Opsigtsvækkende fund: Kommune opdager forhistorisk dyr - i live

Naturmedarbejdere i Halnæs Kommune var forundrede, da de under en besigtigelse i Auderød Skov fandt et levende fortidsminde, som svømmede rundt i en ligegyldig vandpyt.

Et vaskeægte levn fra fortiden.

Sådan beskrives den usædvanlige opdagelse, som to naturmedarbejdere fra Halsnæs Kommune gjorde sig, mens de gik og vejrede tingenes tilstand i Auderød Skov.

I en lille vandpyt fandt de ferejen, der er et lille rejeligendende dyr, som stammer fra kridttiden.

Da naturmedarbejderne gjorde fundet, bevægede ferejerne sig rundt i svævende bevægelser med de to rækker "fødder", de har, skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse.

Det lille rejelignende dyr kan spores tilbage til kridttiden, fordi den stort set ikke har ændret udseende de seneste 145 millioner år.

Næsten uddød i Nordvesteuropa

Det lille kræ er ganske sjældent, da det er dårligt til at sprede sig.

Levestederne drænes ofte væk og indgår ofte til dyrkning af skov eller ager, og derfor er ferejernes levesteder meget sjældne i hele Nordvesteuropa.

Derfor er der kun omkring 25 lokaliteter tilbage med ferejer i Danmark - og derfor er fundet i Auderød Skov en rigtig god ting, lyder det fra Jakob Christian Lausen, der er specialkonsulent i natur i Halsnæs Kommune:

- Den art af fereje, der er fundet i Auderød Skov, er en forårsfereje. De lever kun i rene, lavvandede og periodisk udtørrede småvande, fordi de i større søer hurtigt bliver spist af fisk og større rovinsekter. En fereje lever kun i et par måneder, og den skal i den periode nå at producere æg, inden dens levested udtørrer i løbet af forsommeren, siger han og tilføjer:

- Æggene kan overleve i de udtørrede områder i mere end 20 år, så fereje-forekomsten ved Auderød Skov vidner om, at området i rigtig mange år har passet sig selv helt uden menneskelig påvirkning.

Fælles vision for områdets fremtid

Det sted i Auderød Skov, hvor ferejerne er blevet fundet, ligger på nordspidsen af Arrenæs, som er en halvø i Danmarks største sø, Arresø.

Med sin smukke beliggenhed og umiddelbare nærhed til Frederiksværk rummer Arrenæs et stort potentiale for udvikling af friluftsliv og natur.

De seneste år har Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland samarbejdet om en fælles vision for fremtidens natur- og friluftslivsliv på Arrenæs.

Den vision er netop i år udmøntet i den såkaldte Arrenæsplan, som du kan læse mere om på kommunens hjemmeside.