Test frikender Helsingørs drikkevand for kræftfremkaldende giftstof

Forsyning Helsingør har testet for giftstoffet siden 2014 – uden at finde spor i drikkevandet.

De seneste måneder er der fundet høje koncentrationer af det giftige fluorstof PFOS ved brandøvelsesområder rundt om i landet - for eksempel i Korsør. 

Stoffet har været brugt i brandslukningsskum i årtier, men har siden 2011 været ulovligt. 

Stoffet, der er svært nedbrydeligt og derfor ophobes i mennesker og natur, er kræftfremkaldende og kan give hormonforstyrrelser og dårligere immunforsvar.

Der er ikke fundet spor af PFOS i drikkevandet fra Forsyning Helsingør. 

Det oplyser forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

- Da der ligger en brandskole ved siden af Skibstrup Affaldscenter, og Forsyning Helsingør har nærtliggende drikkevandsboringer, har vi sammen med vores drikkevandsmyndighed - Helsingør Kommune - haft fokus på stoffet siden, Miljøstyrelsen orienterede om risikoen for grundvandsforurening tilbage i 2014, hedder det i meddelelsen.

Drikkevandsboring nær brandskole testet

Siden 2014 har Helsingør Forsyning som en fast del af sit kontrolprogram testet for PFOS hvert fjerde år i nærmeste drikkevandsboring cirka en kilometer væk fra brandskolen.

Der er ikke målt spor af PFOS i boringen og dermed heller ikke i drikkevandet fra forsyningen.

- Det samme var resultatet, da vi for to år siden testede en anden nærtliggende boring i området, der hører til Hellebæk Kildeplads. Vi har også siden 2018 testet for PFOS - og andre perflourstoffer - på udvalgte steder i vores ledningsnet - uden at finde spor af giftstofferne.

Kontrolprogrammet for drikkevand er senest opdateret i 2018, og det er godkendt af Helsingør Kommune.