvinder skal afhjælpe den enorme pladsmangel på de eksisterende kvindekrisecentre.

Et alternativ til de traditionelle kvindekrisecentre er nu åbnet i det indre København.

Og det er der brug for - for 60 procent af de kvinder, der i dag henvender sig på en krisecenter, bliver afvist på grund af pladsmangel.

Netværkshuset for voldsramte kvinder henvender sig som det første i Danmark med et socialt tilbud mere end et egentligt behandlingstilbud til alle typer af voldsramte kvinder. 

Det er to kvinder fra de etablerede kvindekrisecentre, der står bag initiativet. De vil opbygge et netværkssted for voldsramte kvinder og kender behovet gennem egne erfaringer: 

- De kvinder jeg snakkede med i telefonen, da jeg arbejdede på krisecenter, de var meget frustrerede og ulykkelige, når svaret var, at vi ikke havde plads, siger Laura Nørløv Nyby, der er projektleder i Projekt Q-værk. 

Det er nogle af de kvinder, som skal hjælpes.

- 33.000 kvinder udsættes årligt for fysisk eller seksuel vold. Det er de tal vi kender, og så er der et kæmpe skyggetal. 2.000 kvinder kommer på krisecenter om året, men de afviser så mange. 60 procent af dem, der henvender sig, afvises på grund af pladsmangel, siger Laura Nørløv Nyby.

Håb for fremtiden

 Netværksstedet for voldsramte kvinder vil lægge mere vægt på det sociale end på det behandlingsprægede.

Initiativtagerne forventer at kunne hjælpe 60 kvinder det første år og 90 det andet år ved en blanding af samtaleterapi og sociale aktiviteter. 

- Kvinder mødes i vore samtalegrupperum. Her mødes de rundt om det runde bord og deler erfaringer, historier og støtter sig til hinanden. Vi kan tilbyde nogle varme rammer. Et sted, hvor man er velkommen, ligemeget hvor lang tid man har været i volden, om man har brudt med volden. Vi kan tilbyde dem et sted de kan komme, være sammen med andre, få nogle positive oplevelser, spise sammen, hygge sig, få noget håb for den fremtid, som de går i møde, siger Laura Nørløv Nyby.

Det nye netværkssted for voldsramte kvinder er støttet af Socialstyrelsen og kører foreløbig i 2 år.