Svømmehal midlertidigt lukket efter fund af bakterier

På grund af forhøjede bakterietal kan bassinerne i Ishøj Svømmehal ikke benyttes. Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår svømmehallen kan genåbnes.

Siden torsdag har motionssvømmere og vandhunde ikke haft adgang til Ishøj Svømmehal, der er midlertidigt er blevet lukket.

Årsagen til den midlertidige lukning er, at der er målt en kraftig stigning i KIM-tallet i vandprøver fra i tirsdags.

KIM-tal er et udtryk for, hvor stort bakterieindholdet er i vandet.

På svømmehallens hjemmeside er den seneste driftsstatus opdateret lørdag eftermiddag, og der vil blive meldt mere ud, så snart det vides, hvor længe lukningen af bassinerne vil vare.

Screenshot fra Ishøj Svømmehal, hvor den seneste driftsstatus er opdateret lørdag eftermiddag.
Screenshot fra Ishøj Svømmehal, hvor den seneste driftsstatus er opdateret lørdag eftermiddag.
Foto: Ishøj Svømmehal

De høje KIM-tal er målt både i 50 meter-bassinet og i morskabsbassin, og derfor er hele svømmehallen blevet midlertidigt lukket.

Kommune: Ingen grund til bekymring

Har du været i vandet, før der blev lukket ned, så er der ifølge Ishøj Kommune ingen grund til bekymring, da KIM-tallene angiveligt ikke er så høje, at det udgør en sundhedsrisiko.

Årsagen til lukningen af svømmehallen skal ses som en forebyggelse, mens miljømyndigheden sikrer sig, at man finder årsagen og får KIM-tallene ned, før de udgør en risiko for brugerne af svømmehallen, oplyser kommunen.

Efter at man målte det forhøjede bakterieindhold, har der siden fredag været gang i flere undersøgelser.

Først blev der foretaget flere vandmålinger af to uafhængige eksterne firmaer, og sidenhen har Teknologisk Institut, Miljømyndigheden og kommunens medarbejdere gennemgået anlægget for at finde frem til de mulige kilder, som har forhøjet KIM-tallet.

Ifølge kommunen vil der mandag være møde om den videre handleplan, hvor de tekniske rådgivere deltager.

Selvom svømmebassinerne er lukket af, er der fortsat adgang til sauna og træningsrum i Ishøj Svømmehal.