Stort fald i kriminalitet begået af indvandrere i nordsjællandsk kommune

Helsingør Kommune oplever et markant fald i kriminalitet begået af unge indvandrere med ikke-vestlig baggrund.

Unge indvandrere med ikke-vestlig baggrund begår i dag langt mindre kriminalitet i Helsingør Kommune. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2014 var det 8,5 procent af de unge mænd med ikke-vestlig baggrund, der blev dømt for straffelovsovertrædelser. I 2019, som er de seneste tal, Danmarks Statistik ligger inde med, er der næsten sket en halvering og mængden er reduceret til 4,5 procent.

Ifølge Helsingør Kommune skyldes det en række målrettede indsatser og samarbejde med blandt andet Nordsjællands Politi omkring kriminalitetsbekæmpelse.

- For år tilbage havde de kriminelle bander med tilknytning til indvandrermiljøet alt for stor indflydelse på gadebilledet og var med til at skabe utryghed mange steder. Det blev der sat massivt ind mod. Både fra sociale myndigheder og politiet og i tæt samarbejde med det lokale natteliv, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

Indsatser har gjort en forskel

Helsingør Kommune nævner flere forskellige konkrete indsatser fra både politi og kommune, der har bidraget til at bringe antallet af straffelovsovertrædelser ned.

Kommunen har ansat en exitkoordinator og etableret en tværfaglig koordinationsgruppe, der har fokus på forebyggelse og bekæmpelse af hård kriminalitet og utryghed i boligområderne. Derudover har man har etableret samarbejdet "Trygt natteliv", der involverer både Helsingør Kommune, byens erhvervsdrivende og Nordsjællands Politi.

Politiet har desuden etableret en særlig politienhed, der i dag hedder SUB (Særligt Udsatte Boligområder).

Og også hos Nordsjællands Politi er der tilfredshed med indsatsen:

- Vi er meget glade for samarbejdet, som vi ser som en stærk og vigtig del af indsatsen for at sikre, at Helsingør Kommunes borgere kan føle sig trygge, når de færdes rundt omkring i byen, siger Jens Christian Bülow, der er politidirektør i kredsen.

På trods af den positive udvikling anerkender borgmester Benedikte Kiær dog, at der fortsat er et stykke arbejde med at få nedbragt kriminaliteten.

- Der er stadig for høj kriminalitet blandt unge mænd med ikke-vestlig baggrund, men vores udgangspunkt for at håndtere problemet er i dag langt bedre end for blot nogle få år siden.