Forældrepar vil ikke sende søn på kommunens specialskole: "Vi er bange"

Endnu et forældrepar træder nu frem og kritiserer Gentofte Kommunes specialskoletilbud. Borgmesteren har indkaldt til dialogmøde ovenpå protestbrev.

Han var egentlig visiteret til at begynde på specialskolen Søgårdsskolen i Gentofte Kommune i august måned, men i stedet sidder Milan Pasztor nu derhjemme hver dag sammen med sine forældre. 

Milan Pasztor har diagnoserne infantil autisme og retarderet psykomotorisk udvikling, og forældrene tør ikke sende ham på Søgårdsskolen. 

Forældreparret mener, at Gentofte Kommunes tilbud vil bremse deres søns udvikling, forværre hans trivsel, skubbe til hans i forvejen voldsomme adfærd og vælte familien, der allerede er i knæ. 

- Vi er bange, siger hans mor, Emilie Vedel, og tørrer en tåre væk fra øjenkrogen.

Familien Vedel Pasztor er nu den anden familie i Gentofte Kommune, der træder frem på TV 2 Lorry og kritiserer kommunen, som de mener visiterer deres barn til det forkerte specialskoletilbud.

Tidligere har TV 2 Lorry talt med familien Simanskis og deres søn Henrik, som har diagnosen ADHD. 

Ligesom Milan blev han også visiteret til Søgårdsskolen i foråret. Henrik fik tilbudt et såkaldt 1:1 tilbud, som betyder, at han hele tiden har en støtteperson tilknyttet. Og det har han slet ikke brug for, mener hans forældre.

- Han har ikke brug for 1:1-hjælp. Den eneste hjælp han har brug for er en person, som kan hjælpe ham med at blive integreret i skolen, siger hans far, Vitas Simanskis.

For Milan Pasztor er problemet omvendt. 

Han har stort set ikke noget sprog, hans nervesystem er konstant i alarmberedskab, og han har meget svært ved at håndtere selv små skift i hverdagen.

Hans forældre vurderer, at det specialskoletilbud, som Gentofte Kommune tilbyder på Søgårdsskolen, ikke er omfattende nok.

"Skolevisitationsudvalget og Søgårdsskolen vurderer, at de kan imødekomme Milans behov inden for den fastlagte normering, der gennemsnitligt er 1:3", skriver kommunen i et brev fra marts måned.

Som udgangspunkt betyder det én ansat til at passe på tre børn, og det er ifølge forældre slet ikke nok til Milan. 

En rapport fra en psykolog fra kommunens familiecenter konstaterer således, at Milan dagligt hiver i hår, slår og sparker og løber væk uden at have en fornemmelse for biler og veje. 

quote Man er villig til at acceptere, at vores søn ryger i mistrivsel, og det kan vi ikke acceptere,

Mikkel Pasztor, far til Milan

Undrer sig

Milans forældre undrer sig over kommunens visitationer.

- Det tydeliggør den oplevelse, man har. At det ikke er det individuelle barns behov, man ser på. Jeg tror, der er nogle visitationsmøder, der går for hurtigt og bliver lidt for overfladiske. Hvor man ikke sætter sig ned og går i ordentlig dialog med forældrene og fagfolkene, siger Milans far Mikkel Pasztor. 

De to familier står ikke alene med deres kritik.

quote Det er klart, at vi laver fejl en gang i mellem. Det er ikke målet, men det sker.

Michael Fenger (K), borgmester i Gentofte Kommune

Den 5. september modtog Gentofte Kommunes borgmester, Michael Fenger (K), et brev fra 58 Gentofte-borgere, der alle har børn med særlige behov, og som mener, at kommunen ikke lytter til dem og ikke visiterer deres børn til de rette specialtilbud.

- Der bliver lyttet for lidt til familierne og de fagpersoner, der er omkring børnene. Man tænker for kortsigtet økonomisk, og jeg har en oplevelse af, at man tit prøver at spare på den korte bane, siger Charlotte Sonne, der er læge, initiativtager til brevet og selv har selv to børn med diagnosen infantil autisme. 

Hun skrev brevet, fordi hun var træt af ikke at få den hjælp af Gentofte Kommune, som hendes børn har brug for.

- De kortsigtede besparelser kan komme til at koste rigtig mange penge på den lange bane. Og det kan have rigtig alvorlige konsekvenser for børnene og familierne, siger hun.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i offentlig økonomistyring, skal specialtilbud altid passe til barnets behov.

- Normalt er det sådan, at hvis ét barn har et større behov for hjælp end et andet barn, skal det barn med størst behov have mest hjælp, siger han.


Flere mangler

Og det er ikke kun normeringen af pædagoger, der rammer skævt af Milan Pasztors behov for hjælp, påpeger hans forældre i klagen til Gentofte Kommune.

Den tilbudte specialskoleplads på Søgårdsskolen har heller ikke integreret ergoterapi til Milan på skolen, ligesom specialbørnehaven, han gik i, tilbød det. Netop det er afgørende for Milans udvikling og trivsel. 

"Det er klart min faglige vurdering, at Milan fortsat har brug for integreret ergoterapi for at sikre hans udvikling, så han ikke får uhensigtsmæssigt mange skift i løbet af hans dag", skriver ergoterapeuten fra Milans specialbørnehave i en udtalelse.

"Milan har brug for tilpassede og bekendte omgivelser uden visuel og auditiv støj, samt en 1:1 voksen", lyder ergoterapeutens konklusion.

quote Det bekymrer mig, at forældrene ikke er blevet hørt, og at man ikke har taget højde for de udtalelser, der er kommet fra en ergoterapeut og en psykolog

Jeanne Toksværd, byrådsmedlem (EL) i Gentofte Kommune

Milans forældre sender brevet fra ergoterapeuten til Gentofte Kommune, men kommunen står fast.

- Det ændrer ikke deres beslutning, siger Mikkel Pasztor.

I juni måned holder forældrene møde med Søgårdsskolen. Der får de af vide, at Milan ikke kan regne med at få ekstra hjælp

 - Den daglige leder sagde til os, at selvom vi får Milan ind på skolen med de udfordringer, han har, får vi ikke flere ressourcer.

Ifølge Milans forældre oplyser skolens leder på mødet, at Milan har fået en plads i en børnegruppe med fem andre børn, som har mellem fem og seks pædagogisk ansatte tilknyttet.

- Men når vi talte med dem og spurgte, om de fuldtidsansatte er på arbejde hele tiden, svarede lederen nej og forklarede, at tre til fire er på arbejde af gangen. Det svarer til én pædagog til tre børn, siger Mikkel Pasztor.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen på Søgårdsskolen eller få bekræftet, hvad der blev sagt på mødet.

Sagen bekymrer 

Jeanne Toksværd (EL), der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Gentofte Kommune, har læst sagens dokumenter. Hun mener, der er plads til forbedring.

- Det bekymrer mig, at forældrene ikke er blevet hørt, og at man ikke har taget højde for de udtalelser, der er kommet fra en ergoterapeut og en psykolog, siger hun. 


Der sker fejl

Borgmester i Gentofte Kommune, Michael Fenger (K), erkender, at der kan ske fejl i sagsbehandlingen, når børn i kommunen visiteres til specialskoletilbud.

- Det er klart, at vi laver fejl en gang i mellem. Det er ikke målet, men det sker, siger Michael Fenger

Men kritikken i brevet fra de 58 Gentofte-familier kommer bag på ham.

- Jeg var meget overrasket, for jeg har ikke hørt, at det skulle være et stort problem, siger han.. 

Han mener dog ikke, at de to sager, som TV 2 Lorry har afdækket, udstiller et generelt problem i kommunens visitationsudvalg.

- Jeg synes jo bare, det viser, at vi tager udgangspunkt i en individuel vurdering af hvert barn. Jeg kender ikke til de konkrete sager, men vi prøver altid at tage udgangspunkt i, hvad der er det enkelte barns behov, så vi sikrer, at de både lærer noget og trives, siger han.

Michael Fenger har indkaldt Charlotte Sonne til et møde for at blive klogere på hvordan kommunens visitationsproces kan forbedres.

Milans mor Emilie Vedel har også underskrevet brevet, men her og nu hjælper det ikke hendes familie.

I foråret klagede familien over Gentofte Kommunes afgørelse til Klagenævnet for Specialundervisning. 

Men nævnet kom ligesom Gentofte Kommune frem til, at Søgårdsskolen godt kan tilgodese Milans behov. 

Ikke acceptabelt

Klagenævnet for Specialundervisning, Gentofte Kommune og Søgårdsskolen siger alle, at Søgårdsskolens tilbud er tilstrækkeligt til jeres søn. Der er også fagpersoner, der udtaler sig her. Hvorfor ikke lade tvivlen komme dem til gode?

- Nej. For ved at lade dem tvivlen komme til gode, lægger vi op til, at man er villig til at acceptere, at vores søn ryger i mistrivsel, og det kan vi ikke acceptere, siger Mikkel Pasztor.

På hjemmefronten fortsætter familiens kamp også. 

Milan trives dårligere, blandt andet fordi specialbørnehaven og hans forældre hen over sommeren har forsøgt at forberede ham på skolestart. Det har resulteret i flere bide- og kradsemærker.

- Jeg har mange ar på arme og ben, fordi det oftest er mig, Milan regulerer sig igennem, siger Emilie Vedel og viser gamle og friske sår og mærker frem på sine underarme.

quote Jeg er bange for, at Milan en dag gør så stor skade på mig, at jeg ikke er her mere

Emilie Vedel, mor til Milan

For nylig sendte familiens læge en underretning til Gentofte Kommune:

"Underretningen foretages grundet udtalt bekymring for Milans trivsel og familiens generelle trivsel", skriver lægen.

"Milan er tiltagende voldelig i takt med, at han vokser og bliver stærkere", skriver han og slutter:

"Jeg vurderer, at situationen er særdeles alvorlig og hurtig indsats vurderes nødvendig".

Emilie Vedel frygter, at familiens situation ender katastrofalt.

- Man bliver rigtig ked af det, og hvis Milan ikke får den tidlige indsats, som alle siger er så afgørende, bliver man bange for fremtiden. Jeg er bange for, at Milan en dag gør så stor skade på mig, at jeg ikke er her mere, siger Emilie Vedel.

Nu skal vi til Gentofte Kommune - der får kritik for at være alt for dårlige til at vurdere, hvilken skolehjælp børn med særlige behov har brug for. Flere end 50 frustrerede familier har skrevet under på et protest-brev til borgmesteren.