Kommune bekriger forhadte fugle: De skider på vores børn

Skrigende og skidende råger generer borgerne i Greve. Nu er kommunen gået i gang med at rydde dem af vejen.

Lige i øjeblikket hører du måske skud, hvis du bor i Greve.

Selvom det kan lyde voldsomt, er der dog ingen grund til panik. Der er nemlig ingen fare på færde, medmindre man er en råge.

Greve Kommune er i samarbejde med Greve Jagtforening gået i gang med at regulere rågebestanden. Rågerne er nemlig til så stor gene for mange borgere, at man fra kommunens side ikke ser nogen anden udvej end at slå ungerne ihjel, inden de flyver fra reden.

- Bestanden er simpelthen så stor, at mange borgere føler sig generet af dem på grund af deres efterladenskaber, og fordi de larmer. Så nu skyder vi dem, siger Britta Dahlgaard Larsen, der er kontormedhjælper i Greve Kommunes teknik-og miljøforvaltning.

Skider på børn og boldbaner 

Hun fortæller, at kommunen har indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere rågebestanden i perioden fra den første maj til den 15. juni. Tidligere på året var de det voksne råger, der stod for skud, mens det i øjeblikket er ungerne, man forsøger at gøre kål på.

Kommunen har i den forbindelse udpeget fem områder, hvor der har været mange klager over råger, og det nu er tilladt at skyde på rågereder. Det drejer sig om et boligområde, et plejecenter, en skole og to fritids- og ungdomsklubber.

- Ved nogle af institutionerne, hvor børnene render rundt og spiller bold, har rågerne simpelthen overskidt banerne eller skidt børnene i hovedet, siger Britta Dahlgaard Larsen og tilføjer, at også støjen fra rågerne er et stort problem.

- De starter med at skrige fra klokken fire morgenen, siger hun.

Der er ikke noget loft for, hvor mange rågeunger Greve Kommune må slå ihjel i de områder, hvor Naturstyrelsen har givet tilladelse til nedskydningen frem til den 15. juni.

Nogle jægere spiser ungerne

Selvom Greve Jagtforening har fået carte blanche til at rydde de små skidende, skrigehalse af vejen, er det dog foreløbig kun et ganske beskedent antal rågeunger, der i år har måttet lade livet.

- Indtil videre er det i år kun lykkedes at skyde fire. Det hænger sammen med, at rågen er en meget intelligent fugl, så den kender efterhånden jægerne, og så forlader den reden, siger Britta Dahlgaard Larsen.

Hun fortæller, at jægerne indleverer de dræbte rågeunger, men at flere af dem også kan finde på at spise dem.

- Nogle af dem bruger dem til deres egen middag, for man kan sagtens spise rågeunger og råger i det hele taget. Men ellers bliver de indleveret til genbrugsstationerne, så de kommer de rigtige steder hen til forbrænding, siger Britta Dahlgaard Larsen.

Opgaven med at regulere rågebestanden er en længere proces, som har stået på i en årrække i Greve Kommune. Og spørger man Britta Dahlgaard Larsen, er der stadig langt vej igen, før man er nået helt i mål.

- Vi har gjort det i en årrække. De første år fik vi ramt rigtig mange. Nok et par hundrede stykker det første år, men det er så dalet igen, men det hænger nok også sammen med, at de efterhånden godt ved, hvem der kommer. Men vi fortsætter reguleringen, siger hun.