Vækker glæde i nordsjællandsk by - slipper for grusgrav i baghaven

Den nordsjællandske by Bregnerød er officielt ikke længere et interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan.

I flere år har borgere og Furesø Kommune frygtet, at området omkring Bregnerød i Nordsjælland skulle omdannes til grusgrav. Stedet har nemlig været udset som et muligt interesseområde i Region Hovedstadens kommende råstofplan. 

Men nu ser det ud til, at beboerne og Furesø Kommune slipper med skrækken. 

For Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog fornyligt den endelige Råstofplan 2016/2020, og her fremgår Bregnerød ikke længere som interesseområde.

Det betyder altså, at der ikke skal graves grus. En kendsgerningen kommunens borgmester hilser velkommen med et smil.

- Jeg glæder mig virkelig på Bregnerøds vegne. Det har været en periode med mange bekymringer, både for den enkelte lodsejer i området og for alle os, der nyder områdets natur og kulturhistorie, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S), i en pressemeddelelse.

Kæmpet imod

Regionsrådet skal udarbejde en råstofplan for, hvor i regionen råstoffer til nye byggerier og anlæg skal kunne indvindes. De overordnede retningslinjer for råstofindvinding bliver lagt fast i en 12-årig planperiode, og hver fjerde år gennemgår regionerne så råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision.

Et område i Bregnerød var udpeget som interesseområde i den nye revision.

Derfor har Furesø Kommune på linje med beboerne i området i flere høringssvar til regionen opfordret til, at området bliver fjernet fra råstofplanen på grund af områdets store landskabs-, natur- og kulturværdier og hensynet til borgerne.

For Furesøs borgmester er det dermed en lettelse at se råstofplanen blive vedtaget, uden at Bregnerød er nævnt.

- Jeg er glad for, at vi i Furesø Byråd har stået sammen om at modarbejde arealudlægningen, siger han.

I indslaget nedenfor kan du se, hvordan flere beboere fra Bregnerød havde det med udsigterne til en mulig grusgrav i baghaven tilbage i 2019.

Det gælder f.eks. beboerne i Bregnerød.