Nationalpark vil beskytte ynglefugle: Adgang forbudt-skilte sat op

Medarbejdere fra Nationalpark Skjoldungernes Land har været ude og banke skilte i øer og holme i Roskilde Fjord for at passe på fugle i yngletiden.

For at sikre at fuglene får fred i yngletiden, har Nationalpark Skjoldungernes Land i Lejre valgt at sætte nye skilte op på øer og holme i Roskilde Fjord.

Med skiltene håber nationalparken, at man kan holde folk væk fra vildtreservaterne, så klyder, edderfugle, viber, terner og mange andre fugle, der allerede har bygget deres reder og lagt æg, ikke bliver skræmt væk.

Skiltene anviser særlige adgangsregler på og omkring fjordens øer og holme i den kommende tid. Mellem 1. april og 15. juni vil det derfor ikke være tilladt at gå i land eller at sejle nærmere end 50 meter.

 
 
Foto: Mikkel Eeg

I yngletiden er fuglene nemlig ekstra sårbare. De bygger reder på jorden, og hvis de bliver skræmte og forlader rederne, vil æg og unger være lette ofre for krager og måger, skriver nationalparken i en pressemeddelelse.

Når yngletiden er ovre – og der igen er adgang for mennesker på øerne – vil mange af skiltene blive fjernet igen.

Men det vil dog fortsat være vigtigt at vise hensyn til fuglene på fjorden. Mange fugle fælder for eksempel svingfjer i sensommeren, hvilket gør at de ikke kan flyve.

Sejl derfor altid i en stor bue udenom fuglene, når de ligger på fjorden, lyder opfordringen fra nationalparken.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Jellerødskoven i Kokkedal

Træer sprængt med dynamit for at hjælpe flagermus - borgere utilfredse med høje brag

Ryget Skov spærret

Spærrer skovstier med grene: "Det er chikane mod cyklister"

Lejre

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere