DF-formand harcelerer mod Kulturministeriet i sag om 289 år gammelt slot

Kulturministeriets forsøg på at sælge Charlottenlund Slot og Slotshave møder nu kritik af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Først skulle det sælges, så skulle det ikke sælges alligevel, og nu er den gal igen.

Forløbet bag Kulturministeriets ambitioner om at sælge Charlottenlund Slot og Slotshave får nu kritik af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt. Han spekulerer blandt andet i, om ministeriet forsøgte at sælge slottet under radaren.

quote Det vidner om dårlig politisk stil

Morten Messerschmidt, Medl., Kulturudvalget, Dansk Folkeparti

For at forstå kritikken må vi først spole tiden tilbage til den 23. december 2021.

Her sender Kulturministeriet en forligsaftale mellem Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen ud.

Udover beskrivelser af aftalen mellem parterne er der også skrevet noget særligt ind i dokumentet:

Kongeslottet Charlottenlund Slot og Slotshave skal sælges i forbindelse med forliget.

Dermed lagde Kulturministeriet op til noget, der ikke er set før i nyere dansk historie: 

Et salg af et statsejet kongeslot til private hænder.

I forliget stod der:

- I forlængelse af forliget vurderes det hensigtsmæssigt at sælge resten af Charlottenlund Slot. Det skal ses i sammenhæng med, at ejendommen Charlottenlund Slot er udlejet til private erhvervslejere og derfor ikke længere tjener et statsligt, kulturelt formål.

Længere nede i dokumentet fremgik det, at aftalepartierne var enige i ovenstående, såfremt de ikke råbte op.

- Aftalepartierne er med udgangspunkt i ovenstående enige i, at:

- Det er hensigtsmæssigt at sælge resten af Charlottenlund Slot i forbindelse med forligets gennemførsel, idet ejendommen ikke tjener et statsligt, kulturelt formål.

Flertallet af aftalepartierne reagerede ikke på dokumentet, og dermed blev det besluttet. 

Charlottenlund Slot og Slotshave skulle sælges.

quote Det har hele vejen igennem været en utrolig uskøn proces

Morten Messerschmidt, Medl., Kulturudvalget, Dansk Folkeparti

En beslutning, der var til stor skuffelse for kunsthistoriker på slottet, Christian Claudio Apostoli.

- Styrelsen har ikke haft fingeren på pulsen, i forhold til hvad de har fremført med henblik på det her salg, sagde han til TV 2 Lorry, da nyheden om salget brød ud.

Det vidner om dårlig politisk stil

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der er medlem af kulturudvalget, var ikke selv med i forligsaftalen, men han fulgte forløbet udefra.

- Det har hele vejen igennem været en utrolig uskøn proces, siger han og kritiserer flere aspekter i statens forsøg på at sælge slottet.

Særligt bider han mærke i datoen, forligsdokumentet blev sendt ud.

- Det er en storpolitisk beslutning, man sender ud dagen før juleaften, i håb om at ingen opdager det. Det vidner om dårlig politisk stil, siger han.

Hvad er det særlige ved datoen?

- Det er hele pointen. Når man laver en aftale den 23. december, kan man være rimelig sikker på, at folk holder ferie de næste par dage. Timingen var valgt med præcision for at sikre sig, at så få som muligt råbte op, svarer han.

Tror du, det var bevidst, at Kulturministeriet sendte det ud den 23. december?

- Det tror jeg helt klart, fastslår han.

Har man set noget lignende før?

- Det her hører hvert fald til sjældenhederne. Jeg bliver altid nervøs, når nogen prøver at komme igennem med sådan nogle ting under radaren, svarer han.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Om Charlottenlund Slot og Slotshave

Vil ikke stille op til interview

TV 2 Lorry har været i kontakt med Kulturministeriet, der oplyser, at kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), ikke ønsker at svare på vores spørgsmål. 

Vi ville have spurgt ind til forløbet bag beslutningen om at sælge slottet, og den kritik, som Morten Messerschmidt rejser.

Ministeren sender i stedet et skriftligt svar.

- Jeg har noteret mig, at der ikke længere er flertal for den aftale, som vi indgik før jul om at sælge Charlottenlund Slot. Derfor beholder staten nu slottet. Jeg er tilfreds med, at der fortsat er politisk opbakning til det forlig, der er indgået mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Gentofte Kommune og den nuværende lejer. Det betyder, at vi undgår en dyr retssag, og at der kan komme flere almene ungdomsboliger i området, skriver Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Var med i aftalen

Et af aftalepartierne i forligsaftalen var Det Konservative Folkeparti. De var dog aldrig enige i at slottet skulle sælges, oplyser den konservative kulturordfører, Birgitte Bergman. 

- Vi har aldrig ment, at det var rigtigt at sælge slottet. Derfor fik vi i forligskredsen ændret på det. Det er jeg utrolig glad for. Konservative går ikke ind for at sælge ud af vores kulturarv, siger hun.

Slottet blev reddet

Efter opråb fra blandt andet lejeren på slottet og mediedækning af beslutningen, ændrede politikerne holdning.

Dermed forduftede den politiske opbakning til at sælge slottet, og en ny forligsaftale blev sendt ud i slutningen af april. Denne gang uden passagen om at Charlottenlund Slot og Slotshave skulle sælges, som gav anledning til stor jubel for kunsthistorikeren på slottet, Christian Claudio Apostoli.

- Som kunsthistoriker glæder det mig virkelig, at den fælles kulturarv, som slottet repræsenterer bliver på statens hænder. For det er en absolut perle og et national klenodie, der fortjener at være på statens hænder, sagde han til TV 2 Lorry.

Hvad skal der nu ske med slottet?

Slottet forbliver på statens hænder, og nu fokuserer den nuværende lejer på slottet, Mads Hedegaard, på at styrke samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen for at åbne slottet mere op for offentligheden fremover. 

- Jeg synes, vi skal få gang i matriklen igen, så man kunne få koncerter, teater og så videre. Det vil vi meget gerne være med til, siger han.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Arrangementer på Charlottenlund Slot og Slotshave:

TV 2 Lorry lavede et indslag, da nyheden brød ud om, at slottet skulle sælges. Se indslaget her.

Kort nyt